Levensbeschouwelijke gemeenschappen spelen een belangrijke rol in het doorgeven en levend houden van waarden en normen. Ze inspireren hun leden om zorg te dragen voor elkaar, voor de samenleving en voor de wereld als geheel.

Tijdens bijeenkomsten van dit initiatief worden ideeën uitgewisseld over programma’s en projecten, waarmee anderen ervaring hebben opgedaan. Een voorbeeld is “stof tot nadenken”, een succesvol project in de Protestantse Gemeente Assen, gericht op duurzaam gebruik van textiel.

Bij onze gezamenlijke gesprekken ontstaan ook nieuwe ideeën, zoals aansluiting zoeken bij bestaande thema’s als Earth day, Fair Trade week, enzovoort.
Ook kwam ter sprake om themabijeenkomsten te houden voor jongeren. Juist voor hen is een brede visie op duurzaamheid belangrijk, in verbinding met levensbeschouwing. Jongeren zijn daar veel mee bezig en zullen veel invloed hebben op toekomstige ontwikkelingen.

 

Er wordt samengewerkt aan een plan, om in de zomer van 2023 een duurzaamheidsfestival te organiseren, waar al die ideeën een plekje zouden kunnen krijgen met samenhangende lezingen, workshops en een markt. Een ‘Inspiratiemarkt Duurzaamheid’, voor iedereen toegankelijk! Er zou daar een kledingbeurs, speelgoedbeurs en boekenmarkt kunnen zijn, samen met een repair-café, appeltaartenwedstrijd en een stand over eco-humanisme. Presentaties over ‘God in de supermarkt’, de potjeswinkel en over andere duurzame bespaartips.

Dat zijn allemaal gedachten, die nog verder vorm moeten krijgen. Maar intussen vormen de huidige energieprijzen grote uitdagingen voor kerken en gemeenschappen met eigen gebouwen. Ze moeten de energiekosten van samenkomsten beheersbaar houden en voelen zich ook geroepen om hun leden te ondersteunen die door ‘energie-armoede’ worden getroffen. Als concrete aanpak is er gekeken naar elektrisch verwarmde zitkussens: die kunnen zowel bij samenkomsten worden gebruikt, als mensen thuis warmte bieden. Dit is bovendien snel te realiseren.

Ook heel concreet is de tip om een energiecoach in te zetten. Via Vaart Welzijn kan men dat aanvragen; na een minimale toets wordt ook een energie-adviseur van de gemeente ingezet. Naast praktische tips is er voor minima een witgoedregeling om ‘energievreters’ te vervangen. Dat zijn onderdelen van een project in Assen tegen energie-armoede, waarbij ook studenten ‘social work’ van de Hanzehogeschool actief zijn.

Op dit moment werken we aan deze plannen met een nog kleine groep vertegenwoordigers van kerken en organisaties in Assen, maar we willen dit graag uitbreiden.
Wilt u de vragen of behoeften over duurzaamheid uit uw organisatie met ons delen? Of hebt u ideeën en suggesties, die ook voor anderen interessant kunnen zijn? Kom eens luisteren en meepraten op onze volgende bijeenkomst!
Deze vindt plaats op dinsdag 10 januari 2023 om 19.45 uur in GKV het Lichtpunt, De Boomgaard 7, Assen.

 

Voor reacties en aanmelding kunt u contact opnemen met Gerard Agterkamp, coördinator Solidair Groningen & Drenthe. E-mail: [email protected] of telefonisch 06 – 2290 7123.