Nederlanders zijn negatiever gaan denken over genderdiverse personen*. Onbegrip speelt hierin een grote rol. Daarom heeft het Humanistisch Verbond Het Gendergesprek ontwikkeld: gesprekskaarten die ons uitdagen voorbij hokjes te denken. Want erover praten zorgt voor meer acceptatie.

Bij Het Gendergesprek komt een special van het magazine HUMAN INC: Bevrijd uit het keurslijf. Het magazine is een ode aan diversiteit, met onder meer acteur Thorn de Vries, filosoof Judith Butler en schrijver Marieke Lucas Rijnveld. Het pakket is gratis te bestellen via humanistischverbond.nl/gendergesprek

Het belang van vrijdenken over gender

gendergesprek

Het Humanistisch Verbond is de organisatie die opkomt voor de vrijheid om zelf vorm te kunnen geven aan je leven. Onze maatschappij is ingedeeld in structuren en rolverdelingen. Aan de ene kant zorgt dat voor zekerheid, maar voor veel mensen kan het ook verstikkend aanvoelen. Het man-vrouw denken, dat nu de norm is, treft ons allemaal. Wij stimuleren het vrijdenken, zodat we voorbij vaste kaders en vooroordelen leren kijken. Daarom Het Gendergesprek.

Hoe kunnen we toch het gesprek voeren, en elkaar beter leren begrijpen?

Ga jij het gesprek aan?

Bestel Het Gendergesprek en ontvang daarbij de special van ons magazine HUMAN INC 'Bevrijd uit het Keurslijf!'

Projectleider van Het Gendergesprek is Marein Zwama: “Gender is een gevoelig onderwerp, het roept snel spanning en weerstand op. Ik heb dat zelf mogen ervaren. Hoe kunnen we toch het gesprek voeren, en elkaar beter leren begrijpen? Het Gendergesprek is de manier om het gesprek hierover te voeren met vrienden, ouders, familie, of collega’s – wie dan ook.” Lees hier zijn persoonlijke verhaal en dat van anderen.

 

*De laatste jaren is acceptatie van LHBTI-personen afgevlakt. Opmerkelijk is dat Nederlanders negatiever zijn gaan denken over genderdiverse personen (waaronder ook trans personen) dan vorig jaar. 1 op de 5 vindt bijvoorbeeld dat mannen zich moeten gedragen als mannen en vrouwen als vrouwen. Ook zou 1 op de 10 het een probleem vinden als hun kind les krijgt van een transgender docent. Bron: ‘Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022’. SCP, 2022

Vrij denken, samen leven. Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor een menswaardige samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld en vrij is het leven zelf vorm te geven. Vanuit het humanisme bieden we inspiratie: we voeden de geest met onze geestelijke zorg, en we organiseren cursussen, evenementen en lezingen. Bovendien zetten we belangrijke humanistische thema’s op de politieke en maatschappelijke agenda.

Het Humanistisch Verbond komt op voor jouw vrijheden. Maar dat kunnen we niet alleen. Voor vrijheid moeten we ons verenigen. Doe mee, steun ons en word nu lid!