Direct naar de inhoud
Word lid

Humanistische geestelijk verzorging bij Defensie

Humanistische geestelijke verzorgers zijn beschikbaar voor individuele begeleiding van personeel van de krijgsmacht. Overal waar militairen gaan, zijn de humanistisch raadslieden actief ten behoeve van het welzijn van het personeel van de krijgsmacht.

De humanistische geestelijke verzorging bij de krijgsmacht is ingevoerd op 1 september 1964, aanvankelijk voor drie jaren op proef. Het humanistisch vormingswerk voor militairen vond al vanaf 1952 plaats op een locatie in Nunspeet. De dienst startte met vier raadslieden. In de loop der jaren groeide de humanistische dienstverlening bij defensie tot het huidige aantal van veertig humanistisch geestelijk verzorgers.

Geestelijk verzorgers zijn, overal waar militairen gaan, voortdurend beschikbaar voor individuele begeleiding van het personeel en hun relaties. Er zijn ook buiten Nederland geestelijk verzorgers geplaatst, bijvoorbeeld op de Antillen en op diverse plaatsen in Duitsland.

Geestelijk verzorgers zijn burgers in een militair pak die door de zendende instantie (het Humanistisch Verbond en kerken) worden voorgedragen voor benoeming aan de Minister van Defensie. Humanistisch geestelijk verzorgers zijn, via hun hoofd van dienst, aan het Humanistisch Verbond inhoudelijk verantwoording verschuldigd. Voor de niet-inhoudelijke aspecten zijn de raadslieden, via het hoofd van dienst, verantwoording verschuldigd aan de minister.

In de krijgsmacht werken ongeveer 75.000 mensen – burgers en militairen. Naast hulpverleners zoals psychologen en maatschappelijk werkers zijn er 150 geestelijk verzorgers werkzaam. Namens de kerken en het Humanistisch Verbond werken zij in de krijgsmacht ten behoeve van het welzijn van het personeel.

De hoofden van de verschillende diensten geestelijke verzorging voeren regelmatig overleg met onder meer de bevelhebbers, de centrale organisatie, de politieke leiding (met name de Staatssecretaris) en defensiespecialisten uit de Tweede Kamer ten behoeve van een goede taakvervulling van de geestelijke verzorging en ter advisering van verantwoordelijken binnen de krijgsmacht.

Deel deze pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.