Waarom is het belangrijk om al vroeg na te denken over de dood?
“Alleen al vanwege de uitvaart. De nabestaanden zijn kwetsbaar door verdriet, slaaptekort en onder tijdsdruk staat. Laat je geen wensen achter, dan zijn ze overgeleverd aan een ondernemer. Ze willen misschien wel op de prijs letten, maar geen ‘goedkoop ogende’ dienst. Uit machteloosheid geven ze veel geld uit, maar een overledene heeft niets aan een kist van tweeduizend euro. Minder geld uitgeven hoeft nog geen gierige dienst op te leveren. De kans is groot dat juist het omgekeerde gebeurt: een persoonlijke en mooie dood.”

Hoe zou je dat symboliseren?
“Bij het overlijden van mijn moeder, een enorme bloemenliefhebber, hebben we iedereen gevraagd een zelfgeplukte bloem mee te nemen. Dat was een uitdaging, want het was februari. Veel blauwe druifjes en sneeuwklokjes stonden in kleine vaasjes rondom de kist. Dat paste zo goed bij haar. Mijn ervaring met haar dood en uitvaart was niet slecht, maar zij vond het moeilijk om erover te praten. Het was puur toeval dat we ergens een schriftje vonden met een aantal wensen. Ik zou als symbool dan ook een bloem in de box stoppen. Die herinnert mij daaraan.”

VD_202001201435lr_final
Beeld door: Vera Duivenvoorden

Helpt nadenken over de dood jou ook in je leven?
“Jazeker. Van tevoren nadenken over je dood helpt om te zien wat nu belangrijk is. Ik kom uit de gezondheidszorg en ik heb veel mensen eenzaam zien doodgaan. Ik weet nog goed dat ik een journalist hielp in zijn sterfproces. Hij zei tegen mij: ‘ik heb het verkloot, ik heb mijn werk altijd voor alles laten gaan’. Hij was alleen over, en dus gaf hij mij zijn vulpen. Ik heb van dat moment geleerd dat ik in mijn leven liefde om me heen wil. Die vulpen is een tastbare herinnering aan mezelf hoe ik mijn leven wil leven, en zou ik daarom ook zeker in de box doen.”

Nadenken over de dood is zinvol

De speciale Voor Hierna-box helpt je op weg

Wat zou je verder nog in de box stoppen?
“Het is dus belangrijk dat je je eigen wensen alvast vastlegt. Die wensen moeten je nabestaanden dan natuurlijk wel weten, dus daar is een box zoals deze heel fijn voor. Verder zou ik voor iedereen envelopjes maken, met woorden van liefde en bemoediging. Als ouder wil ik vooral ook iets liefs achterlaten voor mijn kinderen. Ik heb nu altijd een briefje voor ieder van hen in mijn telefoon staan, voor als ik onder een auto kom.”

Nadenken over de dood is zinvol en geeft inzicht. Maar hoe doe je dat dan? Wij helpen je op weg. De Voor Hierna-box is een fysieke verzamelplek voor alles wat jij belangrijk vindt rondom je laatste levensfase. Haal de box in huis.

VRIJ OM OVER JE EIGEN DOOD TE BESLISSEN

Het Humanistisch Verbond strijdt voor een menswaardig levenseinde voor iedereen, en we stimuleren het gesprek over de dood. Want bij een goed leven hoort een goede dood. We agenderen, brengen persoonlijke verhalen, achtergrond en helpen je hoe om te gaan met eindigheid. Vind hier ons dossier.

Marieke Keyzer

Marieke Keyzer

Campagnemedewerker en redacteur

Marieke Keyzer (zij/haar) is politiek historicus en werkt sinds 2019 aan campagnes bij het Humanistisch Verbond. Hiervoor werkte ze o.a. …
Profiel-pagina