Humanistische geluid in de media

Landelijk Nieuws
Nieuws uit afdelingen

2016

 

Landelijk Nieuws

Freedom of Thought en Ongelovig in de media

Vrijheid van denken staat centraal in het jaarlijkse Freedom of Thought report, dat uitkwam op 6 december. Daaruit blijkt dat ongelovigen wereldwijd steeds vaker doelwit zijn van uitsluiting en geweld. In dertien landen kun je de doodstraf krijgen en het aantal gevangenisstraffen kent voor godslastering nam tussen 2013 en 2016 toe van 39 naar 43. In Nederland is het weliswaar wettelijk goed geregeld, maar ervaren ongelovigen soms sociale problemen. Dorothée Forma van Omroep Human maakte daarover samen met het Humanistisch Verbond de documentaire Ongelovig – Vrijdenkers op de vlucht. Een overzicht van media-aandacht voor het rapport en de documentaire.

Joop.nl, 15 december, Hoe vergaat het ongelovigen in asielzoekerscentra?

De vrijheid van godsdienst én levensbeschouwing moet ook een sociale regel zijn, betoogt Boris van der Ham op www.joop.nl

Gevluchte ongelovigen uit onder meer Pakistan, Afghanistan, Syrië en Bangladesh voelen zich in de Nederlandse vluchtelingenopvang allerminst senang. Ze merken dat uiten van hun opvattingen uiterst slecht valt en soms agressie oproept bij een deel van hun islamitische medebewoners, en op internet. Een deel van deze mensen ontmoet elkaar bij het platform Nieuwe Vrijdenkers van het Humanistisch Verbond. Nog schokkender is dat de politie en het COA hen aanraadden offline te gaan en zich niet uit te spreken. Ook al zou dit ingegeven zijn door zorg om de veiligheid van de vrijdenkers, het geeft precies het verkeerde signaal af.

Lees het hele artikel hier.

Telegraaf, 13 december, Fauzia nam afstand van de islam: Ik zie mijn dochtertje (9) al 5 jaar niet

Als Fauzia Ilyas (27) na een huwelijk van vijf jaar zowel haar man als de islam de rug toekeert, verandert haar leven compleet. Ze verliest haar dochtertje en vriendinnen en wordt door familie met de dood bedreigd. Vanavond vertelt ze haar verhaal in de docu Ongelovig. Vrijdenkers op de vlucht.

Lees verder op Telegraaf.nl

NRC, 12 december, ‘De A was van Allah en de M van Mohammed’

‘Vrienden heb ik nauwelijks meer”, zegt hij. (…) Het is de prijs, heeft hij zojuist uitgelegd, die hij heeft betaald voor het opgeven van zijn geloof in God en voor het feit dat hij gelovige moslims in zijn geboorteland, in Nederland en elders nog wel eens wil wijzen op ongerijmdheden in hun geloof.

Een interview met Javeed, ook te zien in de documentaire Ongelovig. Vrijdenkers op de vlucht. Voor abonnees van NRC online te lezen.

Trouw, 10 december, Ongelovige asielzoekers moeten zich bewijzen

Ongelovigen lopen gevaar in streng islamitische landen. Dus vluchten ze weg, ook naar Nederland. Maar bij hun asielaanvraag gaat veel mis, stelt het Humanistisch Verbond.

“Volgens het Humanistisch Verbond, dat zich nu iets meer dan een jaar ontfermt over ongelovige vluchtelingen, gaat er veel mis. "Er is nog een ontzettende onhandigheid om hiermee om te gaan", zegt voorzitter Boris van der Ham. Hij krijgt bijval van asieladvocaat Inge Zuidhoek, die in zaken van ongelovigen bemiddelde. "Ik merk dat dit onderwerp bij de IND nog in de kinderschoenen staat. Er is een gebrek aan ervaring, en geen kader."’

Lees het hele artikel op Trouw.nl

Volkskrant, 9 december, Godsdienstvrijheid is ook anti-godsdienstvrijheid

Wetgeving zegt niet alles. Ook in het wettelijk tolerante Nederland bestaat wat 'horizontale onvrijheid' wordt genoemd, druk van familie, vrienden, buurtgenoten. Of van medebewoners van opvangcentra bijvoorbeeld, die hun akelige religieuze superioriteitsgevoel en zendingsdrang hebben meegenomen uit het land van herkomst. Horizontale onvrijheid bestaat vooral binnen de islam, maar uit eigen ervaring weet ik dat het ook nog altijd voorkomt in het christendom.

Die onvrijheid moet worden bestreden. Onder de vrijheid van godsdienst moet ook de vrijheid worden verstaan godsdienst als een vorm van waanzin te beschouwen en er niets mee te maken te willen hebben.” stelt Bert Wagendorp in zijn column in de Volkskrant, ook te lezen op de sitevan het Humanistisch Verbond.

NPO Radio 1, 7 december, Dit is de dag (EO)

Uit een rapport van International Freedom of Thought blijkt dat het aantal ongelovigen wereldwijd groeit. Tegelijkertijd neemt het geweld tegen afvalligen, atheïsten en vrijdenkers toe. Ook in Nederland is de druk groot op bijvoorbeeld afvallige moslims. Commentator Arend Jan Boekestijn stelt dat: 'Iedereen heeft het recht om ongelovig te zijn.'

Luister online terug.

Nederlands Dagblad, 7 december, Onderdrukking van ongelovigen neemt toe

Ongelovigen zijn wereldwijd steeds vaker doelwit van uitsluiting en geweld. Dat blijkt uit het  internationale rapport Freedom of Thought 2016 dat dinsdag verscheen. In dertien streng-islamitische landen kun je de doodstraf krijgen voor afvalligheid van de staatsgodsdienst. Het aantal landen dat gevangenisstraffen kent voor godslastering nam tussen 2013 en 2016 toe van 39 naar 43.

Volkskrant, 7 december, Wie de islam zijn rug toekeert, moet op zijn tellen passen

Zwaargelovige moslims die de ketenen van zich afwerpen hebben het zwaar in hun omgeving. Twee afvalligen vertellen. 'Alles wordt met een islamitische bril bekeken.'

Volkskrant, 7 december, 'Ik wil gewoon vrij kunnen leven zonder geloof'

'Verwende kinderen', noemt de Syriër Ayman Ghoujal (39) [een van de hoofdpersonen uit de documentaire, red.] islamitische vluchtelingen. Ze drijven hun zin door en willen dat iedereen rekening met hen houdt. Dat gebeurt ook in de asielopvang in Nederland, weet hij uit eigen ervaring. Hij zat daar zes maanden, vanaf september 2015. Hij kreeg er te horen dat hij zich gedeisd moest houden, niet al te opvallend de atheïst moest uithangen. Dat zou alleen maar problemen geven.

Lees online verder (voor abonnees). Ook in Nederlands Dagblad (7 december).

Volkskrant, 7 december, Wereld wordt ongeloviger, afvalligen vaak vervolgd

Het aantal ongelovigen groeit wereldwijd. Tegelijkertijd neemt het geweld tegen afvalligen, atheïsten en vrijdenkers toe. In 59 landen is godslastering strafbaar en in 13 voornamelijk islamitische landen staat op religiekritiek of geloofsafval de doodstraf.

