Human Included Prijs 2018

Human Included Prijs 2018

De menselijke maat staat regelmatig onder druk, maar dankzij bezieling van mensen in het veld, ontstaat er ook vernieuwing. De Human Included Prijs stimuleert vernieuwende bijdragen aan een inclusieve samenleving: 'een maatschappij waarin ieder mens telt'. Op 15 oktober reikt juryvoorzitter Anne-Mei The in Rotterdam de prijs uit namens het Humanistisch Verbond. Dit jaar aan een initiatief dat een nieuw perspectief geeft op beter omgaan met dementie.

Beeld van prijs

Het begrip “participatiesamenleving” is tot nu toe een veel te onduidelijk containerbegrip. Het verwijst naar de 'zelfredzaamheid' van mensen, maar een duidelijke visie op het begrip ontbreekt. Daarom hebben we een nieuw en gedeeld besef nodig van verantwoordelijkheden binnen onze samenleving. Dit blijkt ook uit de uitkomsten van recent onderzoek naar de effecten van het decentraliseren van de zorg.

Dementie
Omgaan met dementie is een schrijnend voorbeeld van waar het ideaal van een inclusieve samenleving ver te zoeken is. Deze aandoening roept veel onbegrip en ongemak op. Mensen met dementie vallen snel buiten de boot. Bovendien blijven hun mantelzorgers vaak alleen met hun zorgen en moeilijke vragen.

Voor het Humanistisch Verbond reden een onafhankelijke jury opdracht te geven goede voorbeelden te verzamelen die hier verandering in brengen. Juryvoorzitter Anne-Mei The, hoogleraar dementie en langdurige zorg aan de Universiteit van Amsterdam, benadrukt de urgentie van de genomineerden en de prijs. "Goede initiatieven komen moeilijk van de grond, omdat ze niet in de huidige systeemwereld en financiële schotten passen. Daarbij blijven het perspectief en de behoeften en verlangens van mensen met dementie en hun naasten onderbelicht, terwijl we die juist moeten kennen voordat we mensen kunnen helpen om op menswaardige wijze te leven met hun ontwrichtende aandoening. Daar brengt deze prijs verandering in.” 

Nominaties en uitreiking

De prijswinnaar wordt bekendgemaakt tijdens de laatste bijeenkomst van onze In de Leeuwenhoek on tour, op 15 oktober, in Arminius Rotterdam. Dit zijn de genomineerden:

 • Leny van Dalen, Huis van de Tijd
  Genomineerd voor de manier waarop zij gezinnen bij het gehele ziekteproces begeleidt.
 • Juliette van Gelder, Odense(t)huis.
  Genomineerd voor haar idee om Odensehuis Amsterdam uit te breiden naar een Odensethuis, met creatief gebruik van wlz gelden. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang van thuis wonen naar begeleid wonen en intensievere zorg.
   
 • Hans Houweling (†), René de Vries en Hugo van Waarde, WarmThuis.
  Genomineerd als initiatiefnemers van Warmthuis: een voorbeeldplek waar mensen kleinschalig wonen, eigen keuzes maken en zich kunnen verbinden met hun omgeving

Ook Zuster Norma (Zuster Norma) en Jarcine Spaander (Ridderspoor) ‘staan symbool voor de medemenselijkheid die ongemerkt in veel hoeken van de samenleving wordt waargemaakt’.

Jury

 • Anne-Mei The: voorzitter en hoogleraar dementie en langdurige zorg
 • Marco Blom: interim-directeur Stichting Alzheimer Nederland.
 • Marcelle Mulder: geestelijk verzorger, auteur van Op bezoek bij een dierbare met dementie.
 • Carin Gaemers: onderzoeker en met Hugo Borst auteur van Scherp op ouderenzorg
 • Adelheid Roosen: theatermaker, initiatiefnemer Alzheimerfluisteren.

De jury baseert haar keuze op het onderzoek dat de Universiteit voor Humanistiek verricht naar de genomineerden. De prijs bestaat uit een beeld en samenwerking met Stichting Humanitas Rotterdam om het initiatief duurzaam in de praktijk te realiseren.

Criteria
De jury kijkt steeds naar de ruimte die de genomineerde kandidaten bieden aan menselijke eigenheid en van betekenis zijn voor elkaar. Sociale inclusie, ontschotting en professionaliteit zijn de andere criteria.

Aanmelden is niet meer mogelijk. Maar.. je kunt nog wel kaarten winnen die wij verloten via Facebook