Direct naar de inhoud
Word lid

Humanistisch geestelijke verzorging – justitie

Naast de pastor en de dominee zijn er in het gevangeniswezen humanistisch geestelijk verzorgers werkzaam. Humanistisch geestelijk verzorgers helpen – met gesprekken, advies en ondersteuning – bij het vormgeven van het eigen leven.

Nieuwsgierig hoe humanistisch geestelijke verzorging in de gevangenis er in de praktijk uitziet? Kijk dan naar de documentaire De Bajeshumanist van HUMAN.

Humanistisch geestelijk verzorgers houden zich bezig met het eigen verhaal van mensen, de daaruit voortkomende levensvragen, en het al of niet vinden van antwoorden daarop.

Humanistisch geestelijk verzorgers zijn gebonden aan een ambtsgeheim en een beroepscode. De gesprekken met hen zijn dus vertrouwelijk. De humanistisch geestelijk verzorgers in het gevangeniswezen worden benoemd door het Ministerie van Justitie op voordracht van het Humanistisch Verbond. Zij werken in de inrichtingen op grond van de Penitentiaire Beginselenwet. Hierin is onder andere vastgelegd dat de gedetineerde in staat moet worden gesteld om persoonlijk contact te onderhouden met de geestelijk verzorger van zijn of haar keuze.

Wanneer in de inrichting waar een gedetineerde verblijft geen humanistisch geestelijk verzorger aanwezig is en hij/zij/hen wel behoefte heeft aan een gesprek, dan kan daarvoor een verzoekbriefje ingediend worden.

Het Bureau van de humanistische geestelijke verzorging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is bereikbaar (per post) via: Dienst Geestelijke Verzorging, Humanistisch Geestelijke Verzorging, Postbus 30132, 2500 GC Den Haag en (per telefoon) via 08807 25 118.

Meer weten over humanistisch geestelijke verzorging?

Lees verder op onze programmapagina!

Humanistisch geestelijk verzorgers aan het woord

Deel deze pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.