Dit blijkt uit het International Freedom of Thought Report 2016 dat dinsdag in Brussel in het Europese Parlement is gepresenteerd. De nieuwe, op 1 november benoemde VN-rapporteur voor vrijheid van religie en levensovertuiging, Ahmed Shaheed, maakt zich grote zorgen over de positie van vrijdenkers in de wereld.

Ook online. Ook in Nederlands Dagblad (7 december).

VPRO Gids, 7 december, Ongeloof

Een interview met Dorothée Forma (documentairemaker van de film Ongelovig) en Boris van der Ham.

Vorig jaar maakte u samen de documentaire Onder ongelovigen. Waarom nu een vervolg? Boris van der Ham: 'In Onder ongelovigen spraken we met ex-moslims die zich in het buitenland organiseerden. Nu kijken we naar ongelovige asielzoekers in Nederland. Hun problemen worden niet altijd erkend.' Dorothee Forma: 'Steeds meer atheïstische vluchtelingen dienden zich aan bij het Humanistisch Verbond. Op hun verhalen hebben we gemikt. Het thema is: vrijheid van levensbeschouwing is een grondrecht in Nederland. Dat is verticaal: wij staan onder de grondwet. Maar horizontaal, binnen gemeenschappen, is het de vraag of dat recht gerespecteerd wordt.'

VARAgids, 7 december, Buis & Haard – Boris van der Ham

Boris van der Ham (1973) was Kamerlid voor D66, speelt nu in de musical Ciske de Rat en is voorzitter van het Humanistisch Verbond.

In het artikel ook aandacht voor de documentaire: “In de documentaire Ongelovig - vrijdenkers op de vlucht tonen we atheïstische asielzoekers die  vluchten voor extreem-islamitische terreur. Of dat nou links is of rechts, who cares?”

Boeddhistisch Dagblad, 6 december, Ongelovigen blijven wereldwijd uitgesloten

Ongelovigen zijn wereldwijd doelwit van geweld en uitsluiting. Dit blijkt uit het internationale Freedom of Thought Report 2016 dat vandaag verschijnt. In 59 landen zijn ongelovigen strafbaar en in 13 landen krijgen ze zelfs de doodstraf. De beperkte blik op religieuze vrijheid leidt tot uitsluiting van humanisten, atheïsten en ongelovigen; hun mensenrechten worden niet beschermd.

Lees online verder.

Elsevier online, 6 december, Atheïstische Syriër verbaasd over macht van moslims in azc’s

Ghoujal zegt nooit  fysiek aangevallen te zijn geweest, maar wel vaak verbaal: ‘Dat ik dood moet, omdat ik een afvallige ben’. Hij vraagt zich af: ‘Wat moet je als je voortdurend wordt gevraagd of je moslim bent? Liegen over wie je ben? En houden afvalligen zich gedeisd? Als ze je tijdens de ramadan zien eten, of als ze je alcohol zien drinken, dan word je bedreigd’.

Lees online verder.

HUMAN Magazine, editie winter, 'Ik hoop dat op een dag mijn dochter mijn keuze begrijpt'

In haar jonge leven stond FAUZIA (27) voor een onmogelijke keuze. In Pakistan blijven waar ze als 'ongelovige' niet veilig was. Of vluchten. Ze deed het laatste, en moest haar familie en haar dochter van drie achterlaten. 'Als ik aan haar denk, doet het pijn. Maar ik voel me niet schuldig.'

Lees het hele interview met Fauzia (die ook in de documentaire voorkomt) online, vanaf pagina 28.

De documentaire werd ook getipt in NRC Handelsblad Cultuur Media (13 december), VARAgids (7 december), VPROgids (7 december), Dagblad van het Noorden (13 december), Leeuwarder Courant (13 december).

En verder...

31 december, Sociologie Magazine, Het sociologische leven van Rob Tielman [voormalig voorzitter van het Humanistisch Verbond, red.]

"Van visieloosheid heeft nog nooit iemand me beschuldigd. Mijn uitgangspositie is dat Nederland een pluriform land is en dat al die verschillende geluiden gehoord dienen te worden.

9 december, Reformatorisch Dagblad, Tolerante communicator

Een interview met prof. dr. Betteke van Ruler.

U gelooft niet meer?

Nee. Ik heb heel bewust afscheid van het geloof genomen. Ik weet nog dat het was in een gesprek met Hongaarse studenten, die bij ons thuis over de vloer kwamen. Toen viel het geloof in een God voor mij weg. Ik noem mezelf nu humanist en ben zelfs lid geworden van het Humanistisch Verbond. M'n vader zou het een sekte noemen, en daar moest hij niets van hebben. Zelfs van de kerk zei hij dat het slechts een instituut was, dat tijdelijk was. God, Die blijft, zei hij dan."

(…) Ik geloof in de mens en in de wetenschap. Dat laatste is voor mij de innerlijke drive om dingen te doen. En het goed te doen. Er zit veel goeds in de mens, ondanks dat mensen ook verschrikkelijke dingen doen.

3 december, Trouw, Wat voltooid leven is bepalen ouderen zelf

Mensen hebben verschillende redenen om een leven als voltooid te zien. Dat moet worden erkend, aldus Christa Compas en Boris van der Ham. Lees verder http://www.humanistischverbond.nl/blogs/wat-voltooid-leven-is-bepalen-ouderen-zelf

 

Radio, tv, online

10 december, Nationale onderwijsgids, Levensbeschouwelijke vorming in openbaar onderwijs

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen moet structureel gefinancierd worden, vinden Kamerleden Loes Ypma van PvdA, Joël Voordewind van ChristenUnie en Michel Rog van CDA. Zij reageren op de eerste termijn van de Kamer over hun initiatiefwetsvoorstel. Dat meldt de Tweede Kamer. Lees online verder https://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs/nieuws/36664-levensbeschouwelijke-vorming-in-openbaar-onderwijs.html

3 december, De Nachtzoen (EO) met Boris van der Ham

In het crossmediale programma De Nachtzoen deelt iedere doordeweekse avond een charismatische, gloedvolle persoon die zo onontbeerlijke nachtzoen uit aan het Nederlandse volk. Iedere 'nachtzoener' krijgt een aantal vragen voorgeschoteld door Colet van der Ven. Deze aflevering: Boris van der Ham.

Voor deze voorzitter van het Humanistisch Verbond vergroot eindigheid de urgentie van het leven en zit er schoonheid in vergankelijkheid. Deze nachtzoen krijgen we van Boris van der Ham.

November

Socrateslezing

 

21 november, NRC, Stop het narcisme, doe aan Bildung

Brede vorming, in het Duits Bildung genoemd, is gericht op praktische wijsheid. Zonder Bildung in het onderwijs wordt de westerse samenleving er een van zelfgenoegzame hedonisten, schrijft filosoof Joep Dohmen.

Joep Dohmen hield op maandag 14 november namens het Humanistisch Verbond de Socrateslezing in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. In NRC en NRC Next verscheen een verkorte versie daarvan. Ook online te lezen: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/20/stop-het-narcisme-doe-aan-bildung-5380307-a1532725

Of lees het verslag en bekijk de videoregistratie op www.socrateslezing.nl

14 november, NPO radio 1 De Ochtend (KRO NCRV)

Jongeren zijn niet meer opgewassen tegen de druk die het leven met zich meebrengt.” Daarvoor waarschuwt Joep Dohmen, emeritus hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij houdt vanavond in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de Socrateslezing, georganiseerd door het Humanistisch Verbond. Joep Dohmen, emeritus hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek.

