Vanaf 18 september wordt de campagne ‘Gelooft u ook meer in het leven vóór de dood?’ uitgebreid met zes verschillende radiospotjes: Alexander Pechtold, Nelleke Noordervliet, Erwin Olaf, Hanneke Groenteman, Karin Spaink en Bas Haring vertellen daarin waarom ook zij meer geloven in het leven vóór de dood.

Met de campagne wil het Humanistisch Verbond het humanisme meer profileren. Ruim een miljoen Nederlanders onderschrijft de humanistische waarden en richt hun leven overeenkomstig die waarden in. Maar het merendeel is zich daar niet van bewust en (h)erkent het humanistische gedachtegoed niet. Met de campagne ‘Gelooft u ook meer in het leven vóór de dood?’ willen we dit veranderen. De boodschap is concreet, onderscheidend en positief: het gaat om dit leven, déze wereld.

Verschillende prominenten

‘Dat we niet één, maar verschillende prominente Nederlanders hebben gevraagd om hun medewerking, is niet toevallig,’ vertelt Annemarie Rohlfs, ledenwerver van het Humanistisch Verbond. Ook de keuze van deze mensen is niet willekeurig. ‘Natuurlijk verhoogt medewerking van een bekende Nederlander de impact van een spotje. En één BN-er staat toch symbool voor een grotere groep mensen, ze hebben een soort ambassadeursfunctie. Wanneer een van hen iets zegt, ontstaat het gevoel dat er iets verwoord wordt dat een veel grote(re) groep Nederlanders vindt. Maar het meest veelzeggend vind ik toch wel dat het om meerdere, heel verschillende prominente Nederlanders gaat. Die stuk voor stuk wat met het humanisme hebben én bereid zijn daar uiting aan te geven. En het bijzondere is dat ze allemaal op hun eigen manier, heel herkenbaar, een belangrijke humanistische gedachte of waarde onderschrijven.’

Zo verbinden we de campagne niet aan één persoon, maar laten we zien dat en waarom deze mensen allemaal meer geloven in het leven vóór de dood. ‘Dat is een heel onderscheidende en positieve humanistische visie. Want humanisten gaan er vanuit dat de mens zijn zin uit het leven zélf kan halen,’ meent Rohlfs.


Waarom juist deze BN-ers?

De prominente Nederlanders zijn om verschillende redenen interessant voor de HV-campagne. Rohlfs: ‘We hebben Alexander Pechtold benaderd omdat hij in diverse media in interviews naar onze slagzin ‘Gelooft u ook meer in het leven vóór de dood?’ verwees en vertelde waarom hij deze zo geweldig vindt. Hij heeft ook geen moment geaarzeld en zei direct ja. Zijn opname hebben we gedaan in zijn hectische campagnetijd. De slagzin zelf is overigens weer een creatie van bureau Imagine, dat ook verantwoordelijk was voor de campagne ‘Zonder uw steun is het humanisme aan de goden overgeleverd.’ 

Beluister de spot van Alexander Pechtold


Erwin Olaf
Rohlfs: ‘Erwin hebben we gevraagd vanwege de manier waarop hij in het leven staat. Voor zijn publieke inzet voor de homorechten en voor zijn overtuiging dat je ook zonder religie een moraal kunt hebben. En dat je, omdat het leven kort is, eruit moet halen wat erin zit. Dat komt ook terug in zijn radiospotje. ‘

Beluister de spot van Erwin Olaf

Nelleke Noordervliet

Rohlfs: ‘In een interview in ons ledenblad Humus heeft Nelleke Noordervliet eens gezegd dat je steeds de vraag moet beantwoorden: hoe moet je leven, welke keuzes maak je. En dat het humanisme een bescheiden antwoord is op deze moeilijke vraag.’

Beluister de spot van Nelleke Noordervliet 

Hanneke Groenteman 

Rohlfs: ´De keuze voor Hanneke Groenteman was niet moeilijk; ze heeft al eerder met het Humanistisch Verbond te maken gehad en zich voor het humanisme hard gemaakt. Het humanistische zelf denken gekoppeld aan samen verantwoordelijk zijn past heel erg bij Hanneke Groenteman.’

Beluister de spot van Hanneke Groenteman

Karin Spaink

Rohlfs: ‘Karin heeft vorig jaar van het HV de Van Praagprijs gekregen voor haar denkbeelden over het leven. Haar ideeën over medisch-ethische kwesties, over privacy en over levenskunst sluiten vaak naadloos aan bij de visie van het Humanistisch Verbond. De kern van haar spotje is niet voor niets zelfbeschikking.’

Beluister de spot van Karin Spaink.

Bas Haring

Rohlfs: ‘Met de medewerking van Bas Haring zijn we heel erg gelukkig. De manier waarop hij met zijn vak bezig is heeft veel raakvlakken met de taak die het HV zichzelf stelt: bijdragen aan het maatschappelijk debat over een humane samenleving. Niet door het mee laten slepen in de waan van de dag, maar door het stellen van de juiste vragen. Kritisch en op basis van feiten.’

Beluister de spot van Bas Haring

Het effect van (h)erkenning

“We hopen dat mensen na het horen van een of meerdere spotjes denken ‘hé ik wist niet dat dat typisch humanistisch is’ of ‘hé die ook? Dat wist ik niet’. En dat daardoor het effect van herkenning en erkenning ontstaat, zodat meer mensen zichzelf als humanist (h)erkennen. Natuurlijk is het dan helemaal mooi als die mensen zich, al dan niet op termijn, ook daadwerkelijk binden aan het HV. De spotjes sluiten niet voor niets allemaal af met de oproep van voice-over Nora Romanesco om lid te worden.”