Van wie is de Ongemakkelijke Kieswijzer?

De Ongemakkelijke Kieswijzer is een online tool van het Humanistisch Verbond. Deze ‘kieshulp’ biedt u de mogelijkheid om informatie in te winnen over de standpunten van verschillende politieke partijen in Nederland op de thema’s waar het het Humanistisch Verbond zich voor inzet, te weten zelfbeschikking en een humane samenleving.

Deze actie wordt georganiseerd door het Humanistisch Verbond.

Ambonplein 73                                           Postbus 75490
1094 PW Amsterdam                               1070 AL Amsterdam
www.humanistischverbond.nl                [email protected]

Begrippen

In dit privacystatement wordt verstaan onder:
Organisator: Humanistisch Verbond
Deelnemer: een natuurlijk persoon

Doel van deze actie

Het doel van de Ongemakkelijke Kieswijzer is dat deelnemers zich kunnen informeren over de plannen van politieke partijen op het gebied van zelfbeschikking. Bezoekers van de actiesite worden in staat gesteld de stemhulp-tool in te vullen, zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, het verhaal via social media te verspreiden en de campagne te steunen met een donatie of lidmaatschap.

Welke gegevens worden er verzameld om de Ongemakkelijke Kieswijzer te laten functioneren?

Om de server van de tool normaal te laten functioneren slaan wij een aantal (technische) gegevens van u op in logbestanden. Concreet gaat het om gegevens zoals:

  • het feit dat u de Ongemakkelijke Kieswijzer start
  • het soort apparatuur dat u gebruikt
  • het besturingssysteem dat u gebruikt
  • de internetbrowser die u gebruikt
  • het tijdstip van het starten van de tool

Uw antwoorden op de stellingen en vragen binnen de Kieswijzer, alsmede uw resultaat na voltooien, blijven anoniem en worden niet teruggestuurd of opgeslagen naar (de servers van) Humanistisch Verbond of op een andere manier ter beschikking gesteld.

Welke cookies gebruiken wij?

Op de website van de Ongemakkelijke Kieswijzer wordt gebruik gemaakt van de cookies van Google Analytics en Facebook.Van Google Analytics hebben wij twee varianten ingeschakeld. Met de primaire variant wordt alleen volledig anonieme informatie verzameld, bijvoorbeeld over bezoekers per pagina, bezoekersaantallen en andere essentiële informatie, over de werking van de website. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. De tweede variant van Google analytics gebruiken wij alleen als u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Op basis van deze gegevens kunnen wij u relevantere advertenties tonen, naar aanleiding van uw bezoek.

Hoe kan ik cookies verwijderen of uitschakelen?

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen. Tevens kunt u ook het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser instellingen te wijzigen (bekijk uw browser-hulppagina voor exacte instructies).

Persoonsgegevens en privacy van de nieuwsbrief

Op de resultaatpagina vraagt het Humanistisch Verbond de deelnemers optioneel om hun e-mailadres in te vullen om de nieuwsbrief te ontvangen. De achtergelaten persoonsgegevens worden vastgelegd in de administratie van het Humanistisch Verbond. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt.

De nieuwsbrief van het Humanistisch Verbond wordt gemiddeld eens per 2 weken verzonden. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt opgenomen. Je afmelding wordt direct verwerkt.

Het systeem wat wij gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven is Mailchimp. Deze gegevens delen wij niet met derden en gebruiken we niet voor andere doeleinden. In Mailchimp blijven de gegevens bewaard zo lang u hier toestemming voor geeft. Onder elke nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid u af te melden, daarna verwijderen wij uw gegevens uit Mailchimp.

Mailchimp maakt gebruik van cookies. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van de nieuwsbrieven. Gegevens die wij analyseren zijn bijvoorbeeld hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend of op welk artikel het meeste wordt geklikt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van Mailchimp.

Copyright

Humanistisch Verbond heeft het auteursrecht op de meeste informatie die op deze website staat, zoals teksten, onderzoeken, grafische voorstellingen en beeldmateriaal. Hier mag u niet zomaar gebruik van maken, bijvoorbeeld door ergens anders te publiceren, te verspreiden of op te slaan.

Tot slot nog dit

Heb je vragen of andere opmerkingen over deze actie neem dan met ons contact op via [email protected] of via telefoonnummer 020-5219000.

Humanistisch Verbond, februari 2021