Met 17.000 leden is het Humanistisch Verbond groter dan ooit. Dit jaar schreven we zo’n drieduizend nieuwe leden in. Een record in een uitzonderlijk jaar. Corona gooide ons leven overhoop, ook als je niet direct werd getroffen door ziekte of dood. Er is minder vrijheid, minder beweegruimte en minder sociaal contact. We werken thuis, zorgmedewerkers maken overuren, sommige mensen raken hun baan kwijt. Dat alles zorgde voor meer spanning, stress en eenzaamheid.

Het Humanistisch Verbond strijdt dag in, dag uit voor vrijheid, gelijkheid en verbondenheid. In deze tijden is dat urgenter dan ooit. Hoe verhouden veiligheid en volksgezondheid zich tot kwaliteit van leven? Hoe zorgen we voor een gelijke behandeling van iedereen, en hoe geven we vrijheid vorm binnen de kaders van de regels? We laten van ons horen en blijken een unieke stem te hebben.

En er speelt méér, want belangrijke humanistische waarden staan steeds vaker onder druk. De anti-abortusbeweging groeit, aan de vrijheid van denken wordt getornd en polarisatie neemt toe. De verbinding is soms ver te zoeken.

Wij staan voor een inclusieve samenleving met vrijheid van leven, liefde, denken en dood en waarin we omzien naar elkaar. Wat hebben we dit jaar bereikt?

Kom op voor een vrije samenleving

want alleen in vrijheid kunnen we samen leven

Gedragscode conversietherapie (homogenezing)

Alexander Noordijk _Bas Losekoot
Beeld door: Alexander van Noordwijk door Bas Losekoot

Ook in Nederland vindt nog altijd homogenezing plaats. De aantallen zijn misschien niet hoog, maar wel schokkend. Dit moet worden bestreden. Daarom heeft de overheid ons gevraagd een voortrekkersrol te spelen in een gedragscode die wordt opgesteld samen met andere religieuze en levensbeschouwelijke instellingen. Het project is gestart.
Alexander van Noordwijk werd gedwongen tot homogenezing
“De psychische gevolgen zijn enorm. Mijn vriend had zelfs suïcidale gedachten”

Liefdevolle sokkel op Javaplein

sokkel

Het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond staat middenin Amsterdam-oost. Vooral het laatste jaar lijkt LHBTI-discriminatie daar, en ook in andere Europese steden, flink toe te nemen. Als reactie plaatsten we een sokkel. Voorbijgangers kunnen op de sokkel gaan staan en zo een positief geluid uitdragen: ik sta voor de vrijheid om je eigen liefdesleven te bepalen.

In de media: Telegraaf, AD, Het Parool, RTV Noord Holland

Vrij om over je eigen buik te beslissen

womens march_26vk
 • Lancering openoverabortus.nl
  Jaarlijks laten circa 30.000 vrouwen een abortus doen, toch zwijgt het merendeel erover. Dat taboe moet weg. Elk abortusverhaal mag er zijn. Op deze site is er ruimte voor alle ervaringen om zo het taboe te doorbreken.
  In de media: meer dan 10 keer – van Grazia tot aan Het Parool
 • Ook starten we opnieuw de campagne om intimidatie bij abortusklinieken tegen te gaan, want na eigen onderzoek blijkt dit niet af te nemen. Meer gemeenten stellen bufferzones in.
  In de media: meer dan 52 keer

Vrij om over je eigen dood te beslissen

Beeld bij Verdiepingsdag 'Goed leven, goede dood'
 • Expertmeeting over euthanasie en dementie in samenwerking met NVVE
 • Opiniestukken en interviews over euthanasiewet en voltooid leven-debat in NRC, Trouw, AD, Parool
 • Verdiepingsdag Goed Leven, Goede dood
  “De dag heeft mij kracht en moed gegeven” – een deelnemer

Vrij om te denken

yasser3
 • Uniek onderzoek: wie zijn de niet-gelovigen?
  Voor het eerst in de geschiedenis brengen wij de waarden van niet-gelovigen in kaart.
  Zij blijken bij uitstek dragers van kernwaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit
  In de media: Volkskrant, Radio1
 • Onze oproep aan minister Grapperhaus voor gelijke behandeling in de coronamaatregelen, en geen uitzondering voor kerken te maken, gaat viral. Helaas is de uitzonderingspositie nog altijd van kracht.
 • We riepen de Nederlandse politiek op om meer aandacht te besteden aan de bescherming van niet-gelovigen wereldwijd. Yasser en drie andere niet-gelovige vluchtelingen deelden in korte video’s hun vluchtverhaal. Zij overhandigden onze oproep, die bijna 4000 keer ondertekend is, aan Sjoerd Sjoerdsma van D66. De Tweede Kamer stemde in om niet-gelovige vervolgden meer te steunen.
 • We riepen Arie Slob op tot een debat over artikel 23 in de Grondwet. De wet geeft ruimte aan orthodox religieuze scholen om bijvoorbeeld homoseksualiteit af te keuren. Die ruimte is niet langer goed te praten. De brief aan de minister werd meer dan 30 duizend keer ondertekend.
  In de media: Op1, Hart van Nederland, Metro, Linda

Met zorg naar elkaar omzien

Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In America
Beeld door: Al Bello/Getty Images
 • Samen met 85 zorgexperts lanceren we het zorgmanifest Isoleer het virus, niet de mensen, een vijfstappenplan om de kwaliteit van zorg ook in deze tijd te waarborgen.
  In de media: Volkskrant, NRC, Radio 1, NOS, Trouw
 • Geestelijk verzorgers aangemerkt als vitaal beroep. Lobby werkt!

En ook:

voor hiernabox
de ‘Voor Hierna Box’

45 x cursussen , 23 x filosoferen met gedetineerden, 39 afdelingen en werkgroepen, een humanistische opvoednieuwsbrief, Thuis op Zuid op tour, de Thuisblijverspost in onzekere tijden, lancering Voor Hierna-Box, nieuw leskader en nieuwe online serie voor Humanistisch Vormingsonderwijs, lobby voor een betere coronanoodwet.