Online terug te luisteren: http://www.nporadio1.nl/de-ochtend/onderwerpen/382785-jongeren-zijn-niet-opgewassen-tegen-de-druk-die-het-leven-met-zich-meebrengt

Schooldomein.nl, Joep Dohmen: ‘Moderne Bildung redt ons onderwijs’

Waartoe voeden we jongeren nu op en hoe kan dat beter? Ons onderwijs stoomt kinderen vooral klaar voor de neoliberale markt. Maar hoe word je dan vaardig, aardig en waardig? Humanistisch filosoof Joep Dohmen pleit voor moderne Bildung in de Socrateslezing op 14 november in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag.

Lees online verder: http://www.schooldomein.nl/joep-dohmen-moderne-bildung-redt-ons-onderwijs/

De opvoeders

Editie november, Psychologie Magazine, Boekenwijsheid met Frank Meester

Filosoof, publicist en musicus Frank. Meester kiest de boeken uit zijn kast die hem het meest hebben geraakt.

Welk boek ligt er nu op uw nachtkastje? 'Emile, ou De l'education van Rousseau uit 1762, over  opvoeding. Verplichte kost voor de theaterlezingen die ik geef. Het boek was destijds verboden en Rousseau moest zelfs vluchten, alleen omdat hij pleitte om een kind zichzelf te laten zijn.'

Editie november, Filosofie Magazine, Agendatip: De opvoeders

Opvoeders zoeken naar een balans tussen kinderen doodknuffelen en hun totale vrijheid geven. Wat heb je nodig om ervoor te zorgen dat kinderen meekrijgen wat zij nodig hebben voor die balans?  Filosofen Stine Jensen en Frank Meester, 'de opvoeders on tour', onderzoeken het met het publiek en met behulp van oude en nieuwe denkers, van Immanuel Kant tot Paul Verhaeghe.

Filosofiemagazine.nl, De opvoeders

Filosofie Magazine legde De opvoeders Stine Jensen en Frank Meester drie opvoedstellingen van beroemde filosofen voor. 

Lees het artikel online: https://www.filosofie.nl/nl/artikel/46498/de-opvoeders.html

 

19 november, PS van de Week, De opvoeders

Nieuwe Liefde De opvoeders on tour (20:00) Stine Jensen en Frank Meester: filosofische theaterlezing.

9 november, Stad Amersfoort, Goed opvoeden, hoe doe je dat?

Wanneer doe je het goed als ouder en hoe houd je het dan ook nog leuk? De opvoeders Stine Jensen en Frank Meester, beiden filosoof en ouder, gaan in hun theaterlezing op zoek naar het antwoord op die vraag.  

Happyfamilies.nl, Lijd jij ook aan het schippersyndroom?

Happy Families was zondag 9 oktober in het Groninger Forum bij De Opvoeders, een filosofische zoektocht naar goed opvoeden door Stine Jensen en Frank Meester. Ze zijn beiden filosoof en ervaringsdeskundige ouders: Stine is gescheiden en heeft een dochtertje van zes, Frank is getrouwd en heeft twee volwassen zoons.

Lees online verder: http://happyfamilies.nl/blog/lijd-jij-ook-aan-het-schippersyndroom/

Verder..

30 november, Trouw, Protest in Den Haag: We gaan vluchtelingen zelf halen

Honderden mensen verzamelen vandaag bij het Kyocera Stadion even buiten Den Haag. In een lange stoet van auto's rijden ze naar het Binnenhof om hun woede te uiten over het huidige asielbeleid. 'We gaan ze halen', heet hun actie. Want hoe kan het dat hier de asielzoekerscentra sluiten en in Griekenland vluchtelingen onder mensonwaardige omstandigheden wachten op hulp? Suzan Doodeman, mede-initiatiefnemer, verklaart: "Het is toch niet uit te leggen? We beloofden vierduizend vluchtelingen op te nemen en begin november hadden we er nog maar 629 opgevangen. We zouden nu 60 procent van de belofte waargemaakt moeten hebben, maar zijn nog maar bij 16 procent." Met de stoet auto's willen de actievoerders de regering laten zien dat er wel degelijk draagvlak is voor de opvang van vluchtelingen.

Doodeman: "Met de optocht willen we duidelijk maken dat we desnoods met onze auto naar Griekenland rijden om de vluchtelingen zelf op te halen." Elke deelnemer van 'We gaan ze halen' neemt een replica van zijn eigen nummerbord mee. "In plaats van een petitie overhandigen wij al deze replica's aan de regering", zegt Doodeman. Samen met kunstenaar en oud Trouw-columnist Tinkebell en de Amsterdamse dominee Rikko Voorberg nam ze het initiatief voor de actie. De actie wordt gesteund door onder andere cabaretier Erik van Muiswinkel, Vluchtelingenwerk en het Humanistisch Verbond.

18 november, NRC next, Boris in wonderland

Boris van der Ham had zijn zinnen gezet op een rol in Ciske de Rat. En die kreeg hij. Vanaf zondag is de voorzitter van het Humanistisch Verbond te zien als kinderinspecteur Muysken.

Ook in NRC Handelsblad Cultuur Premiere (21 november).

18 november, Margriet, Geluksmomenten – Boris van der Ham

Hij is bestuurder, voorzitter van het Humanistisch Verbond, voormalig Tweede Kamerlid van D66 en nu ook musicalster. Boris van der Ham (43) is vanaf 5 november te zien in de musical Ciske de Rat. 'Niets plannen en me laten leiden door toevallige ontmoetingen, daar houd ik van'

11 november, Nieuwe Revu, Boris van der Ham: ‘Ik ben niet makkelijk in een hokje te stoppen’

Een goed voorbeeld is uw voorzitterschap van het Humanistisch Verbond. U dient nu jaarlijks een rapport over mensenrechtenschendingen tegen vrijdenkers met uw bevindingen in bij de Kamer, maar daarna is het uit uw handen. 'Dat klopt. Het rapport komt bij mijn oud-collega's in Den Haag terecht en ik weet dat ik daar niet direct een antwoord op krijg. Het Humanistisch Verbond is de organisatie voor niet-gelovigen in Nederland, die ook aandacht vraagt voor de vaak penibele situatie van niet-gelovigen in het buitenland, met name in streng-islamitische landen. Maar het gevaar is dat zo'n verhaal in een onderste la eindigt. Als politicus kan je dat voorkomen, maar ook buiten de Kamer kan je dat proberen.'

2 november, NRC en NRC NEXT, Hiroshima is niets vergeleken met wat er nu op scherp staat

Als bruggenbouwer onthield Nederland zich van stemming over een kernwapenverbod. Daarmee verplicht de regering zich wel tot een leidende rol in de onderhandelingen, betogen Karin van den Broeke, Christa Compas, Geert van Rumund, Phon van den Biesenen Peter Buijs.

