Direct naar de inhoud
Word lid
Wilma Reinders

Volop kansen voor geestelijk begeleiders

Type content: Nieuws Categorieën: Goed oud Gepubliceerd op:

De kans is groot dat instellingen waar humanistisch geestelijk begeleiders (HGB’ers) werken, mee gaan doen in pilots waarin levensvragen en ouderen centraal staan. De pilots zijn een initiatief van het Expertisenetwerk Levenvragen en Ouderen, waarvan het Humanistisch Verbond kernpartner is.

In de kerngebieden van Zorgeverzekeraar Menzis kunnen de pilots medegefinancierd gaan worden door deze organisatie. Wilma Reinders van het Humanstisch Verbond is hier nauw bij betrokken. “We zijn al eerder in gesprek gegaan met Menzis. Hun motto: is de mens centraal. En het bleek zeker geen loze kreet. Er was toen wel interesse om samen met het Humanistisch Verbond iets te doen op dit terrein. Maar alleen is het lastig resultaten te bereiken. Door de samenwerking in het Expertisenetwerk bereik je veel meer. Doordat het initiatief nu een plek heeft in een project van het netwerk is het wel gelukt.”

Wat is de pilot?

Binnen het project gaat een beperkt aantal organisaties in de zorg in drie jaar tijd werken aan het integreren van ondersteuning bij levensvragen in de organisatie. 

Het gaat om organisaties waar de noodzaak voor aandacht voor levensvragen al herkend wordt, maar waar tot nu toe nog geen structurele aanpak is gevonden.

Het Netwerk faciliteert de zorgorganisaties die meedoen, organiseert een expertgroep en zorgt voor kennisuitwisseling naar andere organisaties via een leernetwerk, presentaties en publicaties. Uitgangspunt in het experimentenprogramma is dat medewerkers die vaak met ouderen in contact komen levensvragen moeten kunnen herkennen en er zo nodig zelf op ingaan of adequaat verwijzen naar collega’s.

Belang van de HGB

Reinders: ”Het belang van het Humanistisch Verbond is dat er zoveel mogelijk instellingen waar HGB werkzaam zijn mee kunnen gaan lopen in het experimentenprogramma, of als pilotorganisatie of in het leernetwerk. Dat lijkt goed te lukken. Een oproep onder HGB’ers leverde heel snel ongeveer 15 positieve reacties op. Het Expertisenetwerk is nu bezig met verkennende gesprekken met 7 instellingen. 5 daarvan komen van de lijst die ik heb aangeleverd, dus 5 instellingen met HGB. Overigens is het de bedoeling dat uiteindelijk zoveel mogelijk instellingen profiteren van de ervaringen uit de 2 pilots. Immers, borging van de kwaliteit en werkwijze is een belangrijk uitgangspunt in de pilots.”

Meer interesse dan we aankunnen

Er is eigenlijk meer belangstelling vanuit de HGB dan we op dit moment kunnen honoreren. Reinders: “Daarom wllen we er in de pilots voor gaan zorgen dat in leernetwerken HGB’ers die met levensvragen bezig zijn al profiteren van wat er aan expertise wordt opgebouwd. Ik zie een paar lijnen voor de rol van HGB in de pilots:.” Zij hebben de expertise om:

  1. Vormen van moreel beraad in de instelling op te zetten;
  2. Medewerkers en vrijwilligers te ondersteunen door supervisie en begeleide intervisie en door andere producten en diensten op het terrein van deskundigheidsbevordering die door het Expertisenetwerk zijn ontwikkeld.

Kwaliteitsinstituut van VWS.

Module ontwikkelen

Uiteindelijk hoopt Reinders dat er een goede ‘module’ kan worden gemaakt waarmee het ministerie van VWS normering gaat maken voor het terrein van levensvragen en ouderen VWS is bezig een nieuw kwaliteitsinstituut op te richten voor de medische en verzorgende sector. . Levensvragen en ouderen kan een “module” worden in dat kwaliteitsinstituut. “Om die module te ontwikkelen is onderzoek nodig. Je formuleert een aantal uitgangspunten/vooronderstellingen over kwalitatief en kwantitatief effect, en onderzoekt of de acties die je onderneemt inderdaad dat effect hebben. Omdat het Expertisenetwerk al zoveel heeft ontwikkeld, wil VWS in principe met het Netwerk in zee om zo’n module te ontwikkelen. Dat betekent dat zij een groot deel van het onderzoek dat nodig is financieren. Dat onderzoek wordt onderdeel van de implementatiepilots.” Kortom: De HGB heeft volop kansen als het gaat om aandacht geven aan Levensvragen en Ouderen.

Deel deze pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.