Direct naar de inhoud
Word lid
Meetlat

PVV en CDA scoren slechtst op humanistische politieke meetlat

Type content: Nieuws Categorieën: Inspiratie voor het leven Politiek nieuws Voor een vrij Europa Gepubliceerd op:

De enige twee partijen die de joods-christelijke en humanistische traditie erkennen als fundament van onze samenleving en die traditie ook aan nieuwkomers willen voorschrijven, scoren zelf slecht op de humanistische politieke meetlat. Het Humanistisch Verbond ontwikkelde deze meetlat samen met andere humanistische organisaties om het H-gehalte van de grote politieke partijen vast te stellen. Vijftien thema’s zijn uitgelicht en vergeleken met acht partijprogramma’s.
Zo kunnen kiezers in één oogopslag zien welke partij zich het meest inzet voor een humane samenleving.

Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond en bestuurslid van de Humanistische Alliantie: ‘Humanisten hebben geen eigen partij. Dat is een bewuste keuze. Je ziet dat de thema’s die humanisten belangrijk vinden bij verschillende partijen op verschillende manieren worden uitgewerkt. Wij vinden het belangrijk de kiezers te laten zien of en hoe deze thema’s uitgewerkt zijn. De kiezer kan dan zonder alle programma’s uitputtend te lezen, toch een gefundeerde keuze maken. Deze verkiezingen gaan niet zoals je veel hoort alleen over de economie of de nieuwe minister-president. Je stemt ook over andere thema’s, die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van iedereen.’

De meest humanistische partijen

Dit zijn onmiskenbaar Groenlinks en D66. De middenmoot wordt aangevoerd door de PvdA op de voet  gevolgd door de VVD. Verrassend genoeg scoort de SP lager en de CU hoger op de humanistische meetlat dan de VVD. De Vries: Hoewel CDA en PVV zich onder andere beroepen op onze humanistische traditie, vind je daarover in hun programmas vrijwel niets terug. Hun gebruik van de term humanisme is angstig en behoudend. De humanistische beweging gebruikt de term humanisme op een ondogmatische, open en progressieve manier.

Uitgelichte thema’s

Deze variëren van vrijheidsrechten en scheiding van kerk en staat, zorg en onderwijs, tot vreemdelingenbeleid en medisch-ethische vraagstukken, privacy en milieu. Sommige humanistische standpunten zijn één op één terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s, terwijl andere onderbelicht of afwezig zijn. Zo scoort de SP sterk op menswaardigheid, zorg en solidariteit, maar slecht op zelfbeschikkingsrecht en medisch-ethische kwesties.

Opvallende scores

– Alle partijen scoren goed op het belang van echte zorg, maar laten zich geen van allen expliciet uit over nut en noodzaak van (humanistisch) geestelijke begeleiding.
– Humanisten missen bij de meeste partijen voorstellen die verregaande zelfbeschikking over het levenseinde beter mogelijk maken. Alleen GroenLinks is uitgesproken voor het verwijderen van euthanasie uit het wetboek van Strafrecht.
– Het meest uiteenlopend scoren de programmas op vreemdelingenbeleid. GroenLinks, SP en CU streven naar een goede opvang van vreemdelingen, terwijl PVV en VVD vreemdelingen zoveel mogelijk weren. PvdA en D66 scoren hoog noch laag op de meetlat over dit onderwerp. Bij het CDA overheerst hierover vooral onduidelijkheid door tegengestelde doelen binnen hun programma.
– Twee partijen (GroenLinks en D66) scoren hoog met hun privacyparagraaf, waar anderen achterblijven.
– Er is maar één partij die, net als het Humanistisch Verbond, de volledige scheiding tussen kerk en staat nastreeft en dat is D66.

Betekenisvol burgerschap

De Vries: ‘Waar we ook naar hebben gekeken is of partijen zich uitlaten over “betekenisvol burgerschap” en het invullen van een ‘zinvol leven’’. Worden deze traditioneel “geclaimd” door christelijke partijen, die er ook in hun huidige programma’s over schrijven, nu vind je dat ook bij andere partijen terug. Met name bij GroenLinks en D66. Zij schrijven bijvoorbeeld dat het BNP (Bruto Nationaal Product) om meer zou moeten gaan dan alleen economische groei en ook waarden als duurzaamheid meegenomen moeten worden..

Online

Vanaf vandaag is de humanistische politieke meetlat online te raadplegen kijk op https://www.humanistischverbond.nl/politiekemeetlat

Deel deze pagina

Tags:#Democratie#Humanisme#verkiezingen

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.