Lees onlineverder (voor abonnees)

1 november, AD, Wanneer is een leven voltooid? Column René Diekstra

Op de stoep van de praktijk van René Diekstra stond eens een vrouw die uit het leven wilde stappen. Wat doe je dan als therapeut?

Ik heb lang nagedacht over haar verzoek en uiteindelijk besloten daar niet zonder meer op in te gaan. Ik wilde eerst in haar bijzijn overleg met mijn medeleden in de commissie van advies en bijstand aan hulpverleners bij hulp bij zelfdoding die het Humanistisch Verbond en de Vereniging voor Euthanasie  hadden ingesteld. Dat is gebeurd. Dat advies luidde: Doen, loop tot het uiterste met haar op. Misschien wordt haar zelfdoding zo zelfs voorkomen en zo niet dan niet. Ik heb meerdere jaren, tot ver voorbij haar oorspronkelijke einddatum, gesprekken met haar gevoerd. Maar uitstel mocht van haar  geen afstel worden. In die extra jaren heeft ze belangrijke, zinvolle dingen met en voor haar naasten gedaan.

Ook in Gelderlander, Provinciale Zeeuwse courant, Brabants Dagblad, Twentsche Courant Tubantia, Eindhovens Dagblad.

Oktober

De opvoeders

Ook in oktober aandacht voor De opvoeders, de theaterlezing die filosofen en opvoeder Stine Jensen en Frank Meester samen met omroep Human en het Humanistisch Verbond maakten.

31 oktober, Van 12 – 18, Theaterlezing De opvoeders

Talloze boeken en opvoedgoeroes schetsen een spookbeeld. We verwennen onze kinderen te veel. Tijd om de denkbeelden van verschillende filosofen weer eens tegen het licht te houden. Zoals die van Rousseau: "Je moet het kind alles zelf laten ontdekken." Opvoeders zoeken naar een balans tussen kinderen doodknuffelen en ze totale vrijheid geven. Stine Jensen (gescheiden, 1 dochter van 6) en Frank Meester (getrouwd, 2 tienerzonen) onderzoeken deze balans en nemen oude en nieuwe denkers mee, van Rousseau en Kant tot Verhaeghe en De Jong.

24 oktober, Psychologie magazine, Boekenwijsheid

Filosoof, publicist en musicus Frank Meester kiest de boeken uit zijn kast die hem het meest hebben geraakt. (…) Welk boek ligt er nu op uw nachtkastje?

‘Émile, ou De l’éducation van Rousseau uit 1762, over opvoeding. Verplichte kost voor de theaterlezingen die ik geef. Het boek was destijds verboden en Rousseau moest zelfs vluchten, alleen omdat hij pleitte om een kind zichzelf te laten zijn.’

Lees het hele artikel online: https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/frank-meester-wilde-ook-zon-vrije-erotische-relatie-als-turks-fruit/

7 oktober, Haarlems Dagblad, 'Nu verder aanmodderen met opvoeding'

Een kind verwekken is, over het algemeen, relatief eenvoudig en niet zo moeilijk te leren. Maar een kind opvoeden, is andere koek. Stine Jensen en Frank Meester hielden er gisteravond in de Lichtfabriek een 'theaterlezing' over. Jensen en Meester zijn beiden filosoof én ouder. Frank van twee zoons (beide twintigers) en Stine van een zesjarig meisje.

4 oktober, NPO Radio 1, Langs de lijn (NOS)

Verwen in mijn kind of ben ik juist te streng? Elke opvoeder stelt zichzelf die vraag. De filosofen Stine Jensen en Frank Meester schieten ouders te hulp met een theatershow over opvoeden.

Hier terug te luisteren.

Ook aangekondigd in HS Krant, Het Streekblad, Kanaalstreek, Midweek en Eemsbode (5 oktober) Groninger Gezinsbode (5 oktober) Dagblad van het Noorden (7 oktober).

Voltooid leven

26 oktober, Hallo Nederland (omroep Max)

"Het gaat uiteindelijk om iemands persoonlijke keuze."
Voorzitter Boris Van Der Ham was te zien bij Hallo Nederland van Omroep MAX over 'Voltooid leven'. Terug te kijken via: http://www.npo.nl/hallo-nederland/26-10-2016/POW_03247316 Eerste item, Boris vanaf ongeveer minuut 2.00.

17 oktober, Hallo Nederland (omroep Max)

Humanistisch geestelijk verzorger Jasper Smits reageert in op het wetsvoorstel Voltooid leven en waar een goede stervensbegeleider aan zou moeten voldoen.

Terug te kijken via: http://www.npo.nl/hallo-nederland/17-10-2016/POW_03247309?ns_linkname=&ns_source=npo-shortener  Item over Voltooid leven start bij 8.50.

14 oktober, Nederlands Dagblad, Humanisten en NVVE blij met stervenshulp

Het Humanistisch Verbond en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) zijn blij met het initiatief van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) over stervenshulp bij 'voltooid' leven; beide organisaties hebben nog wel wensen. Het Humanistisch Verbond (HV) vindt de stap van Schippers 'moedig'. Ze hakt immers een knoop door in het debat over stervenshulp bij mensen die hun leven 'voltooid' achten; de discussie duurt al vele jaren. Minister Schippers wil aan deze groep mensen hulp bieden, maar ze beperkt die tot 'medische' stervenshulp. Dat is volgens het HV 'een goede stap voorwaarts', maar niet afdoende. De humanisten pleiten voor stervenshulp, onder voorwaarden, door niet-medici en familie.

13 oktober, Telegraaf, Ook familielid moet stervenshulp geven

Stervenshulp zou ook gegeven moeten kunnen worden door niet-medici en familie, stelt het Humanistisch verbond donderdag in reactie op het voorstel van het kabinet om stervenshulp te reguleren voor ouderen die hun leven voltooid achten.

Lees online verder: http://www.telegraaf.nl/binnenland/26805037/___Familie_moet_stervenshulp_geven___.html

Verder...

31 oktober, Didactief, 'Discipline was geen issue'

Esther Mollema (1 970) zat van 1976-1982 op jenaplanschool De Swoaistee in Groningen. Ze herinnert zich een hecht lerarenteam met vredesbuttons en heel veel idealisme.

(…) in de hogere klassen kwam er een paar maanden achter elkaar wekelijks een mevrouw van het Humanistisch Verbond lesgeven. (…) mij sprak het erg aan. Het ging over zaken als pesten en respect voor elkaar, maar ook om ethische vragen. Dan praatten we bijvoorbeeld over of je het kind mocht laten weghalen als je na een verkrachting zwanger werd. Best zware vragen.'

31 oktober, Ons Amsterdam, Vaste Route – Adelheid Roosen

Geboren in een katholiek gezin in Breda, kwam Adelheid Roosen in de jaren tachtig naar Amsterdam en veroverde Nederland als actrice en theatermaakster. Ze laat zich niet gemakkelijk in een hokje plaatsen. Als artistiek leider van theatergroep Zina schuwt ze geen enkel onderwerp. Met Gesluierde Monologen maakte ze de intieme sensualiteit van islamitische vrouwen bespreekbaar, tot in theaters in Turkije toe. Deze zomer was haar WijkSafari in Amsterdam Zuidoost elke avond uitverkocht. Wij maken een enerverende tramrit van het Java-eiland naar haar atelier in Slotermeer: "Ik zit nooit stil en die hoedanigheid voelt heel kalm."

