Cursussen en evenementen mogen nog niet terplekke op een openbare locatie plaatsvinden, in ieder geval tot en met 28 april. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.

Op 20 april kijkt de regering opnieuw naar de maatregelen. Dan bekijkt zij wat er mogelijk is en welke maatregelen nog nodig zijn vanaf 28 april.

Onze online cursussen en evenementen worden sowieso volledig online gehouden, ook vanaf/na 28 april.

Bekijk het huidige aanbod in de agenda.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 13 april 2021.

Richtlijnen rondom onze cursussen en evenementen

Het Humanistisch Verbond is sinds september 2020 weer van start gegaan met cursussen en evenementen. Wij volgen daarin de richtlijnen van het RIVM.

Om besmetting met het coronavirus tijdens onze cursussen en evenementen te voorkomen en deelnemers een veilig gevoel te geven, vragen we je aandacht voor de volgende voorzorgsmaatregelen. We vinden het prettig om de naleving ervan een gedeelde verantwoordelijkheid te laten zijn:

Klachten

 • Heb jij óf heeft iemand in je huishouden verkoudheidsklachten (koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, niezen, of kortademigheid)? Blijf thuis en neem contact op:
  – bij een cursus: met de docent van de cursus.
  – bij een evenement: via het mailadres dat vermeld staat bij het evenement.
 • Moet je om bovenstaande reden afzeggen? Ook dan willen we dit graag een gedeelde verantwoordelijkheid laten zijn en storten we de helft van de aanmeldingskosten terug.

Voor aanvang

 • In de mail voorafgaande aan de cursus of het evenement wordt opgenomen bij welke klachten en situatie je thuis moet blijven. Dit is een lijstje van het RIVM.
 • Bij een cursus: kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van een cursus.
 • Bij evenementen wordt de aankomsttijd of inloop duidelijk aangegeven.

Op locatie

 • Draag een mondkapje als je de locatie betreedt, tot de plek waar je plaatsneemt.
 • Wacht op elkaar en geef elkaar de ruimte.
 • Schud geen handen, maar begroet elkaar op een manier waarbij je 1,5 meter afstand kunt houden.
 • Volg de eventuele aanwijzingen van de docent en het personeel op locatie over looproutes, ingang, uitgang e.d.

Tijdens een cursus of evenement

 • De docent / gastheer / gastvrouw van de cursus krijgt in overleg met de locatie adviezen aangereikt over de ontvangst, het zoveel mogelijk reinigen van contactoppervlakken. Indien nodig komen er looproutes voor binnenkomst, weggaan en toiletbezoek. Ramen in de cursusruimte/evenementenlocatie worden zoveel mogelijk open gezet, om goed te ventileren.
 • De cursusruimte / evenementenlocatie is anders ingericht, de afstand tussen zitplaatsen bedraagt minimaal 1,5 meter. De cursusruimte / evenementenlocatie is groot genoeg om de 1,5 meter afstand in acht te nemen.
 • In de cursusruimte /zaal waar je plaatsneemt, geldt een maximum aantal personen van 30. Of minder, als dat nodig is ivm de anderhalve meter maatregel.
 • Iedere deelnemer blijft zowel in de gang als in de zaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.

De docent, spreker, dagvoorzitter e.a.

 • De docent / spreker blijft ook op 1,5 meter afstand.
 • Cursus: wanneer de docent verkoudheidsklachten heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft, dan gaat een cursusles niet door. Je wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. We zoeken naar een passende oplossing.
 • Evenement: wanneer de spreker / dagvoorzitter verkoudheidsklachten heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft, komt deze niet naar het evenement. Wij zoeken dan naar een vervanger of andere passende oplossing.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen steeds de aanbevelingen op van het RIVM. De gezondheid en veiligheid van deelnemers, docenten, sprekers en medewerkers staan voorop. Mocht de gehele cursus of het evenement onverhoopt niet doorgaan, dan zoeken we naar vervangende data waarnaar je je inschrijving kunt overzetten of – wanneer je een bedrag hebt betaald voor de cursus of het evenement – kiezen voor terugstorten.

Vragen?

Neem contact op.

Meedoen aan een cursus of evenement?