Ledendag 2018

Op 24 november kun je als lid je stem laten horen. In Amersfoort vindt de Ledendag /ALV plaats. Het hoofdbestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid. Onderwerpen zijn de jaarrekening over 2017, vooruitblik voor 2019 en de benoeming van bestuursleden. Inhoudelijk praten we over medisch-ethische dilemma's bij geboortezorg en zwangerschap en de belastende rol van mantelzorgers.

Waar en wanneer?

Oude Magazijn

Datum: zaterdag 24 november 2018

Adres: Terrein 'de Wagenwerkplaats'
Soesterweg 310F
3812 BH Amersfoort

Route naar het Oude Magazijn

Programma

10:30-11:00 Inloop en aanmelding

11:00-12:30 Programma 2 parallelle sessies

‘Moeder aan de lijn’ (Cafe DLC, maximaal 40 personen)
Lezing door Elselijn Kingma (Het Oude Magazijn)

12:30-13:30 Lunch

13:30-15:30 Algemene Ledenvergadering (Het Oude Magazijn)

Het hoofdbestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid. Onderwerpen zijn de jaarrekening 2017, vooruitblik 2019 en de benoeming van bestuursleden.

15:30-16:30 Borrel

Programma twee parallelle sessies

11:00-12:30 Lezing en nagesprek over medisch-ethische thema’s

Moeder aan de lijnSessie 1: Moeder aan de lijn
Moeder aan de lijn is een documentaire van HUMAN. Het biedt een intiem perspectief op de mantelzorg, wanneer drie dochters hun eigen leven noodgedwongen in de parkeerstand zetten. Naast hun eigen gezin en drukke levens zorgen de hoofdpersonen voor hun ouder wordende moeders. Dit doen ze uit liefde, maar soms zorgt plichtsbesef voor spanning en frustratie. De verzuchting ‘Het is toch mijn moeder’ geeft aan hoe diep het verantwoordelijkheidsgevoel zit. En terwijl zij wassen, kleden, voeden en verzorgen, verliezen hun moeders steeds meer grip op het leven. De rollen zijn omgedraaid. Ineens heb je als kind de zorg voor je bejaarde ouder. Hoe beïnvloedt deze nieuwe situatie hun verhouding?

 

Elselijn Kingma Sessie 2: ‘Vrouwenlijf en zelfbeschikking bij zwangerschap en geboorte”: lezing Prof. Dr. Elselijn Kingma
“Het Humanistisch Verbond vindt het zorgelijk te zien hoe binnen het huidige kabinet medisch ethische kwesties
in de ijskast belanden. Onder meer rond vrouwenlichaam en zelfbeschikking. Elselijn Kingma,Socrates hoogleraar en medisch filosoof, zal in deze lezing stilstaan bij de ethiek binnen de zwangerschaps- en geboortezorg. Zij stelt onder andere dat we aan vrouwen te weinig aandacht geven bij het nadenken en afwegen van risico’s bij zwangerschap en geboorte en zal de dilemma’s schetsen die ontstaan. Na haar lezing volgt een nagesprek met gelegenheid tot het stellen van vragen.”

 

 

Meld je aan