Handen in verschillende huidskleuren

Besturen bij Humanistisch Verbond Amsterdam Amstelland betekent: dingen organiseren, je eigen neus achterna gaan en het niet erg vinden om soms gecorrigeerd te worden door het team. Altijd op zoek naar de vertaling van de actualiteit naar humanist-zijn.

Wil je meer weten? Stuur een mail aan [email protected] t.a.v. het bestuur. Reken alles bij elkaar, buiten de vakantieperiodes, op anderhalve dag in de maand.

Activiteiten

Humanistisch Verbond Amsterdam Amstelland wil een grotere stem voor humanisme in de stad. Daarom organiseren we activiteiten aan de hand van drie inhoudelijke pijlers:  vrijheid, verbinding en zingeving.

De belangrijkste activiteit die we organiseren is het HUMA-café. Vanaf januari weer elke derde zondag van de maand in Perdu. Iedere keer nodigen we een of meerdere mensen uit te komen spreken over levenskunst, filosofie en actuele maatschappelijke vraagstukken. Met thema’s als rituelen, wonen, liefde, geluk. Alle HUMA-café’s sluiten we af met een borrel. Iedereen is welkom. Het afgelopen HUMA-café in september nam Marc Davidson ons mee langs de klippen van het denken over ontwrichtende vragen rondom ecohumanisme.

We organiseren jaarlijks een ledenvergadering waarin leden van afdeling Amsterdam Amstelland hun stem kunnen laten horen. Hier op de website plaatsen we artikelen of nodigen we mensen uit om hun eigen kijk op humanistische vraagstukken te delen. We organiseren cursussen voor leden, meestal in samenwerking met het landelijke bureau. In 2021 hebben we ruimhartig meegedacht over de tentoonstelling in het Amsterdam Museum – Vrijdenkers: van Spinoza tot nu. Wensen vanuit leden om het humanisme proberen we waar mogelijk te verwerkelijken, zoals het oprichten van een werkgroep rondom ecohumanisme.

Zelf denken samen leven

Deze vier woorden geven weer waar het in het humanisme om te doen is, en waar Humanistisch Verbond Amsterdam Amstelland voor staat. In het humanisme kunnen twee belangrijke motieven en inspiratiebronnen worden onderscheiden: het ideaal van een menswaardig bestaan voor allen en het ideaal van autonomie, individuele vrijheid en het ontwikkelen van het vermogen zelf na te denken

Ieder mens is anders, en deze verschillen zijn wat humanisten betreft goed en waardevol. Het gaat er in de humanistische levensbeschouwing dus niet om dat iedereen hetzelfde doet of vindt, het gaat erom dat mensen proberen hun leven zo in te richten dat het voor hen waardevol en betekenisvol is, dat ze zich erin herkennen, dat ze een leven leiden dat voor hen als individu waardevol en betekenisvol is. Dat kan voor iedereen anders zijn.

Lees meer

Het bestuursteam

Het huidige bestuursteam bestaat uit zes leden: Guus Bakker, Dian van Unen, Stefan Hermsen, Karin Kooij, Esther Hammelburg en Wanda Ruch. Wat extra menskracht zou geweldig zijn, om samen maandelijks bijeenkomsten en elk seizoen cursussen te organiseren voor onze leden. Om zo de stem van het humanisme in onze stad Amsterdam en omgeving te vergroten.

Lijkt het je wat om mee te helpen?

Dan horen we graag van je!

amsterdam_lucht_jpg

Afdeling Amsterdam Amstelland

Zelf denken, samen leven

Inspiratie, zingeving en filosoferen vanuit het humanistisch denken in Amsterdam en omgeving.
Profiel-pagina