In dit bericht laat ik een aantal mogelijkheden de revue passeren voor Humanisten om hier aandacht aan te besteden of ondersteuning te geven.

Allereerst is het mogelijk contact te zoeken met andere leden van het HV-Drenthe of met geestelijk verzorgers (zie voor telefoonnummers de Schakel en de Website).

Daarnaast kun je deelnemen aan en het onderwerp inbrengen in onze gespreksgroepen. Tijdens het maandelijks wandelen, het eten met gesprekstof en het maandelijkse HV-café.
Het eerstvolgende HV-café is op dinsdag 10 mei in het Duurzaamheidscentrum Assen. We kunnen afspreken dat het thema dan de Oekraine is. Na afloop Kunnen we wandelen door het Asserbos en in tweetallen hier over doorpraten.

Ook kunnen we specifieke activiteiten gaan organiseren waarin we deze problematiek aan de orde stellen. Suggesties daarvoor zijn welkom.

Je kunt ook meedoen aan reeds door anderen georganiseerde activiteiten:
In Drenthe zijn veel initiatieven gaande: Drenthe helpt Oekraïne, bekijk hier welke acties er zijn – RTV Drenthe

Humanitas biedt veel mogelijkheden om praktisch hulp te bieden aan Oekraiense vluchtelingen zie website van  Humanitas met  de Vacature Vrijwilligers ‘Opvang vluchtelingen Oekraïne Nassau’

Westerveld voor elkaar geeft ook praktische tips op haar website.

Deelname aan landelijke collectes zoals het Rode Kruis, Amnesty, Stichting Vluchteling, etc.
Of door zelf een actie op touw te zetten zoals een benefietavond waarvan de opbrengst ten goede komt aan de slachtoffers van de oorlog.

Of door naar een toneelvoorstelling te gaan waarin het hierover gaat zoals die van de Goudmerels op 13 mei aanstaande in Podium Zuidhaege: “Over vluchten of blijven. je verzetten of wegkijken, vrijheid of onvrijheid en over de atoombom.”

Graag hoor ik uw reactie via mail of telefoon.

Henk van der Zijden