Direct naar de inhoud
Word lid

Het Netwerk Humanisme

Het Netwerk Humanisme is het netwerk van humanistische organisaties in Nederland gericht op kennisuitwisseling en samenwerking. Gezamenlijk gaan zij voor een samenleving gebaseerd op menselijke waarden: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Hieronder vind je een overzicht van alle aangesloten organisaties.

De verklaring van Amsterdam

Alle organisaties die aangesloten zijn bij dit Netwerk Humanisme, hebben de Verklaring van Amsterdam ondertekend. De Verklaring van Amsterdam is een internationaal document waarin uitgangspunten zijn omschreven waarmee het humanisme zich als brede, onderscheidende levensbeschouwing definieert.

Sluit je aan als humanistische organisatie

Netwerk Humanisme is voortgekomen uit de Humanistische Alliantie. De alliantie is per 1 januari 2023 opgeheven, en overgegaan in dit netwerk. Wil je als organisatie worden opgenomen, stuur dan een e-mail naar de coördinator van Netwerk Humanisme, Elma Roelvink [email protected] dan nemen we contact met je op.

Overzicht van alle organisaties 

Hulp en Ondersteuning

 • Humanistisch Verbond

  Het Humanistisch Verbond Humanistisch geestelijk verzorgers zijn er voor álle mensen met levensvragen. Bel naar 085 004 3063. Na het intoetsen van een postcode word je doorverbonden met een regionaal contactpunt. Wil je graag een humanistisch geestelijk verzorger? Geef dit dan aan bij het contactpunt.

  website | +31(0)85 004 3063

 • Humanitas

  Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

  website | +31(0)20 – 523 11 00 | [email protected] | contact

 • Humanitas DMH

  Humanitas DMH helpt mensen met een verstandelijke handicap die vaak hulp nodig hebben om juist dat te realiseren. Ieder mens heeft recht op een goed leven.

  website | +31(0)30 – 600 51 70 | [email protected] | contact

 • Humanitas Inkomensbeheer

  Humanitas Inkomensbeheer biedt ondersteuning bij financiën en zorg met budgetbeheer, beschermingsbewind, mentorschap en curatele.

  website | +31(0)299 43 43 10 | [email protected] | contact

 • Humanitas Onder Dak

  Humanitas Onder Dak Twente verzorgt de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen middels verschillende sociale voorzieningen. Daarnaast biedt zij wonen met begeleiden, zinvolle dagbesteding en advies.

  website | +31(0)88 11 98 820 | [email protected] | contact

 • Humanitas Rotterdam

  Humanitas Rotterdam is actief op het gebied van zorg met en zonder verblijf, huishoudelijke ondersteuning, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, medische en para-medische dienstverlening (ook in de wijk), welzijn en maatschappelijke hulp- en dienstverlening.

  website | 010 – 2713 800 | [email protected] | contact

 • Het Leo Polak Fonds

  Het Leo Polak Fonds heeft twee fondsen in beheer en biedt financiële ondersteuning aan studenten Humanistiek. De fondsen in het beheer van het Leo Polak Fonds zijn bedoeld voor UvH-studenten om desgevraagd een tegemoetkoming in studie en/of reiskosten te verschaffen.

  website | [email protected]

 • Stichting Humanistisch Thuisfront

  Stichting Humanistisch Thuisfront focust zich op het bevorderen van optimale mogelijkheden voor de geestelijke zorg, bijstand en hulp aan militairen, oud-militairen en veteranen in nauwe relatie met de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging.

  website | +31(0)6 13 38 29 96 | [email protected] | contact

Kennis & Wetenschap

 • Gezelschap Waardenwerk

  Gezelschap Waardenwerk bevordert waardevol werk dat bijdraagt aan een meer rechtvaardige en duurzame samenleving.

  website | [email protected] | contact

 • Stichting Socrates

  Stichting Socrates bevordert de wetenschap van actuele maatschappelijke problemen vanuit een humanistisch perspectief.

  website | +31(0)20 –5219000 | [email protected]

