Nog een heleboel vragen om te beantwoorden

Borst en Gaemers vragen zich af:

  1. Waarom het maar niet lukt het zo te organiseren dat iedereen de zorg krijgt die nodig is.
  2. Waarom gaat het altijd over geld?
  3. Ligt de werkelijke oorzaak van dit onvermogen niet veel dieper dan de beruchte systemen in zorg?
  4. Hoe staat onze samenleving tegenover diegenen die meer hulp en zorg nodig hebben dan zij zelf kunnen organiseren?
  5. Wat zegt dat over onze houding tegenover kwetsbaarheid?

In hun Socrateslezing nemen Borst en Gaemers ons mee in hun zoektocht naar de antwoorden op deze vragen.

Strijdbaar op zoek: hoe kunnen we beter voor elkaar zorgen?

Gelukkig, want met zorg naar elkaar omzien staat hoog op de agenda van het Humanistisch Verbond. We komen op voor een samenleving waarin we vrij zijn om onze eigen invulling te geven aan leven, liefde, denken en dood en waarin we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Praktisch

De Rode Hoed
Keizersgracht 102 Amsterdam
Vrijdagavond 5 april

Inloop 19:30 met gratis koffie en thee
Lezing & nagesprek 20:00 – 21:30
onder leiding van Bahram Sadeghi
Tickets € 20
Leden € 15
Studenten € 7.50

Bestel nu je ticket

Meer over Carin Gaemers en Hugo Borst

Hun manifest ‘Scherp op ouderenzorg’, brak het stille leed in veel verpleeghuizen open en kreeg veel aandacht en steun. Samen strijden ze onvermoeibaar voor een systeem van betrokken zorg in overzichtelijk georganiseerde instellingen. Meer geld wenselijk, maar niet genoeg. Vooral een andere kijk op zorg is hoognodig. Ieder mens is kwetsbaar. Een mens met een ziekte nog meer. Om die reden is menswaardige zorg zo belangrijk. En de sleutel tot goede zorg is aandacht.

Carin Gaemers is historica, bezorgde mantelzorger en in 2017 door Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw. Toen haar moeder vanwege dementie in een verpleeghuis werd opgenomen, viel het haar in eerste instantie mee. De verzorgers hadden tijd en aandacht voor de bewoners en dat maakte dat er ondanks de rottige ziekte er ook een hoop vrolijke momenten waren. Dat veranderde na een fusie. Geldgebrek leidde tot bezuinigingen op personeel met als gevolg dat de bewoners apathisch of onrustig werden.  

Gaemers kent zowel de geschiedenis als de hedendaagse stand van ons zorgstelsel en vertaalt dit in klare taal: versimpel het systeem en richt de basisvoorwaarden zo in dat medewerkers in de zorg kunnen doen waarvoor ze gekozen hebben: kwetsbare mensen verzorgen.  

Hugo Borst is voetbalkenner, journalist en auteur.  Hij schreef voor Voetbal InternationalHard Gras en Algemeen Dagblad. Borst is ook vaak op tv te zien in het praatprogramma Studio Voetbal en als tafelheer bij De Wereld Draait Door. Borst vindt het simpelweg belachelijk dat dementerende en kwetsbare ouderen niet de zorg krijgen die zij zo nodig hebben. Als mantelzorger kon hij zijn inmiddels overleden moeder niet langer bieden wat ze nodig had. En zag dat de zorg voor mensen met dementie een hoop te wensen over laat.

Over dit proces schreef hij twee boeken. De bestseller Ma (2015) werd al snel opgevolgd door Ach, moedertje (2017), waarin hij niet alleen een boekje opendeed over zijn moeder, maar ook over de zorg. In 2017 dompelde hij zich samen met Adelheid Roosen onder in De Leeuwenhoek om zelf aan den lijve te ondervinden hoe het is om in een verpleeghuis te leven en werken. HVMAN maakte daar de gelijknamige documentaire over In de Leeuwenhoek.

 

Het Humanistisch Verbond is overtuigd lid van Van Betekenis tot het Einde. De coalitie Van Betekenis tot het Einde stimuleert dat mensen meer ruimte en aandacht geven aan de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek gaan. Door dit gesprek aan te gaan weten mensen in je omgeving hoe zij je kunnen steunen en helpen. Want ieder mens is tot het laatste toe van betekenis.
Deze Socrateslezing is mede mogelijk gemaakt door Van Betekenis tot het Einde.

Beeldmerk_Van-Betekenis-tot-het-EindePING