Direct naar de inhoud
Word lid
Mensen in reclame

Master Zorgethiek en beleid (UvH) is Topopleiding

Type content: Nieuws Categorieën: Met zorg naar elkaar omzien Gepubliceerd op:

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) heeft van de Keuzegids Masters 2018 het kwaliteitszegel Topopleiding gekregen. In deze gids worden de masteropleidingen van universiteiten en hogescholen met elkaar vergeleken. Dat is nog niet alles: de master Humanistiek is als derde geëindigd in de groep driejarige masters.

Attachment #11064

De eenjarige master Zorgethiek en beleid wordt vergeleken met andere HBO- en WO-masters in de categorie Theologie en religiestudies. Studenten waarderen vooral het inhoudelijke programma en wetenschappelijke vorming, de docenten en de begeleiding. Studies die hoger scoren dan een 75 krijgen van de keuzegids het predicaat Topopleiding, Zorgethiek en beleid heeft een totaalscore van 76. Bekijk de uitslag van de Nationale Studentenenquête

Humane zorg

Op het terrein van humane zorg en ethiek werkt het Humanistisch Verbond samen de UvH, geestelijke verzorgers en Humanitas in het Gouden Pact. Het uitgangspunt: een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meetelt, ongeacht leeftijd, achtergrond, inkomen of competenties. Mensen verdwijnen namelijk nog te vaak naar de marge van onze samenleving. Ofwel in de hokjes van zorginstituten, ofwel in de wijken waar zij ‘zelfredzaam’ moeten zijn. Meer onderzoek naar de menselijke gevolgen van de participatiesamenleving is nodig. Lees ook het interview met UvH-hoogleraar empowerment van kwetsbare ouderen Anja Machielse op onze site.

Bijzondere band

De Universiteit voor Humanistiek heeft van oudsher een bijzondere band met het Humanistisch Verbond. Mede omdat zij sinds haar oprichting in 1989 een ambtsopleiding verzorgt tot humanistisch raadsman of raadsvrouw. Een afgestudeerde master student van de Universiteit voor Humanistiek kan ervoor kiezen om te solliciteren naar een baan als humanistisch geestelijk verzorger, die wordt uitgezonden namens het Humanistisch Verbond. Ook ondersteunt de universiteit  training en bijscholing voor humanistisch geestelijk verzorgers, en verricht ze praktijkgericht onderzoek voor de geestelijke begeleiding.

Overige samenwerking

Het Humanistisch Verbond organiseert elk jaar het zeer succesvolle Mag Het Licht Aan Festival een initiatief van omroep Human, Humanitas, Humanistisch Verbond, Hivos, Universiteit voor Humanistiek, Humanistisch vormingsonderwijs en de Humanistische Alliantie. In 2017 was Mag Het Licht Aan een lumineuze reis door het hoofd van rapper Typhoon.

Beeldrecht: Universiteit voor Humanistiek

Deel dit

Tags:#bildung#ethiek#humanistiek#Netwerk Humanisme#wetenschap en onderzoek#Zingeving

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.