Direct naar de inhoud
Word lid

Help Yasser

Als hij in Irak was gebleven, zou zijn leven gevaar lopen. Net als niet-gelovigen in tientallen andere landen. Dat moet stoppen. Steun zijn oproep aan de Tweede Kamer!

Mijn naam is Yasser. Ik vraag je te tekenen voor de bescherming van niet-gelovigen over de hele wereld.

Ik heb twee moordaanslagen overleefd. Waarom moest ik dood? Omdat ik niet in een god geloof. Vier jaar geleden moest ik Irak ontvluchten omdat ik vrijdenker ben. Daar was ik niet langer veilig. In Nederland wel.

Mijn ouders, ook vrijdenkers, zijn nog in Irak. Zij werden gedwongen om te verhuizen en zijn in sociaal isolement geraakt. Want als zij zichzelf zijn, zijn ze hun leven niet zeker.

De positie van niet-gelovigen, humanisten, atheïsten en vrijdenkers gaat wereldwijd achteruit.Ik maak me ernstig zorgen over deze mensen, omdat zij in veel landen worden vervolgd. In 11 landen staat op afvalligheid nog altijd de doodstraf.

Deze groep wordt nu nog te vaak vergeten in het buitenlands beleid. Ook door Nederland.

Samen met het Humanistisch Verbond strijd ik voor een betere bescherming van niet-gelovigen wereldwijd. Nederland zou daarin een voortrekkersrol moeten spelen: het is van oudsher een land waar andersdenkenden een veilige thuishaven vinden, één van de meest veilige landen ter wereld voor niet-gelovigen

Roep samen met mij de Nederlandse politiek op om niet-gelovigen wereldwijd te beschermen

Op 24 november wordt hierover gestemd in de Tweede Kamer. Met een groep vluchtelingen ben ik bij de stemming aanwezig. Is dat ook namens jou? Teken dan mijn oproep en laat de regering weten dat jij ook staat voor veiligheid en bescherming van vrijdenkers wereldwijd.

Vragen en antwoorden

 • Hoe slecht is de positie van vrijdenkers wereldwijd dan?

  De positie van niet-godsdienstigen wereldwijd gaat achteruit. Niet-gelovigen, humanisten, atheïsten en vrijdenkers worden strenger gestraft.In totaal zijn er 69 staten waar je straf riskeert als je kritiek uit op religie of de keuze maakt om niet meer godsdienstig te zijn.

  In sommige, veelal islamitische, landen komen ze in de gevangenis, worden ze gestenigd of krijgen ze stokslagen. In 11 landen riskeer je als niet-gelovige zelfs de doodstraf, waaronder in Saudi-Arabië en Pakistan.

  Maar het kan ook om sociale druk gaan. Niet-gelovigen kunnen bijvoorbeeld geen baan krijgen, mogen niet trouwen of worden uit de ouderlijke macht gezet.

  Meer harde cijfers vind je in het jaarlijkse Freedom of Thought rapport uitgebracht door Humanist International, de koepelorganisatie waar het Humanistisch Verbond bij is aangesloten.

 • Wat doen we met de handtekeningen?

  24 november stemt de Tweede Kamer over de bescherming van vrijdenkers wereldwijd en de positie van Nederland hierin. Het Humanistisch Verbond en een groep gevluchte vrijdenkers is daar aanwezig. De handtekeningen worden daar overhandigd aan Sjoerd Sjoerdsma, D66-Kamerlid die het politieke gesprek hierover is gestart en een voorstel heeft geschreven.

 • Wat doet Humanistisch Verbond voor vrijdenkers in Nederland en daarbuiten en waarom?

  Het Humanistisch Verbond komt op voor het recht te geloven wat je wilt. Dus ook voor het recht om níet te geloven. Voor religieuze mensen is vaak al goed georganiseerde steun. Voor niet-religieuze mensen ontbreekt die steun in grote delen van de wereld. Wij vragen voortdurend aandacht voor de positie van deze vaak vergeten, maar grote groep Nederlanders en wereldburgers.

  In Nederland:

  In Nederland zijn wij de enige organisatie die opkomt voor vrijdenkers op de vlucht. We geven voorlichting, informatie en komen op voor hun rechten.

