Direct naar de inhoud
Word lid
Mensen die demonstreren

Blokkering wetsvoorstel transgenderwet ondermijnt het democratische proces 

Type content: Nieuws Categorieën: Genderidentiteit Gepubliceerd op:

De motie van het NSC en de SGP om de aanpassing van de transgenderwet te blokkeren is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit terwijl het debat erover nog gevoerd moest worden en meerdere Kamervragen over de transgenderwet (nog) niet zijn beantwoord. Door het open debat te smoren ondermijnden deze partijen de democratische behandeling van de wet.  

In 2021 werd een wetsvoorstel ingediend om de transgenderwet te versoepelen, een belangrijke stap voorwaarts voor de transgendergemeenschap. Het wetsvoorstel zou de procedures voor het wijzigen van geslachtsregistraties versimpelen. 

De behandeling van de wet is destijds tijdelijk stilgelegd en er zijn vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid gesteld. Deze vragen zijn nog niet beantwoord en er werd vastgesteld dat de wet behandeld zal worden zodra er een nieuw kabinet is. Duidelijke richtlijnen, zo leek het. 

Open debat getorpedeerd 

Afgelopen week diende het NSC samen met de SGP echter een motie in om verdere bespreking en behandeling van de wet door een nieuw kabinet te blokkeren – en het wetsvoorstel in te trekken. De Tweede Kamer nam deze motie (met een nipte meerderheid) aan. Of het wetsvoorstel voor de transgenderwet daadwerkelijk ingetrokken zal worden is nog niet zeker. Verantwoordelijk minister Weerwind heeft, met steun van het demissionaire kabinet, namelijk aangekondigd de motie niet uit te willen voeren. Wat wel zeker is: het verder behandelen van een wetsvoorstel blokkeren, gaat in tegen het democratische proces.  

Democratie vereist openheid, debat en respect voor diverse standpunten. Het inhoudelijke debat moet zorgvuldig gevoerd worden, op basis van feiten. Kamervragen moeten onderzocht en beantwoord worden. Als er geen ruimte is om de feiten boven tafel te krijgen, opent dat de deur voor misinformatie, spookbeelden en morele paniek. Dit terwijl er al zo veel misinformatie over gender rondgaat, mede te danken aan sterke lobby van de conservatieve anti-genderbeweging. Hier zijn de minderheden in onze samenleving, mensen die niet in het standaard hokje passen, de dupe van. 

Als er geen ruimte is om feiten boven tafel te halen, opent dat de deur voor misinformatie, spookbeelden en morele paniek.

Democratisch proces beschermen 

Deze ontwikkelingen schetsen een verontrustend beeld van het politieke landschap. Van oudsher zetten humanisten zich in voor de rechtstatelijke democratie, waar open debat en gedegen onderbouwing cruciale onderdelen van zijn – met oog voor de mensen waar het over gaat. Het blokkeren van een wet zonder grondige discussie, bedreigt de integriteit van ons wetgevingsproces en ondermijnt het vertrouwen van burgers in het democratisch proces. Nederland verdient goed bestuur, dat handelt met zorgvuldigheid, rechtvaardigheid en respect voor de rechtsstaat. 

Het Humanistisch Verbond over gender  

Wij willen een samenleving die erkent hoe divers gender is en iedereen de ruimte geeft om te zijn wie ze zijn. Een samenleving die mensen hierin ondersteunt, in plaats van ze dwars te zitten. Ook wanneer het gaat om het administratief aanpassen van het geslacht, zoals het wetsvoorstel voor het versoepelen van de transgenderwet beoogt. We houden de vinger aan de pols door voortdurend op te komen voor de rechten van iedereen die niet binnen de hokjes past.

Deel deze pagina

A list of posts