Humanisme: Bert Gasenbeek en Piet Winkelaar

Hoewel het eigenlijk niet mogelijk is om over hét humanisme te spreken, geven Bert Gasenbeek en Piet Winkelaar in heldere taal en met veel voorbeelden een overzicht van het hedendaags humanisme.

Humanisme is de levensovertuiging waarbij mensen zelf zin en vorm kunnen geven aan hun bestaan en daarbij het zelfbeschikkingsrecht van anderen willen respecteren. In het humanisme staan waarden als zelfbeschikking, gelijke behandeling, verdraagzaamheid en eigen verantwoordelijkheid centraal.

Het humanisme in Nederland, geworteld in de Verlichting en het vrijdenken, heeft zich in georganiseerde vorm sinds 1945 sterk ontwikkeld. Veelzeggend is het feit dat anno 2006 ruim 40% van de Nederlanders de humanistische beginselen en uitgangspunten onderschrijft.

Gasenbeek en Winkelaar bespreken het ontstaan van de humanistische beweging en de historische wortels van het humanisme. Ook bevat 'Humanisme' een overzicht van humanistische uitgangspunten en beginselen en komt een aantal belangrijke thema's binnen het humanisme aan bod. Tenslotte blikken de auteurs vooruit naar de toekomst van het humanisme.

Dit overzichtswerk verscheen in 2007 in de serie Wegwijs van uitgeverij Kok, die informatie geeft over wereldgodsdiensten, religieuze groeperingen en stromingen.

Uitgave: Uitgeverij Kok, Kampen 2007
ISBN: 978-90-435-1349-4
140 paginas
Prijs: € 15,50

Het boek is te koop via de boekhandel. De normale winkelprijs is €15,50, bij het Humanistisch Archief betaalt u €12,50.

Bestel dit boek bij bol.com