 • Het Humanistisch Historisch Centrum

  Het Humanistisch Historisch Centrum archiveert, documenteert, onderzoekt en publiceert op het gebied van het humanistisch erfgoed van 1850 tot het heden.

  website | [email protected] | contact

Media

 • Human

  HUMAN laat zien dat er altijd verschillende perspectieven zijn. Dat doen ze op tv, radio en online. HUMAN helpt om je weg te vinden in een wereld die bol staat van scherpe tegenstellingen, vastgeroeste opvattingen en muurvaste meningen. Hoe je in het leven staat bepaal je zelf.

  website | instagram | contact

Mensenrechten

 • Hivos

  Hivos gelooft in moedige mensen en in hun kracht om zélf hun leven vorm te geven. Samen komen we op voor gelijkheid en strijden we tegen machtsmisbruik.

  website | +31(0)70-3765500 | [email protected] | contact

 • Humanistisch Verbond

  Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die staat voor een vrije en humane samenleving. We komen in actie als keuzes over leven, liefde, denken en dood in gevaar komen.

  website | +31(0)20 – 521 90 00 | [email protected] | contact

Onderwijs, Opleiding & Opvoeding

 • Centrum Kinderfilosofie Nederland

  Centrum Kinderfilosofie Nederland wil kinderfilosofen, lerarenopleiders, leerkrachten en kind begeleiders inspireren en sterker maken in hun missie kinderen beter te leren denken.

  website | [email protected] | contact

 • HVO Primair

  HVO Primair organiseert Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Bij HVO leren kinderen omgaan met zichzelf, met hun medemensen, en met het grotere geheel van de samenleving en de (natuurlijke) wereld om zich heen. Spelenderwijs keuzes maken, zelf ontdekken en ontwikkelen staat centraal.

  website | +31(0)30 – 76 04 812 | [email protected] | contact

 • Humankind

  Humankind is met ruim 35 jaar ervaring toonaangevend in Nederland op het gebied van kinderopvang en -ontwikkeling. De pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden en richt zich op de optimale groei en bloei van elk kind. Want een kind dat opgroeit tot een krachtige volwassene, maakt onze wereld mooier.

  website | 0900 – 5 10 15 20 | [email protected] | contact

 • De Universiteit voor Humanistiek

  De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit in Utrecht. De UVH laat zich in het onderwijs en onderzoek inspireren door het humanisme en richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving.

  website | [email protected] | +31(0)30 2390100  | contact

Ouderenzorg

 • De Polbeek 

  De Polbeek is een bruisende plek, waar het leven elke dag gevierd wordt. Vrijheid en zelfbeschikking staat bovenaan, mensen kunnen hun eigen grenzen bepalen.

  website

 • Erasmushiem

  Erasmushiem, een modern woonzorgcentrum op humanistische grondslag, ligt in Leeuwarden. Het zorgcentrum biedt continue (verpleeghuis)zorg in combinatie met een beschermde woonomgeving.

  website

 • Jannes van der Sleedenhuis

  Jannes van der Sleedenhuis in Hoogevee is opgericht door Humanitas en Humanistisch Verbond, en biedt huisvesting, zorg en welzijnsactiviteiten aan bewoners en bewoners van aanleunwoningen.

  website

 • Humanitas Rotterdam

  Humanitas Rotterdam is actief op het gebied van zorg met en zonder verblijf, huishoudelijke ondersteuning, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, medische en para-medische dienstverlening (ook in de wijk), welzijn en maatschappelijke hulp- en dienstverlening

  website

Sport

 • De Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)

  De Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) werkt vanuit humanistische waarden. De NCS draagt bij aan een sociaal verbindende en humane samenleving, waarin mensen hun zingeving vinden door sport en bewegen in een menswaardige, sociaal vormende en ontspannende cultuur, sport voor iedereen.

  website | +31(0)20 – 636 30 61 | [email protected] | contact

Uitvaart & Levenseinde

 • Humanistisch Verbond 

  Humanistisch Verbond Vraag je je wel eens af wat er allemaal moet gebeuren als je er niet meer bent? Wie zorgt ervoor dat de wensen uit je testament worden uitgevoerd en handelt allerlei praktische zaken af? Heb je geen kinderen, dan regelen medewerkers van Team Nalatenschap je zaken met respect, zorg en oog voor detail.

