Direct naar de inhoud
Word lid

Het belang van Het Gendergesprek

Type content: Nieuws Categorieën: Het Gendergesprek Gepubliceerd op:

Wat is vrouwelijkheid? Wat is ‘een echte man’? We hebben allemaal geleerd om in hokjes en rollen te denken. Maar de werkelijkheid is veel diverser. Daarom Het Gendergesprek, want erover praten zorgt voor meer acceptatie.

Nederlanders zijn negatiever gaan denken over genderdiverse personen*. Onbegrip speelt hierin een grote rol. Daarom heeft het Humanistisch Verbond Het Gendergesprek ontwikkeld: gesprekskaarten die ons uitdagen voorbij hokjes te denken. Want erover praten zorgt voor meer acceptatie.

Bij Het Gendergesprek komt een special van het magazine HUMAN INC: Bevrijd uit het keurslijf. Het magazine is een ode aan diversiteit, met onder meer acteur Thorn de Vries, filosoof Judith Butler en schrijver Marieke Lucas Rijnveld. Het pakket is gratis te bestellen via humanistischverbond.nl/gendergesprek

Het belang van vrijdenken over gender

gendergesprek

Het Humanistisch Verbond is de organisatie die opkomt voor de vrijheid om zelf vorm te kunnen geven aan je leven. Onze maatschappij is ingedeeld in structuren en rolverdelingen. Aan de ene kant zorgt dat voor zekerheid, maar voor veel mensen kan het ook verstikkend aanvoelen. Het man-vrouw denken, dat nu de norm is, treft ons allemaal. Wij stimuleren het vrijdenken, zodat we voorbij vaste kaders en vooroordelen leren kijken. Daarom Het Gendergesprek.

Hoe kunnen we toch het gesprek voeren, en elkaar beter leren begrijpen?
Projectleider Marein Zwama
Nanoah Struik over gender en vrijdenken.

Stereotypes over mannelijkheid en vrouwelijkheid raken ons allemaal. Welke rollen mag je innemen, hoe zie je eruit en hoe kijkt de ander naar jou? Het lichaam waarin je bent geboren is bepalend voor je leven: je wordt in een bepaald genderhokje geplaatst waar van alles bij komt kijken. Mannen, vrouwen en non-binaire mensen hebben allemaal kaders waarin ze moeten passen, maar zou de wereld niet mooier zijn als iedereen gewoon zichzelf kon zijn?

Zou de wereld niet mooier zijn als iedereen écht kon zijn wie ze zijn?

Helaas. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders in 2022 negatiever zijn gaan denken over mensen die buiten de hokjes vallen. En terwijl we in 2016 nog op de tiende plek stonden, is Nederland in 2023 gezakt naar plek 14 op de Europese ranglijst van lhbti-rechten. We scoren slecht op het voorkomen van geweld tegen lhbti-personen en het beschermen van de rechten van transgender en intersekse mensen. Tijd voor actie.

Ik gun de mens het hele spectrum.
Genderidentiteit: Leendert Vooijce
Leendert Vooijce
Interdisciplinair performancekunstenaar en schrijver.  

Wat we doen

Vanuit het Humanistisch Verbond willen wij een alternatief bieden: een humanistisch perspectief, waarin er met een open blik en empathie gekeken wordt naar anderen die we misschien (nog) niet begrijpen. Het thema Genderidentiteit is nog volop in ontwikkeling. Dit is wat we nu doen.

Ga jij het gesprek aan?

Bestel Het Gendergesprek en ontvang daarbij de special van ons magazine HUMAN INC ‘Bevrijd uit het Keurslijf!’

Projectleider van Het Gendergesprek is Marein Zwama: “Gender is een gevoelig onderwerp, het roept snel spanning en weerstand op. Ik heb dat zelf mogen ervaren. Hoe kunnen we toch het gesprek voeren, en elkaar beter leren begrijpen? Het Gendergesprek is de manier om het gesprek hierover te voeren met vrienden, ouders, familie, of collega’s – wie dan ook.” Lees hier zijn persoonlijke verhaal en dat van anderen.

*De laatste jaren is acceptatie van LHBTI-personen afgevlakt. Opmerkelijk is dat Nederlanders negatiever zijn gaan denken over genderdiverse personen (waaronder ook trans personen) dan vorig jaar. 1 op de 5 vindt bijvoorbeeld dat mannen zich moeten gedragen als mannen en vrouwen als vrouwen. Ook zou 1 op de 10 het een probleem vinden als hun kind les krijgt van een transgender docent. Bron: ‘Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022’. SCP, 2022

Vrij denken, samen leven. Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor een menswaardige samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld en vrij is het leven zelf vorm te geven. Vanuit het humanisme bieden we inspiratie: we voeden de geest met onze geestelijke zorg, en we organiseren cursussen, evenementen en lezingen. Bovendien zetten we belangrijke humanistische thema’s op de politieke en maatschappelijke agenda.

Het Humanistisch Verbond komt op voor jouw vrijheden. Maar dat kunnen we niet alleen. Voor vrijheid moeten we ons verenigen. Doe mee, steun ons en word nu lid! 

Deel dit

Tags:#gender#gender verdieping#gendergesprek#gesprekskaarten#lhbti#trans personen

Meer verhalen over gender

  • De straat op tegen genderhokjes

  • Waar hoor ik bij?

  • Ik blijf zacht

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.