In een brief aan minister de Jonge heeft het Humanistisch Verbond de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, ook wel Coronawet genoemd, gelegd langs de meetlat van vrijheid, gelijkheid en zorg voor elkaar, met als belangrijkste conclusie dat de diverse grondrechten in de wet niet gelijkelijk worden behandeld.

Zo wordt het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer op een andere wijze ingevuld dan het recht op de vrijheid van godsdienst en het recht op vereniging en vergadering. Het bestuur van het Humanistisch Verbond roept de minister dan ook op om aan de diverse grondrechten op gelijke wijze invulling te geven.

Marco van Duijn van Utopie advocaten heeft tijdens het Humanistisch café van 1 oktober 2020 de Coronawet toegelicht, van kritische kanttekeningen voorzien en vragen beantwoord, zoals welke vrijheid beperkende maatregelen achten wij acceptabel.

Dit humanistisch cafe is nu terug te kijken via de lifestream