Digitaal programma

LET OP: DE AANMELDING IS GESLOTEN!

Wij waren heel blij met het grote aantal aanmeldingen voor de Ledendag van het Humanistisch Verbond en verheugden ons op een heel mooi programma samen met jullie. Helaas hebben we het fysieke programma af moeten lasten in verband met Covid-19. Daarvoor in de plaats komt een heel mooi digitaal programma.

LET OP: DE AANMELDING IS GESLOTEN!

Dit programma is op zaterdag 21 november van 13.00 tot 16.00 te volgen. Met Fokke Obbema praten we over de Zin van het Leven. We spreken met jullie over nieuwe en oude onderwerpen die jullie bezighouden. We horen graag van jou wat je echt belangrijk vindt. En natuurlijk is het ook een ledenvergadering waarbij de leden onder meer het beleid vaststellen en na 8 jaar ook een nieuwe voorzitter van het Verbond moeten en mogen kiezen.  Aan de precieze planning van de agenda wordt nog gewerkt. Dat maken we zo snel mogelijk bekend.

Een voordeel aan de digitale bijeenkomst is dat meer leden mee kunnen doen! Nieuwe deelnemers kunnen zich nog aanmelden via onze website. Helaas kunnen niet-leden dit jaar niet deelnemen. Alle deelnemers moeten stemgerechtigd zijn.

Wij hopen je te zien en horen op de digitale ledendag op 21 november van 13.00 tot 16.00!

ALV lezing

Algemene Ledenvergadering. Stem mee!
Dit is hét moment bij uitstek waarop je invloed kunt uitoefenen op de gang van zaken bij het Humanistisch Verbond. De koers voor 2021 wordt uitgezet. Wat wil jij inbrengen? Elke stem telt bij de Ledenvergadering, dus kom, laat je zien, geef je stem!

 

 

Fokke Obbema
Beeld door: Jitske Schols

 

Fokke Obbema interviewt: wat is voor jou een zinvol leven?
Obbema interviewt twee leden van het Humanistisch Verbond in lijn met zijn Volkskrant-serie waarin hij op zoek gaat naar het antwoord op de vraag: wat is voor jou een zinvol leven? Tevens lardeert hij de sessie met verhalen van zichzelf en verhalen van de mensen die hij geïnterviewd heeft.

 

 

Jodie Ras
Beeld door: Willemlevensvragen

Jodie Ras: quarantaineverhalen uit de bajes #00
Jodie Ras werkt als humanistisch geestelijk verzorger in een penitentiaire inrichting in Almelo. Zij greep de coronacrisis aan om verhalen over gedetineerden en hun bewaarders te vatten in een verhalenbundel. Juist in tijden waarin iedereen verplicht ‘binnen’ zat en de gevolgen van vrijheidsbeperking ervoer, wilde zij de mens achter het delict een stem geven. In haar column vertelt ze waarom aangescherpte reflectie op hun levensverhaal zo belangrijk is. En hoe zij daardoor humanistische waarden als autonomie en -gemeenschappelijke- verantwoordelijkheid in een heel ander licht is gaan zien.

In dialoog ALV

Aan de slag! Wat zijn de thema’s van de toekomst?
Deze ledendag wordt een speciale. Want we blikken verder vooruit dan alleen het komende jaar. Wat zijn de belangrijkste thema’s van de toekomst voor het Humanistisch Verbond? Waar kunnen we ons in 2022 – 2026 nog meer voor gaan inzetten? Bij de ledendag presenteren en onderzoeken we samen met de leden de potentiële thema’s voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Spannend!

Ben je erbij op 21 november?
Nu aanmelden

…Twijfel je nog?
Bekijk de veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen

Wordt deze Algemene Ledendag gratis aangeboden?

Ja, deze hele dag – inclusief alle programma-onderdelen – wordt gratis aangeboden als je lid bent van het Humanistisch Verbond.

Mag iedereen mee stemmen bij de Algemene Ledenvergadering?

Alleen als lid mag je mee stemmen over de koers van het Humanistisch Verbond.
Ben je nog geen lid, en wil je ook mee stemmen? Of ken je iemand die geen lid is, maar wel mee wil stemmen?
Hier kun je direct lid worden.
Je draagt dan meteen bij aan een vrije en humane samenleving. Dankjewel alvast!

Waarom krijg ik deze oproep voor de Algemene Ledendag?

Het Humanistisch Verbond is een vereniging waarin de stem van leden gehoord wordt. Het moment daarvoor is de jaarlijkse Ledendag / ALV. Dan legt het hoofdbestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Onderwerpen zijn de jaarrekening, vooruitblik voor het jaar daarna en benoemingen. Natuurlijk is het ook een dag om met elkaar in gesprek te gaan over actuele humanistische onderwerpen. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het Humanistisch Verbond. Laat je stem daarom niet verloren gaan en kom naar de Algemene Ledendag!

Uit kosten- en milieuoverwegingen roepen we onze leden via e-mail op voor de vergadering. Laat weten als dat bezwaarlijk is voor je, dan kijken we samen welk communicatiekanaal voor jou het beste past. Bel daarvoor met: 020 521 90 00. De ledenadministratie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat

Laat het ons weten, stuur een mail met je vraag naar info@humanistischverbond.nl. Dankjewel alvast!