Direct naar de inhoud
Word lid

HGV symposium: Lichamelijkheid

Illustratie door Netty van Haarlem

Op woensdag 27 september 2023 zien we je graag bij het jaarlijkse symposium voor humanistisch geestelijk verzorgers, wederom op de mooie buitenlocatie Fort de Batterijen in Nieuwegein. Het thema is: lichamelijkheid. Een dag vol ontmoeting en inspiratie.

In de ontmoetingen die we hebben, spreekt het lichaam een eigen taal, maar verstaan we deze ook? Hoe kun je er contact mee krijgen, erop inhaken, op een manier waarop je er in de dagelijkse werkpraktijk steun uit kunt halen? Diverse sprekers nemen ons deze dag, ieder vanuit hun eigen expertise, mee het lichaam in.

Naast het opdoen van inspiratie, kennis en ervaring is het jaarlijks symposium de dag bij uitstek om je collega hgv’ers te ontmoeten. Tijdens de workshops, lunch en het diner is er volop tijd om ervaringen te delen, met elkaar te spreken, bij te praten en te netwerken.

Je kunt je helaas niet meer opgeven voor deze dag.

Sprekers

Ons lichaam opnieuw tegemoet – Herman Coenen (voormalig hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek)

Herman Coenen laat zien hoe ons lichaam in de huidige samenleving wordt gedisciplineerd en gebruikt als instrument. Een nieuwe vorm van aandacht is nodig, waarin we kunnen voelen dat het lichaam veel meer is dan dat. Het zet ons in contact met een Zijn dat niet onderworpen is aan onze wil en rationele kennisvormen. Daarnaar luisteren brengt een grotere afstemming op onszelf, elkaar, de natuur en het universum.

Het lichaam als drager van betekenis en richting – Maaike Afschrift (klinisch psycholoog en psychotherapeut)

Veel aandacht voor ons lichaam gaat over hoe we het lichaam kennen van buitenaf. Met gevoelens en emoties ervaren we ons lichaam ook van binnenuit. Er is echter nog een dieper niveau vanwaaruit we kunnen voelen wat in ons leven verandering vraagt of wat zinvol voelt en wat daarvoor nodig is. De methodiek Focusing van filosoof en psycholoog Eugene Gendlin helpt toegang te vinden tot deze wijsheid van ons lichaam. Met oefeningen introduceert Maaike Afschrift deze methodiek en laat ze zien hoe je het kunt toepassen in de praktijk.

Intermezzo

Ons symposium in beweging – Peter Rombouts

Drievoudig wereldkampioen Argentijnse tango en veranderkundige Peter geeft deze dag op zijn eigen, belichaamde wijze aan ons terug.

Workshops

We verkennen het thema tijdens zeven verschillende workshops in twee rondes. Je kunt bij je aanmelding per ronde een keuze maken.

De huid als verhalend doek – Gijs van Eijsden

De huid kan worden opgevat als grensgebied tussen de binnen- en buitenwereld. Het interpreteren, aanbrengen en ontwerpen van tatoeages is van oudsher een persoonsvormende, rituele, religieuze danwel spirituele praktijk, waarmee je principes, ideeën of een identiteit uitdrukt. Lukt het jezelf eigenlijk om het onzegbare uit het leven aan de buitenwereld kenbaar te maken? In deze workshop leer je hoe je je blootgeeft middels beelden.

Gijs van Eijsden is HGV’er van het Korps Commandotroepen en schreef met Joanna Wojtkowiak een artikel over tatoeages binnen de krijgsmacht.

VOL – Aanraken en het navigeren van consent – Babet te Winkel

We hebben allemaal aanraking nodig, maar hoe kunnen we erom vragen? In deze workshop oefenen we het navigeren van consent, omdat consent een proces is en meer dan een ja of nee. We gaan o.a. werken met de tool Wheel of Consent, waarbij spel wordt ingezet om de aspecten van geven en ontvangen te ervaren. Zo doe je een ervaring op die zich laat vertalen naar allerlei contexten. Kleren blijven aan in de workshop.

Babet te Winkel is humanistica, lichaamsgericht therapeut in opleiding en eigenaar Verlieskunst.

Werk met je lichaamstaal – Maarten van den Berg

In deze workshop oefen je technieken om je lichaam aan te sturen. We kijken hoe je de ruimte gebruikt, hoe je ruimte kunt geven of juist meer ruimte kunt innemen. Deze inzichten passen we toe op een casus binnen jouw werkveld als geestelijk verzorger. Je leert om tijdens een gesprek te kiezen hoe je overkomt en welke lichaamstaal je daarbij kunt inzetten.

Maarten van den Berg is humanisticus, cabaretier, en ervaren spreek- en presentatietrainer.

Ik, mijn lijf: gendersensitiviteit in de praktijk – Marein Zwama

Al direct na je geboorte word je als mens ingedeeld in het hokje ‘jongetje’ of ‘meisje’. Geen enkele andere identiteit is zó bepalend voor onze positie in de wereld. We kennen allemaal weleens het gevoel om vanwege ons gender in een hokje te worden gestopt. In deze workshop gaan we het daarom hebben over de wisselwerking van gender en het lichaam. Je gaat naar huis met inzichten over gendersensitiviteit. Die van jezelf en de mensen met wie je in gesprek gaat.

Marein Zwama is programmamanager Genderidentiteit bij het Humanistisch Verbond en ervaringsdeskundige op het thema gender.

Vrijmoedig spreken over seks – Maxime Essers, Ines Blitz & Marcelle Mulder

Drie humanistici vertellen over hun invalshoek op seks en zingeving. Tijdens de workshop inventariseren we jullie ervaringen. Moet je het hebben over seks? Wat belemmert je en wat drijft je? We gaan oefenen met een gesprek rondom de vraag: wanneer is seks voor jou betekenisvol?

Maxime studeerde af op ervaringen van zingeving in seksualiteit, Marcelle schrijft over de waarde van intimiteit en zingeving bij 60-plussers en Ines geeft scholingen over seksualiteit en intimiteit aan zorgverleners.

Een gesprek, een dans? – Tanne Baas – Workshopronde 1

Samen dansen is bij uitstek een vorm van interactie waarin lichamelijkheid de grondtoon voert in het contact. Je moet je tot elkaar verhouden, met elkaar communiceren. Een gesprek heeft veel weg van een dans; haperend, vloeiend, dwingend, zoekend. Met een simpele bewegingsoefening doen we ervaring op in het maken van contact. Wat kan dit ons vertellen over gesprekken die we voeren als GV’er?

Tanne Baas werkte als HGV’er en geeft 10 jaar Rock ‘n Roll en Boogiewoogie dansles. Zij schreef haar scriptie over parallellen tussen geestelijke verzorging en partnerdans.

Swarm – Floor van Leeuwen en Sylvie de Kubber – Workshopronde 2

Als een zwerm vogels bewegen we ons door een instelling. Uitgerust met boxjes en een DJ onderzoeken we het terrein. Het is een nieuwe invulling van geestelijke verzorging die recht doet aan het belichaamde aspect van zingeving. De zwerm heeft eigen spelregels en is zonder leider. Zo ontstaat een gelijkwaardige zoektocht, met verrassende momenten van interactie met elkaar en de omgeving. Aan het einde houden we een kort nagesprek.

Sylvie de Kubber (GV’er in de GGZ en UvH docent) werkt met choreograaf Floor van Leeuwen en DJ Cheb Runner aan Bodies Moving Through Cities.

Meer over humanistisch geestelijke verzorging