Voor het uitdragen van het humanisme in haar werk en haar aanhoudende en doortastende inzet voor een meer menswaardige en rechtvaardige samenleving krijgt Hedy d’Ancona de Van Praagprijs 2021. Deze oeuvreprijs reikt het Humanistisch Verbond elke twee jaar uit aan iemand die de samenleving op ‘onorthodoxe en vernieuwende wijze’ medemenselijker maakt.

D’Ancona ontving de prijs tijdens Mag Het Licht Aan, op zondag 19 september in het Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam (ook online te volgen).

 

Criteria voor de Van Praagprijs

De onafhankelijke Van Praagprijs-jury heeft de opdracht gekregen te zoeken naar een kandidaat die de wereld wat beter, mooier en medemenselijker maakt. De winnaar kan werkzaam zijn in de wereld van kunst en cultuur, literatuur, wetenschap en politiek. De belangrijkste criteria zijn:

 • Dat diegene een inspirerend persoon is, die zich in leven en werk inzet voor een humane samenleving, waarin vrijheid, zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, weerbaarheid en Bildung de belangrijkste waarden zijn.
 • Dat de winnaar op onorthodoxe en vernieuwende wijze vormgeeft aan deze waarden en een voorbeeldfiguur is voor een humanistische levenshouding en maatschappijvisie. De winnaar zet mensen aan tot kritisch denken en bewust handelen en draagt daardoor bij aan het humaniseren van de samenleving.

Vorige winnaars van de Van Praagprijs

Uitreiking op Mag het Licht Aan

De uitreiking van de Van Praagprijs 2021 vindt plaats op 19 september tijdens Mag Het Licht Aan in Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam. Meer informatie en aanmelden? Kijk op de site van Mag Het Licht Aan.

Achtergrond Van Praagprijs: vragen en antwoorden

Wie was Jaap van Praag?

Jaap van Praag was één van de oprichters van het Humanistisch Verbond in 1946 en voorzitter van kort na de oprichting tot 1969. De prijs werd ingesteld bij zijn afscheid als voorzitter van het Humanistisch Verbond. Lees meer

 

Wat is het doel van de Van Praagprijs?

Met deze oeuvreprijs wil het Humanistisch Verbond een persoon eren die in leven en werk waarden uitdraagt die humanisten belangrijk vinden. Daarnaast is het belangrijk dat de winnaar zich inzet voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving. Het Humanistisch Verbond wil de winnaars feestelijk in het zonnetje zetten, hen de kans geven meer van zichzelf te laten zien tijdens het Mag Het Licht Aan en diegene gelegenheid geven een inspiratie- of aanmoedigingsprijs uit te reiken.

Wat zijn de criteria om gekozen te worden als winnaar van de Van Praagprijs?

Voor de Van Praagprijs komen personen in aanmerking die zich laten inspireren door humanistische waarden, en dat in hun werk uitdragen of die zich inzetten voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving. Personen die onorthodoxe zienswijzen en vernieuwende ideeën en perspectieven laten zien waaraan die waarden ten grondslag liggen.

De kandidaten voor de Van Praagprijs kunnen afkomstig zijn uit verschillende domeinen binnen de samenleving: kunst en cultuur, literatuur, wetenschap, politiek, media, sport en onderwijs.

Wat is de prijs?

Beeldend kunstenaar Sigurdur Gudmundsson (1942, Reykjavik, IJsland) heeft speciaal voor de Van Praagprijs een beeld ontworpen, waarbij hij zich heeft laten inspireren door waarden als rechtvaardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijk- (waardig)heid, creativiteit en dialoog. Gudmundsson maakte het beeld omdat hij een ‘zwak heeft voor humanisten’. Het bestaat uit verschillende hoofden die organisch groeien uit een boomstronk. De mensen zijn op de wereld gericht, met elkaar verbonden en komen voort uit de natuur. De verschillende groottes van de hoofden drukken de verschillende fasen van groei uit.

Wie wonnen de Van Praagprijs voor 2013?

Amnesty International, Anton Constandse, Simon Carmiggelt, Annie Romein-Verschoor, Geert van Oorschot, Piet Spigt, Hein Roethof, Hella Haasse, P. Muntendam, Pierre Janssen, Otto von der Gablentz, Max van der Stoel, V.E. Wibaut Guilonard en W.L. Brugsma, Fernando Savater, Abdullah Ahmed an Na’im, Adriaan van der Staay, Kees Schuyt, Heddy Honigmann, Johan Simons, Karin Spaink, Pieter Winsemius en Henk Oosterling.

 • 2013 Henk Oosterling
 • 2011 Pieter Winsemius
 • 2009 Publiciste en schrijver Karin Spaink
 • 2007 Theaterregisseur Johan Simons
 • 2006 film- en documentairemaakster Heddy Honigmann (extra editie van de Dr.J.P. van Praag-prijs vanwege het zestigjarig jubileum van het Humanistisch Verbond)
 • 2005 Wetenschapper en journalist Kees Schuyt
 • 2002 Voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Socrates-hoogleraar Adriaan van der Staay
 • 1999 moslim-humanist, mensenrechtengeleerde en mensenrechtenactivist Abdullahi Ahmed an-Na’im
 • 1997 Filosoof en schrijver Fernando Savater
 • 1995 Publiciste en activiste Tineke Wibaut Guilonard en journalist Willem Leonard Brugsma
 • 1993 Oud-minister en voorvechter van de mensenrechten Max van der Stoel
 • 1991 Oud-ambassadeur Otto von der Gablentz
 • 1989 Kunstkenner en museumdirecteur Pierre Janssen
 • 1987 Arts, politicus en grondlegger van de sociale geneeskunde Piet(er) Muntendam
 • 1985 Schrijfster Hella Haasse
 • 1983 Tweede-Kamerlid Hein Roethof
 • 1981 Publicist en oud-hoofdbestuurslid van het Humanistisch Verbond Piet Spigt
 • 1979 Uitgever en schrijver Geert van Oorschot
 • 1977 Schrijfster Annie Romein-Verschoor
 • 1975 Schrijver Simon Carmiggelt
 • 1973 Schrijver, journalist en vrijdenker Anton Constandse
 • 1971 Mensenrechtenorganisatie Amnesty International

 

Beeld van Praagprijs