Bram legde uit hoe de coöperatie is ontstaan en op welke principes zij is gebaseerd. Met 108 leden is de coöperatie op maar liefst 14 locaties in Assen bezig met energieprojecten, zoals: ‘zon op bedrijfsdaken’ (zonnepanelen op warenhuis Van der Veen), ondersteuning energie uitwisseling tussen 136 huizen in Houtwijk en het realiseren van een Asser aanpak bij de aanleg van zonneparken.
Bram haakte in zijn lezing mooi aan op de vorige lezing van Jelleke de Nooy over de Transitiemotor (https://www.detransitiemotor.nl/).  De Transitiemotor streeft ernaar dat in Nederland de ‘wissel’ wordt omgezet naar een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving.

De drive van de ECDA is, net zoals bij de Transitiemotor, de gedachte dat we als mensheid anders moeten kijken naar de aarde en naar economische groei: we willen gaan van welvaart naar welzijn, naar een evenwichtige economie op de lange termijn die goed is voor mens en natuur. De manier waarop de coöperatie dat doet is door samenwerken met de bestaande orde, hen uitdagen en de dialoog aangaan. Uitgangspunten zijn dat energie lokaal geproduceerd en geconsumeerd wordt en dat er lokaal geïnvesteerd wordt waardoor er lokaal maatschappelijke impact gecreëerd wordt.

Bram liet zien dat het ledenaantal van energiecoöperaties in Drenthe met 650 leden in vergelijking met Friesland (3134 leden) en Groningen (1886 leden) nog achterblijft. Er kunnen dus gerust nog wat leden bij! Op de website https://ecduurzaamassen.nl/ staan vijf mooie redenen voor Assenaren om lid te worden.

Energiecooperatie Duurzaam Assen Bron: youtu.be