Nederlanders, heb oog voor elkaar, biedt elkaar de helpende hand! En voorkom dat Nederland een niemandsland wordt. Dat is de oproep van het manifest #oogvoorelkaar.nl waarmee het Schakelteam Personen Verward Gedrag vandaag paginagroot uitpakt in De Volkskrant. Namens het Humanistisch Verbond steunt Boris van der Ham de actie van harte.

De aandacht die we ‘vroeger’ als mensen voor elkaar hadden, is vervangen door instituten en regels die precies weten welke standaardoplossing het beste is. Signalen dat niet het goed gaat, worden niet gehoord of gezien. Hier kunnen we allemaal wat aan doen.

“Juist mensen die niet in een standaardhokje passen en hun eigen boontjes niet meer kunnen doppen, hebben die menselijke aandacht nodig. Als we meer echte aandacht voor elkaar hebben, dan zien we sneller dat het met iemand niet goed gaat en kunnen we incidenten voorkomen.” Zo luidt de inzet van het manifest.

Menselijker

Van der Ham licht op de actiesite toe waarom hij dit initiatief graag ondersteunt: “Een samenleving mag pas zo heten, als er voor iedereen een plek is. Je laat elkaar vrij, maar je let ook een beetje op de ander. En als iemand hulp nodig heeft, dan geef je die. Daardoor wordt ieders leven vriendelijker, veiliger en menselijker.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het Schakelteam heeft de afgelopen twee jaar gemeenten en regio’s ondersteund bij een goede aanpak voor mensen met verward gedrag die tussen wal en schip dreigen te vallen. In heel het land zijn veel goede ontwikkelingen gaande maar instanties kunnen het niet alleen.

Zorg is niet alleen een taak van professionals maar begint ook bij onszelf. Natuurlijk moeten buren en familie altijd een beroep kunnen doen op ondersteuning en zorg, dat staat buiten kijf. Zo pleit het Schakelteam al langer voor een landelijk 24/7 meldpunt waar mensen met hun zorgen terecht kunnen.

Onno Hoes (voorzitter van het Schakelteam): “Niet iedereen lukt het om in deze snelle en complexe maatschappij mee te komen. We vragen begrip voor mensen die net even iets anders zijn. Oordeel niet meteen. Vraag eens hoe het met iemand gaat als je daaraan twijfelt. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar”.

Alle betrokkenen; buren, familie, en professionals van GGD tot politie en van woningcorporatie tot gemeenteloket, moeten over hun eigen (loket)grenzen heen kijken en de menselijke maat durven inbrengen.

Stel jezelf de vraag…

Het Schakelteam wil de bewustwording over sociale inclusie bevorderen. Ben je er wel voor een ander? Doet wel iedereen mee?
Stel jezelf deze vragen als je straks op straat loopt op weg naar je werk of tijdens de dagelijkse boodschappen.

Het manifest is ondertekend door Boris van der Ham en tal van maatschappelijk betrokken persoonlijkheden die dit gedachtegoed omarmen: Anita Witzier (tv-presentatrice)

  • Bibian Mentel (snowboardster)
  • Beau van Erven Dorens (tv-presentator)
  • Erica Terpstra (tv-persoonlijkheid)
  • André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland) -Cornel Vader (directeur Leger des Heils)
  • Annemarie van Gaal (ondernemer)
  • Isa Hoes (actrice/schrijfster)
  • Gijs Staverman (DJ Radio 2)
  • Fred Paling (bestuursvoorzitter UWV) -Marnix Norder (voorzitter koepel woningcorporaties Aedes)
  • Jetta Klijnsma (Commissaris van de Koning Drenthe)

Doe mee!

Ga naar manifestoogvoorelkaar.nl/ en download de poster