Direct naar de inhoud
Word lid

Abortus is geen misdaad

Type content: Nieuws Categorieën: Abortus is geen misdaad Baas in eigen buik Gepubliceerd op:

In dagblad Trouw in januari 2023 werd onze actie om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen stevig de nek omgedraaid. We reageerden in dezelfde krant. Hier lees je onze uitgebreide reactie.

Het Humanistisch Verbond zet zich in voor een menswaardige samenleving waarin iedereen zo vrij mogelijk is het leven naar eigen wens vorm te geven. Fundamenteel hierin is de keuze om wel of geen kind te krijgen. Een keuze die soms uitmondt in een abortus. Om deze keuzevrijheid te verankeren en abortus te borgen binnen de reguliere gezondheidszorg, zijn we in 2022 samen met BNNVARA een burgerinitiatief gestart om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Met succes. We hebben voldoende handtekeningen opgehaald.

Abortus is geen misdaad BNNVARA

Het is jammer dat ons initiatief door sommigen wordt weggezet als amoreel en men zo probeert het te diskwalificeren. We zagen dat bijvoorbeeld in de opiniebijdrage van SGP-Eerste Kamerlid Van Dijk in Trouw (5 januari jl.), die het burgerinitiatief bekritiseert en een polariserende toon kiest. Maar juist vanwege de morele implicaties die samenhangen met het vraagstuk rondom abortus maken we ons sterk voor de vrije keuze.

Als humanisten erkennen we voluit dat abortus een complexe en naast een medische ook een ethische kwestie is, waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. De vraag of abortus onder het strafrecht hoort te vallen, is daarom bij uitstek ook een moreel vraagstuk: hoe zien we als samenleving de keuze en afwegingen van de zwangere?

Het belangrijkste argument van Van Dijk c.s. om abortus in het strafrecht te houden is dat abortus geen reguliere geneeskunde zou zijn. Dat lijkt ons moeilijk vol te houden. Een zwangerschap kan leiden tot complicaties, zoals een miskraam of zwangerschapsvergiftiging. Daarnaast lijken Van Dijk en zijn medestanders te negeren dat ongewenste zwangerschappen kunnen leiden tot emotioneel leed. Uit meerdere studies blijkt dat het grootste deel van de mensen dat kiest voor abortus achteraf blij is met deze keuze en zich opgelucht voelt.

Abortus in het strafrecht bemoeilijkt en vertraagt politieke besluiten om de abortuszorg te verbeteren

Anti-abortuslobby

Enigszins wereldvreemd wordt de kritiek op ons burgerinitiatief wanneer de suggestie wordt gewekt dat abortus uit het strafrecht de weg vrijmaakt voor kwakzalverij. Juist binnen de de reguliere gezondheidszorg wordt echter de zorgvuldige abortus geborgd. Bij twijfel mag een arts niet zomaar behandelen: dan wordt het gesprek aangegaan en worden alternatieven besproken. Daar is geen strafrecht voor nodig.

Wij maken ons zorgen. Wereldwijd probeert een groeiende conservatieve beweging abortus in te perken of zelfs onmogelijk te maken. Helaas wint de anti-abortuslobby ook in Nederland terrein. Een lobby die vindt dat abortus in het strafrecht moet blijven. Om meerdere redenen vinden wij dat het daar niet thuishoort. Abortus in het strafrecht bemoeilijkt en vertraagt politieke besluiten om de abortuszorg te verbeteren, zoals we zagen bij het afschaffen van de vijf dagen beraadtermijn, het mogelijk maken van de abortuspil via de huisarts of het adequaat reageren op ontwikkelingen zoals de coronacrisis. In landen als Engeland en Ierland konden ongewenst zwangeren in nood die in quarantaine moesten, de abortuspil via de post toegestuurd krijgen na digitale consulten met een arts. In Nederland was dit vanwege het strafrecht niet mogelijk. Abortus in het strafrecht zorgt er bovendien voor dat abortus wordt gecriminaliseerd en het in speciale klinieken moet worden uitgevoerd,waar zwangeren het slachtoffer kunnen worden van intimiderende anti-abortusdemonstranten.

Door abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen en te borgen binnen de reguliere gezondheidszorg, veranker je niet alleen de keuzevrijheid van zwangeren, maar verbeter je ook de zorg voor zwangeren. Daar kan toch zelfs de SGP niet tegen zijn?

Door Robbert Bodegraven en Mardjan Seighali, directeur en voorzitter van het Humanistisch Verbond

Deel dit

Tags:#Abortus#Autonomie#ethiek#gezondheidszorg#keuzevrijheid#politiek#Vrouwenrechten#wetgeving#Zelfbeschikking

Lees meer over onze inzet voor de vrije keuze

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.