Bij het aantreden van dit kabinet waarschuwde het Humanistisch Verbond dat wetgeving die ruimte biedt aan de persoonlijke invulling van leven, liefde en dood, niet in de ijskast terecht mag komen. Het is goed dat de politiek (o.a. Tweede Kamerlid Dijkstra) nieuwe wetgeving rond voltooid leven weer oppakt. De bestaande zorgvuldige wetgeving en euthanasiepraktijk, mag niet worden bezoedeld met onnodige angst voor vervolging. Het is nu ook zaak dat mensen die hun leven voltooid achten daadwerkelijk over hun eigen leven – en dus ook hun eigen dood – mogen gaan beslissen. En dat geen enkel mens in de steek gelaten wordt. De steunbetuiging ‘Ik wens je een goede dood’ is voor iedereen open voor ondertekening.

Ik wens je een goede dood

Aan alle mensen die zelf willen besluiten wanneer het genoeg is geweest.