Voor Henk Oosterling is filosofie een praktijk. Hij zet zijn denk-  en daadkracht in om jongeren in Rotterdam-Zuid een betere start te geven. Een belangrijke reden voor de onahankelijke jury onder leiding van Daan Roovers (hoofdredacteur Filosofie Magazine) om Oosterling te kiezen. De prijs wordt door het Humanistisch Verbond op 21 juni aan hem uitgereikt in Amsterdam.

Roovers licht toe waarom voor Oosterling (filosoof, 1952) is gekozen: “In een van de grootste probleemwijken in Nederland introduceert hij een nieuwe totaalaanpak op scholen waardoor een hele generatie kinderen de nodige sociale, fysieke én mentale `skills´ meekrijgen. Ze worden opgeleid tot zelfbewuste jongeren die verantwoording kunnen nemen voor de keuzes die ze gaan maken. En dan gaat het niet om de keuze tussen de ene of de andere smartphone, maar om de werkelijke keuzes: Wat voor beroep wil ik uitoefenen? Wat voor leven wil ik leiden? Hoe wil ik bijdragen aan de samenleving?”

Durf te kiezen

Het thema van de Van Praagprijs is dit jaar ‘Durf te kiezen’. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan iemand die in zijn leven en werk op een vernieuwende en interessante manier een bijdrage levert aan een menswaardiger samenleving. Dit jaar heeft het Humanistisch Verbond de jury gevraagd naar een kandidaat te zoeken:

– Met een creatieve en uitdagende visie op hoe je keuzevrijheid kunt benutten
– Die zelf inspirerende keuzes heeft gemaakt waarin persoonlijke zingeving en bijdragen aan een menswaardiger samenleving samenkomen.

Menswaardiger samenleving

Oosterling levert creatieve bijdragen aan keuzevrijheid en een menswaardige samenleving. Zo introduceerde hij op een school, in een Rotterdamse achterstandswijk vier vakken: koken, tuinieren, judo en filosofie en pleit hij voor een cyclisch leerling-gezel-meester systeem.

De jury vond daarnaast van belang dat de kandidaat een `belangrijke zaak´ aan de orde stelt en een bepaalde methode heeft ontwikkeld. Oosterling spreekt liever over een strategie of scenario. Die hij heeft uitgewerkt in zijn projecten voor Rotterdam Vakmanstad.

Dat komt voort uit kritiek op onze consumptiemaatschappij. Daarin gaat het meer om `preferences´, voorkeuren. Om weer echt te kunnen kiezen en baas te zijn over middelen, markt en media, moeten we skills aanleren. Kijken, luisteren, voelen, aandacht hebben.

Als voorbeeld noemt hij de manier waarop we met technologie omgaan. Oosterling: “De vraag is: hoe kunnen wij ons opnieuw tot die technologie gaan verhouden? Dat is ook een ecologische vraag. Op het moment dat wij ons bewust zijn van het feit dat wij eigenlijk door die technologie een knooppunt geworden zijn van allemaal lijnen, van netwerken, dat wij een knooppunt geworden zijn als individu, dan kan dat individu weer terugkomen.”

Antihumanist

Henk Oosterling is blij met de Van Praagprijs en ziet er ook de humor wel van in. “Ik ben begonnen met Michel Foucault, en die werd geboekstaafd als antihumanist. Dus ik ben een antihumanist. Daarom vind ik het zo leuk dat ik deze prijs krijg. De vraag is: wie is er veranderd?”

De prijs bestaat uit een bronzen sculptuur en een feestelijke uitreiking. Daarnaast mag Oosterling een aanmoedigingprijs voor een aanstormend talent weggeven. Hij heeft besloten deze prijs te geven aan Aetzel Griffioen.

Over Henk Oosterling

– Dr. Henk Oosterling (1952) is universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en oprichter/directeur van Rotterdam Vakmanstad(RVS) /Skillcity (2004). Hij studeerde – na mulo, havo, kweekschool en gymnasium – vanaf 1975 filosofie, linguïstiek en Japans aan de Universiteit van Leiden en studeerde in 1985 cum laude als wijsgeer af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij sindsdien werkt.

– Tussen 1975 en 1980 ontwikkelde hij vanuit de wijk Bloemhof samen met anderen een drietal taal- en lesmethodes voor gastarbeiders, hun kinderen en hun lesgevers. Samen met Cok Beekhuijzen ontwikkelde en publiceerde hij in 1983 een lagere school methodiek over alternatieve energie.

–  In 1980/81 verbleef hij langere periodes in Japan om zich in het Japanse zwaardvechten (kendo) te bekwamen, leidde tussen 1980 en 1986 een kendoschool in Bloemhof, werd in 1983 Nederlands kampioen, publiceerde in 1985 een met Louis Vitalis geschreven kendomethodiek, was tussen 1981 en 1986 lid van het nationale team en organiseerde de Europese kampioenschappen in 1989.

– In 1996 promoveerde hij cum laude op ‘Door schijn bewogen. Naar een hyperkritiek van de xenofobe rede’ (Kok Agora 1996) waarvoor hij de EUR-onderzoeskprijs kreeg.

– Tussen 1998 en 2007 leidde hij het internationaal onderzoek Intermediality naar de crossovers tussen filosofie, kunst en politiek, ontwikkelde een kritische mediafilosofie onder de noemer Radicale middelmatigheid Boom 2000) en organiseerde hij een zestal symposia waaronder het internationale symposia Intermedialities in Rotterdam.

– Vanaf 2006 wijdde hij zich actief aan het implementeren van het RVS- gedachtegoed, ontving in 2008 voor zijn verdiensten voor de stad de Rotterdamse Laurenspenning en in 2010 de Erasmuspenning voor zijn verdiensten voor de Erasmus Universiteit. Zie voor zijn wetenschappelijke boeken, artikelen, bundels, lezingen, internationale symposia en functies www.henkoosterling.nl en voor Vakmanstad www.vakmanstad.nl

– Zijn nieuwste boek, ‘Eco3 Doen denken’, verschijnt begin volgende week bij Uitgeverij Jap Sam Books.

Beeldrecht foto:Joop Reijngoud