Wat kunnen we doen aan de uitzichtloze situatie van Onuitzetbaren? Daarover praatten humanisten op 21 juni op de Alliantiedag ‘Onuitzetbaren in beeld’ in Hilversum. De workshop ‘Aan de slag’ die HV-medewerker Paulien Boogaard verzorgde, leverde hele praktische tips op om zelf iets te doen.

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid is de afgelopen jaren steeds strenger geworden. En is erop gericht illegale vreemdelingen op te sporen en terug te laten keren, soms onder grote druk.  Maar druk uitoefenen bevordert uitzetting alleen als de vreemdeling zelf de enige is die de uitzetting verhindert. En dat is lang niet altijd zo. Het Humanistisch Verbond zet zich vanaf 2009 in om de morele vragen over ‘Onuitzetbaarheid’ te bespreken in een open dialoog met alle betrokkenen.

Zo ook op 21 juni in de workshop ‘Aan de slag’. Het leverde vele goede ideeën op voor acties, lobby’s of kunstprojecten. We geven u vijf tips.

1. Stem op de juiste partij
Verdiep je in partijprogramma’s en kijk wat erin staat over vreemdelingenbeleid. Eind augustus is de humanistisch politieke meetlat online. Daarin wordt het beleid van verschillende partijen uitgelegd. 

2. Meedoen aan bezoekgroepen in vreemdelingendetentie
Dat kan bijvoorbeeld via de bezoekgroepen van Humanitas, zoals nu actief in Zaandam. U kunt via deze groepen ook meedoen aan een wake of een lawaai-actie.

3. Organiseer een filmavond en debat
Op kleine of grotere schaal, in eigen kring, voor de eigen organisatie of met andere organisaties, met of zonder sprekers, intern of voor breder publiek. Een kant en klaar pakket vindt u in ons webdossier

4. Praat over!
De macht ligt niet bij de politiek maar bij de publieke opinie en dus bij ons. 
Bewerk het ‘klimaat’ om een omslagpunt te bereiken. Praat er over met je buurman, buurvrouw, familie en vrienden.

5. Begin bij kinderen
Via opvoeding en onderwijs over ethiek bereiken we de generatie van morgen. Nodig een onuitzetbare uit voor de klas van uw kind, neef of nicht of op een school in de buurt.

Dit zijn lang niet alle tips. Bekijk alle tips uit de workshop

Meer weten?

Lees het verslag van 21 juni op onze site.