In de biografie wordt vermeld dat zij in 2015 de Van Praagprijs van het Humanistisch Verbond won. 

 

30 oktober, Purmerend op zondag,Allerzielenconcert in Taborkerk

Het vierde Allerzielenconcert in de Taborkerk vindt 4 november plaats. Tijdens allerzielen staat men stil bij de mensen die zijn overleden, dierbaren worden herdacht, en deze traditie heeft een mooie plek gevonden in Purmerend. Vrijdagavond 4 november zal de mooi verbouwde Taborkerk plek bieden aan allen die hun overleden dierbaren willen  herdenken. In dit vierde Allerzielenconcert zal door middel van zang, muziek en poëzie gevoelens van rouw en verlies een plek kunnen worden gegeven. De  samenwerking tussen Dichterskring Waterland, Stedelijk Orkest Purmerend, Humanistisch Verbond, Cantamo, Zorgcirkel, en de Protestantse Gemeente maakt dit een herdenking voor iedereen.

26 oktober, Deventer Post, Wat kan de mens zijn?

In het Etty Hillesum Centrum start in november een introductiecursus filosofie. Emanuel Kant deelde   het hele filosofisch bedrijf in aan de hand van vier vragen: (wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat  mag ik hopen, wat is de mens?). Vanuit de vierde vraag Wat kan de mens zijn , wordt ingegaan op  theorieën van filosofen uit de oudheid met praktische programma s voor het sleutelen aan de eigen levensfilosofie.

26 oktober, Gezinsblad Assen, HV Assen met thema-avond

Humanistisch Verbond (HV) Assen e.o. heeft 27 oktober een thema-avond van 19.45 tot 22.00 uur in De Drentse Zaak, Beilerstraat 24, Assen. Caroline Suranski, docent globalisering en dialoogstudies aan de Universiteit voor Humanistiek, koppelt in deze bijeenkomst Duurzame Ontwikkeling aan het Humanisme.

26 oktober, Ermelo’s Weekblad, Menselijke relaties in beeld

Humanistisch Verbond over menselijke relaties in de beeldende kunst. Centrum Pinel, Raadhuisplein  8-10 in Ermelo.

13 oktober, Trouw, Mobieltjes in de kluis op de humanistische mavo

Vandaag wordt de Amsterdamse Mavo officieel geopend, de eerste humanistische school van Nederland. Dat het gelukt is om een nieuwe school te stichten onder een nieuw, eigen bestuur is uniek. 'We kunnen het nu in een keer goed doen.' (…)

In Nederland mag iedereen een school stichten, op voorwaarde dat die aansluit bij een religie of levensbeschouwing die is 'ingebed' in de samenleving. Dat is voor het humanisme het geval, besloot staatssecretaris Sander Dekker in 2014. Nederland kent bijvoorbeeld een Humanistisch Verbond, een Universiteit voor Humanistiek, en een humanistisch instituut voor ontwikkelingssamenwerking (Hivos). Dankzij die erkenning is de Amsterdamse Mavo een zelfstandige school met een eigen schoolbestuur.

3 oktober, de Volkskrant, Durf wat hiërarchischer te zijn bij opvoeden

Ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut Steven Pont opinieert in de Volkskrant en op de website van het Humanistisch Verbond. Opvoeding komt neer op sturing, stelt hij. Als we kinderen op het leven willen voorbereiden, moeten we hen meer verantwoordelijkheid en vrijheid geven

1 oktober, Trouw, Kernwapenvrije wereld kan echt

Gebruik van kernwapens zal afschuwelijk leed op ongekende schaal veroorzaken. Afschaffing ervan is dan ook de enige optie, vinden Peter Buijs en Lode Wigersma.

Een wereld zonder kernwapens. Dat wil de Nederlandse regering en 85 procent van de bevolking, dat willen 100 prominenten uit de gezondheidszorg in hun Medisch Appel, dat willen de Navo en de Verenigde Naties vanaf haar oprichting. En in 1970 hebben vrijwel alle landen, ook de toenmalige kernwapenstaten, zich daartoe verplicht door het Non-Proliferatieverdrag te tekenen, inclusief artikel 6, dat onderhandelingen voorschrijft over 'nucleaire ontwapening en een verdrag inzake algemene en complete ontwapening'. Dit is ook rechtsgeldig voor de latere kernwapenstaten Israel, India,  Pakistan en Noord-Korea. Waarom zijn er dan nog steeds 15.000 kernwapens – waarvan 1800 op scherp - die tot 1.000 keer krachtiger zijn dan de atoombom die Hiroshima verwoestte? Waarom is er een geldverslindende modernisering gaande van wapens die bedoeld zijn om  niet te gebruiken? Hoeveel armoede en ziektes kunnen met zo'n bedrag niet worden uitgebannen? Experts achten de huidige situatie gevaarlijker en instabieler dan die tijdens de Koude Oorlog.

Lees ook de speech van Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond, in de Balie: http://humanistischverbond.nl/nieuws/de-morele-onredelijkheid-van-kernwapens

Nieuws uit afdelingen

December

8 december, Leeuwarder Courant, Positie

Theater De Bres, 13.30 - 16.00: Positie, Filosofie-lezing Humanistisch Verbond door prof. dr. Wiep van Bunge (filosoof/hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam).

7 december, Noordoostpolder, Zinzoeken

'Perspectief het Samenwerkingsverband tussen het Humanistisch Verbond Noordoostpolder en de Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen - Noordoostpolder houden zondag om 14.30 uur een startlezing in 't Voorhuys getiteld 'Zinszoekers en Zinscheppers'. Inleider is prof. dr. Laurens ten Kate, universitair hoofddocent filosofie, religiewetenschappen en globaliseringsstudies.

7 december, Het Kontakt Harderwijk, Lezing Humanistisch Verbond over mensenrechten

Op zondag 18 december om 10:45 uur organiseert het Humanistisch Verbond, samen met de Werkgroep Harderwijk van Amnesty International, een lezing over mensenrechten.

In ieder mensenleven beginnen de mensenrechten bij ons eigen gedrag. In het klein als het gaat om respect voor elkaar en in het groot als het gaat om respect verankerd in wet en regelgeving en ook in gedrag.

Wat kunnen wij doen in ons eigen gedrag, in ons eigen leven, in ons land en internationaal in de wereld? Iedereen kan wat doen, dat laten wij graag zien.

7 december, Flevopost Noordoostpolder/Urk, Perspectief start

Perspectief, het samenwerkingsverband tussen het Humanistisch Verbond Noordoostpolder en de Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen/Noordoostpolder houdt zondag om 14.30 uur in de Pionierszaal van hotel/restaurant t Voorhuis aan De Deel 20 in Emmeloord. Prof. dr. Laurens ten Kate verzorgt een lezing met als thema Zinzoekers en Zinscheppers .

Ten Kate is bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Deze leerstoel is mogelijk gemaakt door de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG). In mei van dit jaar verscheen zijn boek De vreemde vrijheid -Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21e eeuw.

