Het is eervol! En uitdagend. Zal het me lukken om filosofische vragen en gedachten kort maar aangenaam over te brengen, vraagt Marli Huijer zich af. De filosofe en publiciste is de nieuwe columnist in het vernieuwde ledenblad Human. Zij volgt Joep Schrijvers op.

Huijer is filosoof, arts en bijzonder hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector filosofie aan De Haagse Hogeschool. Haar onderzoek richt zich op de invloed die nieuwe technologieën hebben op de omgang met tijd. Zij is auteur van onder meer 'Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd' (2011) en 'Opnieuw beginnen'. 'Metamorfosen in het bestaan' (2009; met Reinjan Mulder). Op dit moment werkt zij aan het boek 'Discipline. Overleven in overvloed', dat boek verschijnt in oktober 2013. Een introductie in zeven vragen

1. Wat dacht je toen je gevraagd werd als columnist?

Eervol! En uitdagend: zal het me lukken om filosofische vragen en gedachten kort maar aangenaam over te brengen?

2. Wat is humanisme voor jou?

Nadenken over de mens en over de relatie tussen mens en omgeving: Is er iets specifieks menselijks? Zo ja, waar bestaat dat uit? Hoe verhoudt het menselijke zich tot niet-menselijke zaken zoals techniek, ruimtelijke inrichting of tijdsordening?

Als cultuurfilosoof ben ik vooral geïnteresseerd in hoe mensen zich door middel van tijdsordeningen (ritmes) met elkaar verbinden.

3. Wat valt je op aan het Humanistisch Verbond?

De verdiepende bijdrage aan het publieke debat

4. Wat zijn onderwerpen waar je wakker van ligt?

Ik lig nergens wakker van. In mijn dromen schrijf ik stukken over tijd, over ritme, man /vrouwverhoudingen, politieke kwesties, noem maar op. Vaak herinner ik me die de volgende dag – maar dan moet ik ze nog wel op papier zien te krijgen.

5. Wie vind je zelf een goede columnist?

Pieter Hilhorst: verrassende analyses, gewaagde politieke stellingnames en steeds een mooie stilistische beweging, waardoor je aan het einde van de column weer naar het begin teruggaat.

6. Wat is het grootste compliment dat je kunt krijgen als columnist?

Als het lukt om nieuwe invalshoeken te openen en lezers je vertellen dat ze er niet eerder op die manier naar gekeken hadden.

7. Wat is de ergste kritiek die je kunt krijgen?

Kritiek 'op de persoon' in plaats van krtitiek op de vorm.