Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken voor ouderen vanaf 75 jaar om hulp te krijgen bij zelfdoding wanneer zij hun leven ‘voltooid’ achten – ook wel existentieel lijden of levensmoe genoemd.

De politiek is te lang stil geweest over hulp bij zelfdoding, vindt het Humanistisch Verbond. Vier jaar lang is op het indienen van de deze wet gewacht. Een wet die duizenden mensen die existentieel lijden kan helpen.

Denk aan de naasten

Reactie Christa Compas, directeur van Het Humanistisch Verbond:

“Eenieder mag een eind aan zijn leven maken. Zelfdoding is niet strafbaar. Maar hulp bij zelfdoding is dat wel. Iemand die nu een weloverwogen doodswens heeft en buiten de euthanasiewet valt, omdat het lijden niet voortkomt uit een ziekte of aandoening, wacht per definitie een eenzame en vaak ook gruwelijke dood wanneer die persoon vervolg wil geven aan die doodswens.”

“Niet alleen de mensen met een doodswens laten we nu in de steek. Ook de naasten. Want sterven doe je bij voorkeur niet alleen. Maar we vragen achterblijvers nu een hoge rekening te betalen. Zo’n drieduizend ouderen willen hulp bij zelfdoding, blijkt uit onderzoek van de commissie-Van Wijngaarden. Deze mensen – met hoeveel ze ook zijn – vragen om onze hulp.”

De wet voorziet in stervensbegeleiding waarbij ook familie en de huisarts wordt betrokken. Christa Compas: “Dat maakt de wet bij uitstek een sociale wet. Een wet die hulp bij zelfdoding mogelijk maakt, zou de ruimte kunnen bieden om het gesprek aan te gaan en om hulp te vragen en te krijgen.

“Natuurlijk, wetgeving zal nooit een eind maken aan de tragiek en het verdriet dat onderdeel uitmaakt van het doodgaan. Maar het kan wél een einde maken aan de eenzaamheid, onzekerheid en illegaliteit waartoe mensen nu worden gedwongen.”

Het Humanistisch Verbond vindt het belangrijk dat een waardig debat over de grenzen van de wet en de ethische afweging de komende tijd volop doorgaat. “Het gaat ons om de waardigheid van de mensen, waarin diepste wensen serieus genomen worden.”

VRIJ OM OVER JE EIGEN DOOD TE BESLISSEN

Het Humanistisch Verbond strijdt voor een menswaardig levenseinde voor iedereen, en we stimuleren het gesprek over de dood. Want bij een goed leven hoort een goede dood. We agenderen, brengen persoonlijke verhalen, achtergrond en helpen je hoe om te gaan met het levenseinde. Lees hier wat wij doen en waarom.