Op 2 september start de NVVE de actie `294 Hulp is geen misdaad´, om artikel 294.2, strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding, af te schaffen. Het Humanistisch Verbond ondertekende het NVVE-manifest. Deze datum is niet voor niets gekozen: op 3 en 24 september staat Albert Heringa (lid van het HV) voor de rechter omdat hij zijn 99-jarige moeder Moek hielp met haar stervenswens.

“Inhoudelijk volgen wij de lijn van de NVVE die alternatieven wil voor de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding”, legt Boris van der Ham uit.  “Het Humanistisch Verbond vindt het belangrijk dat mensen van te voren stil staan bij hun levenseinde. Iedereen is anders en dat moet terugkomen in de alternatieven als je zelf weloverwogen een eind aan je leven wilt maken. Sommigen willen graag begeleid worden door een geestelijk verzorger, anderen willen liever een ‘laatstewilpil’ in eigen beheer en weer anderen willen helemaal niet ingrijpen en sterven zoals het komt, ook als dat lijden betekent.

Het Humanistisch Verbond gaat uit van zelfbeschikking. Geen van deze alternatieven mag strafbaar zijn of in de taboesfeer zitten. De strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding druist daar recht tegen in.’ Van der Ham licht maandagmiddag 2 september tijdens de NVVE-manifestatie in Den Haag toe waarom hij het Manifest ‘294 Hulp is geen misdaad’ heeft ondertekend.

Uit een recent opinieonderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders (62 procent) vindt dat hulp bij zelfdoding mag worden verleend als iemand levensmoe is. Het draagvlak neemt de afgelopen jaren toe.

Zelfbeschikking

Het Humanistisch Verbond legt al jaren de nadruk op zelfbeschikking waar het ons levenseinde betreft en vooral op het feit dat sterven een existentiële aangelegenheid is en niet altijd een medische. Daarom is het belangrijk dat mensen die dat willen, terecht kunnen bij een geestelijk begeleider of een stervensbegeleider.

Met de euthanasiewet zijn we duidelijk op de goede weg, maar deze wet verlegt ons sterven naar het medische domein en maakt mensen afhankelijk van de arts. Artsen weigeren regelmatig de gewenste hulp te verschaffen vanwege gewetensproblemen. Sterven is wat het Humanistisch Verbond betreft bovenal een bestaanskwestie, waarbij de levensvisie van de betreffende persoon een doorslaggevende rol speelt. Het is niet mogelijk om hulp van een partner, familielid of vriend te krijgen bij een weloverwogen wens tot zelfdoding. Dat we in onze wet hulp strafbaar stellen, maakt van de oprechte intentie iemand een waardige dood te geven, een illegale actie. Het is tijd om daar een einde aan te maken, aldus Van der Ham.

Rechtszaak Albert Heringa

De afgelopen dertig jaar is niemand vervolgd op grond van artikel 294.2, maar de zaak staat op scherp nu Albert Heringa voor de rechter moet verschijnen. Volgens artikel 294 beging hij immers een misdaad toen hij zijn 99-jarige moeder hielp bij haar weloverwogen en zelfgekozen levenseinde. Nan Rosens maakte daar een ontroerende documentaire over. Het Humanistisch Verbond volgt de rechtszaak tegen Heringa op de voet en via #NVVE kunt u een live-twitter stream ervan volgen. Bekijk ook de uitzending van Nieuwsuur van 2 september waarin Albert Heringa aan het woord komt

Onderteken de petitie

Als u ook wilt dat artikel 294.2 wordt geschrapt zodat:

– Mensen met een stervenswens de mogelijkheid krijgen om steun en hulp in te roepen van naasten;
– Stervenshulpverleners opgeleid kunnen worden die bevoegd zijn om dodelijke middelen te verstrekken;
– De laatstewilpil ter beschikking kan worden gesteld;
– Nederland zich conformeert aan de meeste andere Europese landen waar hulp bij zelfdoding niet strafbaar is, 

dan kunt u het NVVE-manifest ondertekenen.