  Website | 020-521 90 36 | [email protected] |

 • Stichting de Einder

  Stichting de Einder biedt steun bij een humaan levenseinde in eigen regie. Hun uitgangspunt is dat het recht op leven niet tevens een plicht tot leven impliceert. Ieder mens heeft het recht om – met respect voor eenzelfde recht van zijn medemens – zijn leven op zijn eigen manier invulling te geven en ook om de duur ervan te bepalen.

  website | [email protected] | [email protected] | contact
  Denk je aan zelfmoord? Bel gratis 0800 – 0113 of chat op 113.nl

 • Humanistische Uitvaartbegeleiding 

   Humanistische Uitvaartbegeleiding (onderdeel Humanistisch Verbond)
  Afscheid nemen van een dierbare kan je slechts eenmaal doen. De sprekers bij uitvaarten van de Humanistische Uitvaartbegeleiding zijn professionele vrijwilligers die, nadat zij de opleiding hebben gevolgd, u kunnen ondersteunen bij het inhoud geven aan een humanistische uitvaart.

  website | 0900 – 900 50 30 | [email protected]

Vrede & Oorlog

 • Het Humanistisch Vredesberaad

  Het Humanistisch Vredesberaad informeert, stimuleert en organiseert discussies over vraagstukken rondom oorlog en vrede. De organisatie werkt vaak samen met andere vredesorganisaties bij acties, debatten en publicaties.

  website | +31(0)6 47 13 92 47 |  [email protected] | contact

 • Stichting Huis van Erasmus 

  Stichting Huis van Erasmus bevordert een cultuur van vrede en actieve geweldloosheid.

  website | +31 (0)6 22732167 | [email protected]

Zingeving & Levensbeschouwing

 • Het Apostolisch Genootschap (ApGen)

  Het Apostolisch Genootschap (ApGen) is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. ApGen organiseert ontmoetingen voor zingeving en levenskunst. Het genootschap wil een concrete bijdrage leveren aan een menswaardiger samenleving, door mensen aan te moedigen duurzaam te leven vanuit solidariteit en met compassie.

  website | +31(0)35 548 87 77 | [email protected] | contact

 • Hakder Federatie

  Hakder Federatie behartigt de belangen van de Alevitische gemeenschap in Nederland. Het alevitisme is een islamitische stroming met een humanistische filosofie, waarbij de mens centraal staat.

  website | [email protected] | contact

 • Vrije Gemeente van religieus humanisten Twente

  Vrije Gemeente van religieus humanisten Twente organiseert overdenkingbijeenkomsten rond thema’s die aansluiten bij de menselijke waardigheid (wetenschappelijk en/of filosofisch).

  – geen contactgegevens bekend –

 • Vrijzinnigen Nederland 

  Vrijzinnigen Nederland verbindt vrijdenkers en zinzoekers. Binnen Vrijzinnigen Nederland is het oké is om zoeker te zijn. Hier kan je binnen een hechte gemeenschap je individuele koers varen en die steeds bijstellen.

  website | +31(0)33 468 90 007  | [email protected] | contact

 • De Vrijplaats

  De Vrijplaats biedt inspiratie voor zingeving en persoonlijke ontwikkeling en bespreekt eigentijdse levensvragen en levensvisies, door middel van vrijzinnige, spirituele en humanistische inspiratiebronnen.

  – geen contactgegevens bekend –

 • Humanistisch Verbond

  Het Humanistisch Verbond Wie ben ik? Hoe wil ik leven? Doe ik wat ik moet doen? Wat vind ik belangrijk? Wat past bij mij? Leer jezelf beter kennen met onze cursussen en verdiepingsdagen.

  website | [email protected] |

Deel deze pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.