banner 75 jaar

Let op! De volledige Ledendag op 27 november, inclusief Ledenvergadering, vindt digitaal plaats. Heeft u zich opgegeven voor de Ledendag? Dan ontvangt u het laatste nieuws via de e-mail.

Aanmelden kan tot 25 november 15 uur.

Vragen? Mail naar [email protected] 

Programma digitaal

10:30 – 12:00 > Socrateslezing Rob Wijnberg
toegankelijk voor niet-leden
12:00 – 13:00 > pauze
13:00 – 16:00 > Ledenvergadering
alleen toegankelijk voor leden

Ochtendprogramma: Rob Wijnberg houdt Socrateslezing

Rob Wijnberg
Rob Wijnberg houdt de Socrateslezing 2021. Fotograaf: Frank Ruiter

De Socrateslezing van het Humanistisch Verbond geeft commentaar op maatschappelijke ontwikkelingen vanuit humanistisch perspectief. De lezing wordt dit jaar gehouden door Rob Wijnberg en is gratis voor leden. Omdat we 75 jaar bestaan! Het startschot is op de Algemene Ledendag, waarna de lezing op tour gaat. Volgens Wijnberg is waarheid door de eeuwen heen een product geworden. Het kan worden verkocht en geconsumeerd, met afbrokkelende solidariteit en groeiend populisme tot gevolg. Kan het nog anders? Wijnberg is hoopvol. In zijn lezing schetst hij een toekomstig alternatief, gericht op dat wat we met elkaar gemeen hebben. Dat is meer dan we denken. Een optimistisch verhaal tegen cynisme en vóór verandering. Meer informatie over de tour volgt zo snel mogelijk.

Band De Ministers
Beeld door: Igor Corbeau

De ochtend wordt opgeluisterd door muzikant (en humanistisch geestelijk verzorger!) Tim Driessen met zijn band De Ministers. Samen met gitarist Joop Leemans brengen zij door het programma heen een proeverij van liedjes uit het rariteitenkabinet van het leven.

 

 

 

Gedurende de dag vieren we het jubileumjaar en blikken we terug op hoogtepunten. Ook komt er een speciaal moment na de vergadering waar u kunt deelnemen aan inhoudelijke sessies, workshops en feestelijke activiteiten.

Middagprogramma: Algemene Ledenvergadering. Stem mee!

ALV lezing

In de middag is de Algemene Ledenvergadering. Dit is hét moment bij uitstek waarop u invloed kunt uitoefenen op de gang van zaken bij het Humanistisch Verbond. De koers voor 2022 wordt uitgezet en ook die voor een verdere toekomst. Wat wilt u inbrengen? Elke stem telt bij de Ledenvergadering.

Contouren van een nieuw meerjarenbeleidsplan
In de Ledenvergadering worden de contouren gepresenteerd van een nieuw meerjarenbeleidsplan. Vorig jaar zijn de belangrijkste thema’s van de toekomst besproken. Nu zullen we de eerste schetsen van de toekomstplannen presenteren. Welke rol kan het Humanistisch Verbond spelen in een snel veranderende samenleving, en op welke thema’s gaan we van ons laten horen?

  • De termijn voor het indienen van amendementen is verstreken. Doe dit tot minimaal 14 dagen voorafgaand aan de vergadering door een bericht te sturen naar [email protected] Zie hiervoor ook het huishoudelijk reglement.
  • Vragen van informatieve aard graag voor 21 november naar [email protected] 
  • Download hier alvast de agenda van de vergadering.

Bent u erbij op 27 november? Meld u zich aan voor 25 november 15:00 uur via het formulier!

Alle informatie op een rij

Algemene Ledendag 2021 digitaal. Programma onder voorbehoud ivm nieuwe coronamaatregelen.

10:30 – 12:00 > Socrateslezing
12:00 – 13:00 > pauze
13:00 – 16:00 > Ledenvergadering

Aanmelden is noodzakelijk. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt 4 weken vooraf aan de vergadering de vergaderstukken – bij voorkeur via de mail, maar via de post kan ook.

…Twijfelt u nog?
Bekijk de veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen

Wordt deze Algemene Ledendag gratis aangeboden?

Ja, deze hele dag – inclusief alle programma-onderdelen – wordt gratis aangeboden als u lid bent van het Humanistisch Verbond.

Mag iedereen mee stemmen bij de Algemene Ledenvergadering?

Alleen als lid mag u mee stemmen over de koers van het Humanistisch Verbond.
Bent u nog geen lid, en wilt toch mee stemmen? Of kent u iemand die geen lid is, maar wel mee wil stemmen?
Hier kunt u direct lid worden.
U draagt dan meteen bij aan een vrije en humane samenleving. Dankuwel alvast!

Waarom krijg ik deze oproep voor de Algemene Ledendag?

Het Humanistisch Verbond is een vereniging waarin de stem van leden gehoord wordt. Het moment daarvoor is de jaarlijkse Ledendag / ALV. Dan legt het hoofdbestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Onderwerpen zijn de jaarrekening, vooruitblik voor het jaar daarna en benoemingen. Natuurlijk is het ook een dag om met elkaar in gesprek te gaan over actuele humanistische onderwerpen. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het Humanistisch Verbond. Laat uw stem daarom niet verloren gaan en kom naar de Algemene Ledendag!

Uit kosten- en milieuoverwegingen roepen we onze leden via e-mail op voor de vergadering. Laat weten als dat bezwaarlijk is voor u, dan kijken we samen welk communicatiekanaal voor jou het beste past. Bel daarvoor met: 020 521 90 00. De ledenadministratie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat

Laat het ons weten, stuur een mail met uw vraag naar [email protected]. Dank alvast!