Humanistisch geestelijke begeleiding: introductie

Het leven vorm geven is niet altijd eenvoudig. Humanistische geestelijke begeleiders helpen - met gesprekken, advies en ondersteuning - om evenwicht te vinden als het even moeilijk gaat.

Sommige momenten in het leven zijn moeilijk. Ziekte, problemen op het werk of in de relatie, het overlijden van een geliefde of een familielid. Gebeurtenissen die je uit evenwicht brengen en gevoelens en vragen losmaken. Het helpt dan om je hart te luchten en een goed gesprek te voeren met iemand die luistert en helpt om je gedachten en gevoelens op een rijtje te zetten. Een humanistisch geestelijk verzorger of begeleider is zo iemand. Hij of zij luistert, voelt mee en heeft tegelijk voldoende afstand om je te helpen je eigen vragen te stellen. Geen therapeut of hulpverlener, maar een gesprekspartner die je steunt om het evenwicht in jezelf te hervinden.

De mens centraal

Voor een humanistisch geestelijk begeleider staat  de mens en zijn of haar manier van kijken en denken centraal. De geestelijk werker biedt steun vanuit de humanistische levensovertuiging, zonder eigen ideeën aan iemand op te dringen.

Een humanistisch geestelijk verzorger is een professioneel geestelijk begeleider. De werker heeft een speciale opleiding gevolgd aan de Universiteit voor Humanistiek (voorheen de HOI) en is gebonden aan een ambtsgeheim en een beroepscode.  Voor de humanistisch geestelijke begeleiders heeft het Humanistisch Verbond een Beroepstandaard  vastgesteld.

Beroepsstandaard

De beroepstandaard bestaat uit een Grondslagendocument, het Beroepsprofiel, de Beroepscode en de Benoemingsprocedure. Dit document beschrijft en regelt de ambtelijke binding van humanistisch geestelijk begeleiders, waarvoor het Humanistisch Verbond als zendende instantie optreedt.

Als adviseur of vertrouwenspersoon kan een humanistisch geestelijk begeleider ook binnen bedrijven medewerkers ondersteunen op het gebied van zingeving en levensvragen.

Humanstisch geestelijk verzorgers werken bij:

 

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over de humanistisch geestelijke begeleiding kunt u uiteraard een klacht indienen.
Maar lees voordat u een klacht indient de procedure, zodat u weet wat u van ons kan verwachten.
Lees ook verder over de samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie