Oproep tot vreedzaam en respectvol samenleven

“Wij roepen Haarlemmers op om elkaar aan te spreken op (voor)oordelen en onverdraagzaamheid, zeker als het leidt tot gewelddadig gedrag. Wij roepen alle religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, politieke vertegenwoordigers en andere betrokken partijen in Haarlem op om deze verklaring te steunen. Door deze vredesverklaring te ondertekenen, door de boodschap te verspreiden en uit te dragen”

Uit de Vredesverklaring Haarlem

 

Tekst Vredesverklaring Haarlem