Het Humanistisch Verbond staat voor vrijheid, gelijkheid, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Deze waarden zijn niet alleen essentieel in ons streven naar een vrije en humane samenleving. Ze vormen ook de kern in ons werk en het contact met leden, vrijwilligers, donateurs, medewerkers en anderszins betrokkenen.

Wat als er toch sprake is van integriteitsschending? Denk bijvoorbeeld aan:

  • belangenverstrengeling
  • ​manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie
  • strafbare misdragingen buiten werktijd
  • verspilling en misbruik van eigendommen
  • ongewenst gedrag; agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc.

Meldpunt Integriteit

Ziet of vermoedt u dat een werknemer of actief lid van onze organisatie niet integer handelt, geef dat dan door. Dit kunt u doen via het formulier onderaan deze pagina. Met uw klacht gaan we zorgvuldig om. De vertrouwenspersoon Integriteit beoordeelt uw melding. Zo nodig vindt verder onderzoek plaats.

Twijfel?

U kunt ook, voordat u een melding doet, overleggen met de vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon is Marja Busnach en is bereikbaar via (020) 521 90 00. Dit is het vaste telefoonnummer van het Humanistisch Verbond. Vanaf daar verwijzen we u verder naar Marja Busnach.

Meldingsformulier integriteitsschending

Ziet of vermoedt u dat een werknemer van Het Humanistisch Verbond niet integer handelt, vul dan s.v.p. dit formulier volledig in.