In de zorg is er een belangrijke fase aangebroken. Zorgkantoren in Nederland zitten de komende tijd om de tafel met zieken- en verpleeghuizen om over hun nieuwe plannen en begrotingen te praten. Het Humanistisch Verbond stuurt vandaag een brief naar alle zorgkantoren in Nederland om alle partijen eraan te herinneren dat geestelijke verzorging onderdeel hoort te zijn van goede zorg. Want daar staan veel organisaties nog onvoldoende bij stil.

Ruimte voor geestelijk verzorgers

Volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt de aandacht voor ‘zingeving’ inderdaad integraal onderdeel van goede zorg. Dat belang van zingeving wordt nog eens onderstreept door de nieuw uitgebrachte richtlijn Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve fase. In verpleeg- én ziekenhuizen stelt de wet geestelijke verzorging bovendien gewoon verplicht.

Deze verplichtingen zijn er niet voor niets. Ze komen tegemoet aan bestaande behoeften van mensen. Voorzitter Boris van der Ham ziet dat mensen in een verpleeg- of ziekenhuis in de knoop raken met ervaringen van verlies, groeiende afhankelijkheid of de naderende dood.
“Vaak kunnen zij deze vragen niet of onvoldoende delen met hun familie of arts en voelen ze zich in hun verwarring, vragen en geestelijke pijn alleen staan. Dat heeft een groot effect op iemands leven en welbevinden, maar ook op iemands ziekteproces. Dan biedt geestelijke verzorging welkome steun. Bij geestelijk verzorgers kunnen mensen terecht met hun vragen, dilemma’s en zoektocht naar zin terecht. Daar moet meer ruimte voor komen.”

Verpleeghuiszorg

Dat dit nog onvoldoende gebeurt, stelde ook de minister in zijn brief aan de Kamer. In deze brief schrijft hij vervolgens: “Vanuit de extra middelen voor de verpleeghuiszorg kan als deze behoefte bestaat ook meer inzet van geestelijke verzorgers worden bekostigd. Samen met de IGJ zal ik ook op dit onderdeel attent zijn. Voor de ziekenhuiszorg zal ik bij de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen aandacht vragen voor dit onderwerp. Waar nodig, zal ik actie ondernemen.”

De nieuwe brochure over wat geestelijke verzorging doetPrachtige vak

“De bereidheid van de minister om actie te ondernemen is terecht, maar het zou niet nodig moeten zijn. Anderen moeten eigenlijk ook in actie komen”, zegt Van der Ham.

Het is nu aan zorgaanbieders en zorgkantoren om het belang van deze belangrijke ondersteuning van mensen te (blijven) erkennen en goede keuzes te maken. Het Humanistisch Verbond herinnert ze daaraan via deze brief, maar daar laten we het niet bij.

Van der Ham: “We brengen de kwestie ook onder de aandacht van de Nederlandse Zorgautoriteit.”

Het Humanistisch Verbond verspreidt een nieuwe brochure over geestelijke verzorging in de intramurale zorg onder alle zieken- en verpleeghuizen.Het team Zorg & Geestelijke Verzorging zal het gesprek met zorgaanbieders zelf ook actief blijven opzoeken om de bekendheid met dit prachtige en noodzakelijke vak te vergroten.

Meer weten?

Word lid

Wil je in de samenleving meer verdieping rondom levensvragen? Vind je het belangrijk dat geestelijke verzorging op nog veel meer plekken mogelijk wordt? Steun ons en word lid

Op de foto: In gesprek over het belang van geestelijke verzorging. Deze week zaten directeur van het Humanistisch Verbond Christa Compas en programmamanager zorg & geestelijke verzorging Bas Nabers ook bij de minister aan tafel. (Compas zit voor de kijker rechts van de minister, Bas Nabers tweede van links voor de kijker)                      

Anna van Kooij Fotografie

                                                                                                         

John Min

John Min

Voormalig eindredacteur

John Min was hoofdredacteur bij het Humantisch Verbond
Profiel-pagina