Dilemma 1: 1,5 meter en maximaal 30 mensen

Het aantal bezoekers.
Er van uitgaande dat er nog een tijd een maximum van 30 personen gehanteerd wordt door de overheid en het RIVM, hoe kunnen wij dat dan handhaven?

Laten we bezoeker 31 en 32 buiten staan? Vragen we bezoekers om zich van tevoren aan te melden?

max30

Dilemma 2: Samen eten & contact

De maaltijd. 

Er van uitgaande dat er nog een tijd lang een afstand van 1,5 meter gehanteerd wordt, hoe kunnen wij deze dan handhaven en toch gezamenlijk eten?

Elke bezoeker aan een eigen tafeltje of Schermen tussen alle plaatsen, gaat ons te ver.
Tijdelijk bij elkaar komen zonder maaltijd dat zien wij als een optie maar dat doet wel af aan de sfeer van de bijeenkomsten.

maaltijd

Verbondenheid hoe doen we dat?

Een van de pijlers van het humanisme is Verbondenheid, wij onderzoeken of er tijdelijk andere vormen van contact mogelijk zijn.

Dat zou een telefooncirkel kunnen zijn. Ook kijken we of het leuk en haalbaar is om elkaar via digitale diensten te ontmoeten?

Verder denken we dat het een haalbaar idee is om een uitstapje naar een museum of iets dergelijks te organiseren.

verbondenheid

We vragen reactie op 3 punten:

  • Is er behoefte aan contact met de andere cafe bezoekers?
  • zo ja welke vorm spreekt jou/u aan ?
  • en waar zou je/u aan mee willen en kunnen doen.​

Reageren kan via de mail: [email protected]
of telefonisch 0102427027 (liefst tussen 19.00 en 20.00)

Met elkaar kunnen we, voor zolang dat nodig is, tot een nieuwe vorm van café komen.

Met vele hartelijke groeten,
het café-team (Saskia, Lidwien, Jorina, Cis, Ruud, Aad en Jan)