November

25 november, Hoogeveensche Courant, Het verhaal van Ton van Lennep in De Nalatenschap

In het SBS6-programma De Nalatenschap wordt zondag aandacht besteed aan Ton van Lennep uit Hoogeveen. De oud-hardlooptrainer van HAC 63, die in 2015 is overleden, heeft z’n hele hebben en houden nagelaten aan de Dierenbescherming. (…)Ton was een uitgesproken humanist, lid van het Humanistisch verbond. Een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in de menselijke vermogens, vrijheid, kracht, verantwoordelijkheid en waardigheid. Ton is 87 jaar oud geworden.

23 november, Flevopost Noordoostpolder/Urk, Inspiratie met Perspectief

Humanistisch Verbond Noordoostpolder en de Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen -Noordoostpolder trekken sinds kort op als samenwerkingsverband Perspectief. Vanuit een gedeelde visie willen ze een ander perspectief creëren in de samenleving. Perspectief houdt verschillende inspiratiemomenten om mensen met elkaar in gesprek te brengen rond thema’s uit het leven. Zondag 11 december begint Perspectief met de startlezing Zinzoekers en Zinscheppers in t Voorhuys in Emmeloord.

21 november, Ermelovannu.nl, Communicatie in de natuur

Op zondag 27 november organiseert het Humanistisch Verbond een lezing over communicatie in de natuur. Inleider is bioloog en natuurgids IVN Atze Oskamp.

http://www.ermelovannu.nl/vrijetijd/5481-lezing-humanistisch-verbond

16 november, Krant van midden-Drenthe, FiloCafé behandelt duurzame veehouderij

Het advies van de SER voor versnelde verduurzaming van de veehouderij is de basis voor het FiloCafe in Smilde. De werkgroep FiloCafe van CRAS verzorgt deze gespreksavond vrijdag 25 november (20.00 uur) bij atelier Tine Mersmann aan de Polakkenweg 1 met een korte beschouwing over het advies en de mogelijke invalshoeken. Natuur en Milieu Drenthe en het Humanistisch Verbond geven in korte presentaties hun kijk weer.

Ook in Smildeger Neiskrant (15 november en 22 november), De Veldenkrant (23 november), Ermelo’s Weekblad (23 november)

15 november, Nunspeet aan huis, Filosofisch Café en robots

Het Humanistisch Verbond, afdeling NW-Veluwe houdt zondag 20 november  een nieuwe activiteit in deze regio: een Filosofisch Café met kinderen van 7 t/m 12 jaar (en hun ouders of opa’s en oma’s).Thema: Samen met robots, hoe dan?

12 november, De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo, Agenda

Filosofiecafé over J. P. Sartre  van het Humanistisch Verbond. Van 15.00 tot 17.00 uur in leescafé De Meridiaan aan Het Baken.

9 november, Middelburgse en Veerse bode, Lezing Humanistisch Verbond Walcheren

Zondag 13 november in Kantine van Zorgstroom, Breestraat 15, Middelburg, ingang via parking linksachter in de Lazarijstraat. Aanvang 10.15 uur. Evelien Tonkens -hoogleraar aan de Universiteit  voor Humanistiek  schetst in haar lezing de contouren van een ‘humanistische’  participatiesamenleving.

9 november, Gezinsblad Assen, Introductiecursus humanisme

De afdeling Assen van het Humanistisch Verbond houdt vanaf 22 november de introductiecursus humanisme in wijkcentrum De Schulp. Docente is Silvia Benschop.

De cursus bestaat uit vier interactieve avonden van 19.30 tot 22.00 uur op 22 en 29 november en 6 en 13 december. In de cursus wordt uitgelegd wat het humanisme is. Kort gezegd is humanisme een levensbeschouwing, een visie op het leven en de wereld, die door een grote groep mensen gedeeld wordt en die niet is gefundeerd op geloof maar op reflectie en discussie over waarden en andere zaken die we belangrijk vinden in het leven", aldus Silvia.

Lees het hele interview met Silvia online: http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/53577/introductiecursus-humanisme/

9 november, Flevopost Lelystad, Macht en bezit

Dinsdag 15 november organiseert het Humanistisch Verbond LelystadDronten een kofife-gespreksochtend van 10.00 tot 12.00 uur in Le Passage in het Stadshart. Het thema is Macht en bezit. Aan deze ochtend zijn geen kosten verbonden, behalve de koffie/thee die men drinkt.

8 november, Winterswijkse Weekkrant, Human dialogue

Het Humanistisch Verbond nodigt iedereen uit voor de Human-Dialoog bijeenkomst van zondag 13 november. De afdeling organiseert deze gespreksgroep elke tweede zondag van de maand. Het  thema wordt in overleg met de deelnemers bepaald.

8 november, BN de Stem ed. Zeeuws-Vlaanderen, God is onzichtbaar in PKN-campagne

De PKN probeert ‘zinzoekers’ in de kerk te krijgen met een postercampagne  zonder God. Niet alle Zeeuwse PKN-dominees zijn blij met de actie.

God en de kerk horen altijd  bij elkaar, zegt dominee Bart de Bruin van de Ontmoetingskerk in Middelburg. Daarom vindt hij het jammer dat Zijn Naam niet wordt genoemd op de posters. „Zonder  God heb ik geen boodschap.  We zijn geen humanistisch verbond of iets intermenselijks. Het woord ‘kerk’ betekent letterlijk  ‘dat wat van de Heere is.” Hij vindt het wel goed dat de campagne laat zien dat ook gelovigen  soms twijfelen en niet begrijpen  hoe hun leven loopt. „In de preken ga ik ook op die vragen in. Maar tegelijk kan ik begrippen als onthaasten en troost niet zien zonder  God. Hij is de Zingever. Die kern komt in de posters niet naar voren.”

Ook in Provinciale courant editie Walcheren

6 november, Amersfoortnieuws.nl, Humanistisch Café podium voor kennis, cultuur en ontspanning. Wat weet u van Erasmus?

Gerard de Kleijn, voormalig secretaris van de gemeente Amersfoort en nu directeur van museum Gouda, vertelt over de humanist Erasmus.

In het kader van het Erasmusjaar heeft museum Gouda in 2016 een boeiende tentoonstelling over Erasmus gehouden. Gerard de Kleijn maakt deze avond de balans van het Erasmusjaar 2016 op.

Lees online verder: http://destadamersfoort.nl/deel-je-nieuws-activiteit/humanistisch-caf%C3%A9-podium-voor-kennis-cultuur-en-ontspanningwat-weet-u-van

4 november, Dordt Centraal, Moment van bezinning

Even ontsnappen aan de hectiek van de week. Dat is het doel van de Stil de Tijd, Zin op Zondag bijeenkomst die het Humanistisch Verbond houdt op zondagochtend 13 november. Locatie is Art&Dining in het Dordrechts Museum. Tijdens de bijeenkomst bespreekt, onderzoekt en overweegt geestelijk begeleider Bas van der Sijde het thema schoonheid. Bertken Mensink, rondleider in het Dordrechts Museum, vertelt over kunst, schoonheid en de filosofie van het kijken. Kunstenares Diana van Hal geeft haar visie op schoonheid. Er is muziek van singer-songwriter Ed van Dijk en een korte overweging van humanistisch geestelijk begeleider Bas van der Sijde.

