Ben ik humanist?

Plato, Socrates, Erasmus, Montaigne, maar ook de rapper Typhoon, je zou ze allemaal humanist kunnen noemen? Ben jij ook humanist?

Er zijn ieder geval zeven punten die de meeste humanisten gemeen hebben:

  • Ze gaan uit van de kracht van de mens en zelfbeschikking
  • Ze wijzen elke vorm van fundamentalisme of meningsvorming en dwang af
  • Ze zien democratie als optimale bestuursvorm
  • Ze staan voor scheiding tussen kerk en staat
  • Ze zijn voor gelijkwaardigheid en gelijke behandeling ongeacht sekse, ras, afkomst, geaardheid, leeftijd en levensovertuiging
  • Ze staan voor een tolerante samenleving
  • Ze erkennen het voordeel van de twijfel. Je mening kan veranderen op basis van nieuwe ervaring of informatie

Meer weten?

Lees meer over wat het humanisme is, waar het voor staat en wat je er aan kunt hebben in je leven.