Jaarverslag, bestuursverlag, keurmerk en financiële verantwoording

Het Humanistisch Verbond is een professionele, transparante, fondsenwervende organisatie. U vindt hier alle informatie over het jaarverslag, andere verslaglegging, CBF-erkenning en Anbi-status. beloningsbeleid en meer.

Het Humanistisch Verbond is lid van Goede Doelen Nederland en beschikt, samen met het  Stichting Steunfonds Humanisme, over de door het  Centraal Bureau Fondsenwerving verleende erkenning als goededoelenorganisatie (voorheen het CBF-keurmerk). Deze erkenning garandeert onder meer dat er van de geworven fondsen minder dan 25 procent wordt uitgegeven aan de kosten voor fondsenwerving en dat er een heldere verslaglegging is.

Verslaglegging / Jaarverslagen

Codes en richtlijnen

Bezoldigingsbeleid

 

Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

Jaarverslag Humanistisch Verbond

 

 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag Humanistisch Verbond

 

Verslaglegging 2015

Bestuursverslag van het Humanistisch Verbond en het Steunfonds Humanisme


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BestuursverslagVerslaglegging 2014

Bestuursverslag van het Humanistisch Verbond en het Steunfonds humanisme

 

 

Verslaglegging 2013

Verslaglegging 2012


Verslaglegging 2011


Verslaglegging 2010


Verslaglegging 2009

Codes en richtlijnen
 

Het Humanistisch Verbond volgt de  codes en richtlijnen  zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland.

  • SBF-code voor Goed Bestuur
  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie'.
  • CBF-keurmerk/erkenning
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.

Het Steunfonds Humanisme heeft de ANBI-status 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Dit houdt in dat Het Steunfonds als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw erfdeel of legaat.

 

Bezoldigingsbeleid

De bestuursleden van het Humanistisch Verbond en Stichting Steunfonds Humanisme zijn actief op onbezoldigde basis. Zij kunnen onkosten declareren op basis van specificaties. De voorzitter van het Humanistisch Verbond ontvangt per kwartaal een vaste onkostenvergoeding voor reis-, verblijf-, onkosten en representatie.
De directeur wordt beloond op basis van de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht.
Voor de honorering van de medewerkers van het Humanistisch Verbond hanteren wij de cao Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening.

 

Meer gegevens

  • KvK Nummer: 40476010
  • RSIN Humanistisch Verbond 0028.81.093
  • RSIN Steunfonds Humanisme 0044.68.004
  • GeefGratis Nummer: 4069