3 november, Peel en Maas, Lezing Boris van der Ham

Adelbertvereniging Venray houdt op maandag 7 november vanaf 20.15 uur de derde lezing van dit seizoen in De Witte Hoeve in Venray. Spreker is Boris van der Ham en de lezing draagt de titel Recht  op vrijheid van gedachte; over pijlers van het eigentijds humanisme. Van der Ham is voorzitter van het Humanistisch Verbond Nederland. Het humanisme viert dit jaar haar 70-jarig jubileum en heeft daarmee niet alleen een rijke geschiedenis, maar vooral ook een gevarieerde inhoud. Humanisme komt steeds opnieuw tot stand en wordt steeds opnieuw doordacht en vormgegeven. Het uitgangspunt is en blijft de mens. In Nederland is humanisme zowel een georganiseerde levensbeschouwing als een brede culturele waardeoriëntatie. Bezinning en beschouwing gaan samen met sociale en emancipatoire doelstellingen. Deze oriëntatie komt in de praktijk van het humanisme terug. Na een korte historische schets en inleiding over de drie kenmerken vanuit de traditie van het humanisme gaat Van der Ham met name in op de eigentijdse praktijk en de betekenis ervan voor onze maatschappij.

 

2 november, Gezinsblad Purmerend, Stilstaan bij dierbaren

Het vierde Allerzielenconcert wordt op 4 november vanaf 20.00 uur in de Taborkerk gehouden. Het stil staan bij de mensen van voorbij, de overleden dierbaren en het gezamenlijk herdenken hiervan heeft zijn plek gevonden in Purmerend. Door middel van zang, muziek en poëzie kunnen gevoelens van rouw en verlies een plek krijgen. De samenwerking tussen Dichterskring Waterland, Stedelijk Orkest Purmerend, Humanistisch Verbond, Cantamo, Zorgcirkel, en de Protestantse Gemeente maakt dit een herdenking voor alle mensen en van alle gezindten.

2 november, Woerdense Courant, Lezing ‘Moraal zonder God’

Humanistisch Verbond afdeling Midden-Holland -Woerden houdt op 8 november om 20.00 uur een lezing met als titel Moraal zonder God. Op zoek naar een nieuwe publieke moraal. Het publiek bezint zich op de vraag Wanneer handel je moreel juist? Ruud Meij, filosoof, bespreekt het thema en neemt het publiek mee in het denkproces.

2 november, Gezinsblad Assen, Introductiecursus humanisme in Assen

Afdeling Assen van het Humanistisch Verbond heeft vanaf 22 november de Introductiecursus humanisme. Niets is menselijker dan levensvragen te stellen. Hoe sta ik in de wereld? Wat is een  goed leven en wat vind ik waardevol? Deze vragen zijn zo oud als de mensheid. Met inleidingen, presentaties, filmpjes en teksten komt onder begeleiding van docent Silvia Benschop de humanistische traditie tot leven.

2 november, Gezinsblad Assen, MetaForum-themamaand Rusland en Europa

November staat wat MetaForum Assen betreft in het teken van de verschuivende verhouding tussen Rusland en Europa. De associatie van acht organisaties in Assen, die actief zijn op het gebied van   cultuur en debat, heeft op 18 november bij Kunstplaza Schurer (bovenste etage Warenhuis Vanderveen) een thema-avond waar de bekende cultuurhistoricus, essayist en publicist Thomas von der Dunk spreekt.

In MetaForum werken samen: Humanistisch Verbond, Boekhandel Van der Velde, De Verdieping,    Europa's Rafelende Randen, Odd Fellows Assen / Stroomdalloge, Stedelijk Museum Assen, Tegenlicht Meet Up Assen en Zin-in-Zondag.

Oktober

30 oktober, Arnhemse Koerier, Humanistisch café en filosoferen met kinderen

Tijdens het humanistisch café bespreken we hetzelfde thema als in de kinderfilosofie aan de hand van teksten, gedichten en muziek met een actieve inbreng van de deelnemers. Miek den Daas (humanistisch geestelijk begeleider), is onze gids en zal ons inspireren tot samen verder denken en verdiepen. In ons dynamische drukke (gezin)sleven nemen we even kwaliteitstijd om stil te staan bij dingen die in het dagelijkse vaak voorbij gaan. We bespreken bijvoorbeeld levensthema’s als moed, vriendschap, keuzestress en eindigheid.

Lees verder op: http://www.arnhemsekoerier.nl/activiteit/item/23761/humanistisch-cafe

30 oktober, HetKompasSliedrecht.nl, Bezinningsbijeenkomst Stil De Tijd van het Humanistisch Verbond

Even ontsnappen aan de hectiek van de week. De tijd stil zetten en stilstaan bij je idealen en dromen, wie heeft daar geen behoefte aan? Op zondagochtend 13 november organiseert het Humanistisch Verbond een Stil de Tijd, Zin op Zondag bijeenkomst bij Art & Dining in het Dordrechts Museum. Voor een moment van bezinning met een vleugje diepgang.

Lees verder op: http://hetkompassliedrecht.nl/deel-je-nieuws-activiteit/bezinningsbijeenkomst-stil-de-tijd-van-het-humanistisch-verbond-179689

25 oktober, Weblog Zwolle, Humanistisch Café Zwolle Elimineert de burger

Op woensdag 9 november om 20.00 uur komt Ferenc van Damme spreken bij het Humanistisch Café Zwolle. De avond heeft de uitdagende titel: ‘Elimineer ‘de Burger'!
De provincie Overijssel is al 7 jaar bezig om op andere manieren de 'kracht uit de samenleving' aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten' inwoners te stimuleren. Vooral ook met de groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelt door instituten en overheden; nu rond de 70% van de inwoners. Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele 'burgerparticipatie' met ‘the usual suspects' levert minder en minder op, dat is duidelijk. En de enigen die nog serieus over 'burgers' spreken zijn militairen en bureaucraten; wie kent er persoonlijk een normaal mens die zichzelf 'burger' noemt of voelt? Maar wat werkt er dan wel?

Lees het hele bericht op: https://www.weblogzwolle.nl/content/view/52209/55/

Ook in De Swollenaer: http://deswollenaer.nl/algemeen/humanistisch-cafe-zwolle-8216-elimineert-de-burger-8217/reacties

21 oktober, De Twentsche crt Tubantia, Filosofie in de bieb

Wie ben ik, hoe sta ik in het leven en wat is mijn levensbeschouwing of godsdienst nu eigenlijk? Deze vragen  en kwesties worden  zaterdag besproken  tijdens het eerste filosofiecafé in de bibliotheek. Directeur van het Humanistisch Verbond, Christa Compas, spreekt over godsdienst in het openbaar onderwijs.

20 oktober, Gelderlander ed. de Vallei-Ede, Spinoza met een biertje

Zowel Ede als Wageningen kent een bloeiend filosofiecafé. Vele tientallen mensen verdiepen zich er in thema’s als het bestaan van de vrije wil. „Na afloop blijven sommigen nog lang hangen.”