  –  Elke maand zorgen we ervoor dat een groep vrijdenkers uit verschillende landen van de
  wereld samen in een ongedwongen sfeer in debat gaat en ervaringen kan uitwisselen. Veel
  mensen ervaren hier steun aan en voel zich daardoor bevrijd en erkend.

  –  Het Humanistisch Verbond houdt druk op COA om te komen tot goede voorlichting over vrijheid van religie en levensbeschouwing, waarbij ook het recht om niet te geloven aandacht krijgt in azc’s. Discriminatie van ongelovigen in asielzoekerscentra is aangekaart bij het COA en op ons advies krijgen asielzoekers voorlichting over de in Nederland geldende gelijkheidsrechten.

  –  Mede dankzij ons lobbywerk wordt in de beoordeling van asielaanvragen door de IND tegenwoordig ook de bescherming van niet-gelovigen meegenomen. Dat is er gekomen met speciale richtlijnen voor een status op grond van geloof (en dus ook ongeloof).

  –  Sinds een jaar heeft Nederland, mede dankzij onze inspanningen, een speciaal VN gezant voor religie en levensovertuiging. Dit helpt vanuit Nederland druk uit te oefenen op individuele zaken zoals die van de Nigeriaanse Mubarak Bala, die zonder proces gevangen zit vanwege kritiek op de Islam.

  Internationaal:

  –  Samen met de internationale koepel Humanist International strijden we wereldwijd tegen elke vorm van blasfemiewetgeving; wetgeving die het niet-geloven en anders geloven strafbaar stelt.Dat heeft gelukkig ook effect: In Soedan werden enkele wetten recent versoepeld bijvoorbeeld, de doodstraf voor afvalligheid werd afgestraft.

  –  We helpen individuen die in gevaar zijn doordat ze niet bij een religie zijn aangesloten. We lobbyen bij de Nederlandse overheid, de Europese Unie en de Verenigde Naties om zich feller uit te spreken voor het recht om niet te geloven. Ook dat helpt gelukkig. Onder druk van internationale Humanisten werd bijvoorbeeld de Pakistaanse humaniste en mensenrechtenactiviste Gulalai Ismail vrijgelaten.

  –  We zijn gesprekspartner voor het COA en adviseerden in de afgelopen jaren de Immigratie en Naturalisatiedienst. Bijvoorbeeld over hoe ongelovigheid bij asielaanvragen te behandelen.

 • Wat kan de Nederlandse politiek doen?

  Vrijdenkers wereldwijd verdienen meer steun. Deze groep wordt nu nog te vaak vergeten in het buitenlands beleid. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma heeft op basis van informatie vanuit het Humanistisch Verbond en ervaringsverhalen van gevluchte vrijdenkers een initiatiefnota opgesteld. De nota vraagt om een actievere houding van Nederland als het gaat om de bescherming van vrijdenkers wereldwijd. Hierover wordt in november in de Tweede Kamer gesproken en gestemd. Dit is het moment om als Nederlandse samenleving te laten zien dat ook wij dit belangrijk vinden.

  Humanistisch Verbond voorzitter Boris van der Ham: “De afgelopen jaren heeft het Humanistisch Verbond regelmatig de politiek opgezocht om de situatie van vrijdenkers wereldwijd op de kaart te zetten. Het is mooi dat deze initiatiefnota er mede daardoor is gekomen! We hebben goed samengewerkt met kamerlid Sjoerdsma.”

  D66 Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: “Wereldwijd is er terecht veel aandacht voor religieuze minderheden die worden vervolgd. Maar mensen die geen religie aanhangen, zijn de op twee na grootste onderdrukte groep. Zij verdienen veel meer bescherming dan nu het geval is. Nederland moet daarin een voortrekkersrol spelen.”

 • Kan ik nog meer doen?

  Ja, je kunt Yasser helpen door deze pagina te delen op je Facebook of Twitter! Gebruik de deelknoppen onderaan de pagina.

  Wil je structureel steunen? Word dan lid van het Humanistisch Verbond. We komen op voor zelfbeschikking, vrijheid van meningsuiting, scheiding tussen kerk en staat en voor een humane samenleving. Ga naar lid worden.

Help Yasser, deel deze oproep!