Hoe bestrijd je de eenzaamheid van psychiatrische patiënten op een humanistische manier? Het Maatjesproject, gedragen door vrijwilligers en begeleid door Humanitas Delft, won gisteren de tweejaarlijkse Humanistische Prijs Haaglanden 2012. De prijs werd uitgereikt door het Humanistisch Verbond afdeling Haaglanden (HVH).

 
De onafhankelijke jury onder leiding van ex-voorzitter van het Humanistisch Verbond Rein Zunderdorp was met name gecharmeerd door het grote effect dat de vrijwilligers hebben wanneer zij hun maatjes bezoeken. Bij de selectie van de winnaar werden onder meer de volgende criteria gebruikt: de activiteit is laagdrempelig, vernieuwend, emancipatoir, structureel en heeft te maken met eenzaamheidsbestrijding.

Humanitas Delft voldeed won de prijs omdat het project is direct gericht op eenzaamheidsbestrijding. Met hun ‘kleinschalige, maar zeer gerichte aanpak en in onze optiek noodzakelijke werk ten behoeve van een bijna vergeten groep mensen’, zo luidde het juryrapport

De prijs werd in ontvangst genomen door Laura de Bruin, projectleider van het Maatjesproject bij Humanitas Delft. Zij was aangedaan toen Rein Zunderdorp haar de cheque van duizend euro overhandigde tijdens de feestelijke uitreikingceremonie in ’t Syndicaat in Den Haag.

‘Erkenning voor dit soort projecten is van het grootste belang, met name omdat verharding in de zorg soms betekent dat er voor de zwaksten niet meer de tijd wordt vrijgemaakt die zij zo hard nodig hebben. “Het Maatjesproject Psychiatrie probeert er voor hen te zijn”, aldus De Bruin.

Over de prijs

Het Humanistisch Verbond afdeling Haaglanden (HVH) reikt om de twee jaar de Humanistische Prijs Haaglanden uit aan een organisatie die op een effectieve en innovatieve manier invulling geeft aan het humanistische thema `Zelf denken, samen leven´. Dit jaar heeft het HVH met de prijs aangesloten bij de Week van de Eenzaamheid met als centrale thema “Kom de deur uit”. De prijs bestaat behalve uit maatschappelijke erkenning en publiciteit ook uit een geldbedrag van EUR1.000,00, bedoeld ter ondersteuning van het initiatief. De jury bestond dit jaar uit Rein Zunderdorp (vz), Petra Spaling, Marianne Banning-Mul, Ank van Harinxma thoe Slooten en Marjan Duijm.