De wortels  van het café in Wageningen liggen in het Humanistisch  Verbond De Grift Vallei.  Die club met 180 leden had moeite nieuwe bestuursleden te vinden. Er werd een ledenvergadering   georganiseerd waarin werd gebrainstormd  over wat het Verbond  allemaal zou kunnen ondernemen. Het stimuleert als je bepaalde denkrichtingen krijgt aangereikt. Met de hoop dat dit bestuursdeelname zou stimuleren. Een filosofiecafé was een van de ideeën die daar uit kwamen.

20 oktober, De Limburger edities Midden Limburg, Lezingen Venlo

Ik en Europa. Tel ik nog mee? Inhoudelijke beschouwing en discussie  onder leiding van boekschrijver Ben Bettinger van het Humanistisch  Verbond.

19 oktober, Het Kontact Ermelo, Menselijke relaties in beeld

Het Humanistisch Verbond houdt zondag 30 oktober vanaf 10.45 uur een bijeenkomst over menselijke  relaties in de beeldende kunst. Dit vindt plaats in Centrum Pinel aan het Raadhuisplein 8-10 in Ermelo.  Aan de hand van dubbelportretten  door de eeuwen heen wordt toegelicht hoe men menselijke relaties  weergeeft. Het maken van een dubbelportret is voor een kunstenaar  een speciale uitdaging. Er is speciale aandacht voor het werk van de Nederlandse beeldhouwer Lotta  Blokker. Inleider is Jan Nobel en hij is docent kunstgeschiedenis.

Ook in het Kontact Harderwijk.

18 oktober, AD Groene Hart ed. Woerden, Lezing filosoof over moraal zonder God

Bij het Humanistisch Verbond afdeling Midden-Holland Woerden is dinsdag 25 oktober vanaf 20.00 uur een lezing. Filosoof Ruud Meij neemt bezoekers al vragende mee in zijn verhaal over de kwestie van de hedendaagse moraal zonder God. Hij vraagt zich hardop af of de morele ankers in de jaren 70 zijn losgeslagen en of er een 'morele herbewapening' nodig is. 

17 oktober, AD Haagsche Courant, Praten over voltooid leven

Het Humanistisch Verbond Den Haag- Haaglanden praat op 27 oktober in het Humanistisch Café over levensbeëindiging bij een zogeheten voltooid leven. Dit naar aanleiding van het vorige week naar buiten gebrachte kabinetsstandpunt om dit, begeleid door een speciale 'stervenshulpverlener', toe te staan. Het Humanistisch Verbond wil tijdens de gespreksavond alle argumenten voor en tegen op een rij zetten en bepraten.

15 oktober, Dichtbij.nl, Legale prostituees en sociale uitsluiting

Het Humanistisch Verbond, afdeling Brabant-Oost, organiseert elke laatste vrijdag van de maand een Humanistisch Café. In het Humanistisch Café van vrijdag 28 oktober presenteert het lectoraat Integrale Veiligheid van Avans Hogeschool enkele resultaten uit recent onderzoek naar positieversterking van sekswerkers.

Lees online verder: http://www.dichtbij.nl/den-bosch/regionaal-nieuws/artikel/4271553/legale-prostituees-en-sociale-uitsluiting.aspx

14 oktober, Gezinsblad, Thema-avond Humanistisch Verbond Assen

Humanistisch Verbond Assen e.o. heeft donderdag 27 oktober een thema-avond: Humanisme en Duurzame Ontwikkeling. Van 19.45 tot 22.00 uur in De Drentse Zaak, Beilerstraat 24, Assen.

Caroline Suranski, docent globalisering en dialoogstudies aan de Universiteit voor Humanistiek, koppelt in deze bijeenkomst Duurzame Ontwikkeling aan het Humanisme.

Lees online verder: http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/52714/thema-avond-humanistisch-verbond-assen/

13 oktober, Streekblad Zoetermeer, Wandeling

IVN organiseert op 16 oktober een filosofische natuurwandeling. De IVN-afdelingen Den Haag en Zoetermeer organiseren samen met filosoof Jos de Wit van de ‘Vrijplaats’ (Humanistisch Verbond  afdeling Den Haag) een filosofische natuurwandeling in en rond de natuurtuin. De wandeling begint om 14.00 uur bij ’t Westpunt, in het Westerpark, en duurt circa 2 uur.

12 oktober, Amersfoort NU, Praten over gastvrijheid

‘Ben jij ook gastvrij?’ is de centrale vraag van een bijeenkomst van het Humanistisch Verbond  Eemland op 13 oktober  van 20.00 tot 22.00 uur in de Amershof aan Snouckaertlaan  11. Drie mensen die een grote betrokkenheid hebben bij maatschappelijke ontwikkelingen is gevraagd om hun visie over gastvrijheid  te delen. Christa Compas, directeur van het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond, Simone  Kennedy, oprichtster van Gastgezin Amersfoort en Gurbuz Yalcin, islamitisch  geestelijk verzorger.

11 oktober, AD Amersfoortse Courant, Introductiecursus verdiepen in humanisme

Het Humanistisch Verbond in Amersfoort houdt vanaf woensdag 26 oktober een introductiecursus humanisme. Docent Roland Gerritsen probeert met inleidingen, presentaties, filmpjes en teksten de humanistische traditie tot leven te brengen. De cursus vindt plaats in Amersfoort in de Amershof op vier woensdagavonden (26 oktober, 2, 16 en 23 november) van 19.30 tot 22.00 uur.

10 oktober, De Swollenaer, Ewout Klei spreekt over Joan Derk van der Capellen tot den Pol

Ewout Klei, historicus en publicist spreekt op woensdag  12 oktober over Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Van der Capellen was volgens Klei een populist, een patriot, een ijdeltuit en

een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting, een van de meest rebelse politici van zijn tijd, de Pim Fortuyn van de 18e eeuw. Zijn gedachtengoed is nog altijd actueel. Klei spreekt in de Groote Societeit aan de Koestraat 8. De lezing begint om 20.00 uur, de in loop om 19.30 uur. De entree bedraagt 5 euro: leden van het Humanistisch Verbond betalen 3 euro. 

5 oktober, Bennekoms Nieuwsblad, Filosofiecafé

Op zondag 9 oktober zal Prof. Maarten van Buuren een lezing geven over Spinoza. Van Buuren is emeritus hoogleraar moderne Franse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij is letterkundige en filosoof. Bij het grote publiek is hij bekend door zijn boeken en vooral ook door zijn gloedvolle betogen tijdens Studium Generale avonden van de Universiteit Utrecht. Een begaafd spreker. Spinoza is even ingewikkeld als beroemd. Zijn Ethica geldt als onleesbaar. In zijn lezing zal Van Buuren ingaan op de kernbegrippen uit Spinoza's filosofie zoals het volgen van onze intuïtie, de samenwerking met anderen en vooral het streven naar vrijheid.

Ook in Stad Wageningen (5 oktober)

3 oktober, PZC, Lezing Humanistisch Verbond in Middelburg

Humanistisch Verbond Walcheren geeft op zondag 9 oktober een lezing in Middelburg.

De bijeenkomst die dag richt zich op de geschiedenis van transport over water. De lezing wordt om 10.15 uur gehouden in de kantine van Zorgstroom, Breestraat 15. Om 9.45 uur gaan de deuren open. Toegang is gratis.

Ook aandacht voor de lezing in de editie van 8 oktober en in Middelburgse & Veerse Bode (5 oktober)