De jury zoekt de kandidaten in de wereld van kunst en cultuur, literatuur, wetenschap en politiek. De belangrijkste criteria zijn:

  • De winnaar van de Van Praagprijs is iemand die met leven en werk zoekende mensen inspireert om hun energie en ambities te leren richten op dat wat bij hun persoonlijke waarden past
  • De winnaar geeft bij voorkeur naast een visie ook praktische handvatten om gerichte keuzes te maken en vast te houden
  • De winnaar geeft blijk van een realistisch besef en acceptatie van de beperkingen aan vrijheid, maar stimuleert optimaal gebruik te maken van de ruimte die er is of bevochten kan worden om eigen keuzes te maken die zijn gericht op een mooi en zinvol leven
  • De kandidaat is iemand die op onorthodoxe wijze de moed heeft getoond zijn vrijheid authentiek in te vullen
  • De kandidaat is iemand die herkenbaar en bewust het thema vrijheid en keuzes maken uitdraagt