Direct naar de inhoud
Word lid

Pauline Timman

Secretaris

Pauline Timman is lid van het hoofdbestuur en vervult hierin de rol van algemeen secretaris.

Pauline komt uit een humanistisch nest. Haar beide ouders waren lid en ook haar grootouders. En met Humanitas als haar eerste werkgever, zit het humanistisch gedachtengoed bij haar ‘in de genen’. Pauline voelt zich sterk verbonden met mens- en maatschappijgerichte thema’s. Na een studie Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, heeft ze opleidingen gevolgd tot ‘personal coach’ en ‘mediator’ en een masterstudie Conflictmanagement gedaan.

Pauline heeft voor verschillende overheidsorganisaties gewerkt als leidinggevende en directielid, vaak op het gebied van zorg en welzijn. De afgelopen 10 jaar was ze directielid bij het Projectmanagementbureau van de Gemeente Amsterdam. Dit bureau voert grote en complexe projecten uit in de stad, zoals bijvoorbeeld energietransitie, tegengaan kansenongelijkheid, onderwijs, jeugdzorg en woningbouw.

Ook organiseerde Pauline, in opdracht van de burgemeester en gemeentesecretaris van Amsterdam, jarenlang ‘tegenspraaksessies’ voorafgaand aan bestuurlijke besluitvorming. Deskundige ‘dwarskijkers’ uit het bedrijfsleven, de wetenschap en andere overheidsorganisaties reflecteerden zo op een positief kritische manier op de belangrijkste plannen van de gemeente.

Bestuurservaring deed Pauline op als lid van de Raad van Toezicht van maatschappelijke instellingen. Als vrijwilliger begeleidt ze kunst- en schrijflabs voor kinderen in Amsterdam-Noord. Vaak kinderen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur en die vanuit hun achtergrond een taal of leerachterstand hebben.

Samen krijgen we het voor elkaar

Pauline: ‘In mijn werk heb ik veel verandertrajecten geleid en geleerd wat nodig is om mensen te motiveren om samen dingen voor elkaar te krijgen. Vrijheid en eigen regie gekoppeld aan eigen verantwoordelijkheid zijn daarin cruciaal. Net als openheid, verbondenheid en meerstemmigheid.

Humanistische waarden bij uitstek dus en daarom voel ik me thuis bij het humanisme en bij het Humanistisch Verbond. Ik vind het belangrijk om ons samen, vanuit onze humanistische levensbeschouwing, in te zetten voor urgente thema’s als ecohumanisme, vrijheid van levensovertuiging, zelfbeschikking en gendergelijkheid. Voorbij politieke en andere grenzen.

Vanuit mijn achtergrond en ervaring, lever ik graag een bijdrage aan de ontwikkeling en de groei van de vereniging. Er is juist nu, denk ik, een enorm potentieel aan mensen dat de humanistische waarden omarmt. Mensen voor wie het HV nog niet zo goed bekend is of in alleen in naam. Hier ligt, net als in de samenwerking met onze partnerorganisaties, een absolute kans om de kring te vergroten en maatschappelijke impact te hebben.’

Deel deze pagina