Blijvend geven om een humane wereld

Meer weten over hoe u kunt nalaten? Vraag de brochure aan!

Wat laat je na?

Waarom nalaten aan het Humanistisch Verbond?

Een leven zonder dogma’s en onderdrukking in een vrije, humane en tolerante samenleving. Dat is ons ideaal voor de wereld waarin we nu leven, maar ook voor de toekomst. Door opbrengsten uit erfenissen – naast lidmaatschappen en donaties – kan het Humanistisch Verbond dit ideaal nastreven.

Het leven van een mens is niet altijd even maakbaar. Maar de mens is een veerkrachtig wezen. Die veerkracht ondersteunen we door ruimte te geven aan levensvragen. Onze geestelijk verzorgers doen dat door gesprekken en activiteiten in en buiten zorginstellingen, bij defensie en in gevangenissen.

In het publieke debat staan we pal voor het recht op zelfbeschikking, vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Daarom steunen we atheïsten, humanisten en vrijdenkers die bedreigd worden of zelfs soms vermoord worden. Ook zetten we ons in voor het recht op een zelfgekozen, waardig levenseinde. Humanistische waarden dragen we uit door het humanistische geluid, op scholen, in de pers, in de politiek en het maatschappelijk debat te laten klinken. Dat doen we om de wereld nú humaner te maken.

Hoe laat ik na aan het Humanistisch Verbond?

U stelt een testament op samen met een notaris. De notaris legt uw wil vast in een notariële akte. De notaris adviseert u daarbij over de mogelijkheden in uw situatie. Een testament heeft pas rechtskracht als u en de notaris het testament beiden hebben ondertekend.

U kunt het Humanistisch Verbond op twee manieren opnemen in uw testament:

● U kunt ons benoemen tot (mede-) erfgenaam
● U kunt vastleggen dat wij een legaat krijgen.

Wat is de correcte tenaamstelling van het Humanistisch verbond?

Als u het Humanistisch Verbond in uw testament opneemt, gebruikt u dan alstublieft de juiste naam en de correcte adresgegevens. De juiste omschrijving is:

Vereniging Humanistisch Verbond, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Amsterdam aan het Ambonplein 73, 1094 PW (Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer: 40476010

 

Veelgestelde vragen

Waarom nalaten aan het Humanistisch Verbond?

Een leven zonder dogma’s en onderdrukking in een vrije, humane en tolerante samenleving. Dat is ons ideaal voor de wereld waarin we nu leven, maar ook voor de toekomst. Door opbrengsten uit erfenissen – naast lidmaatschappen en donaties – kan het Humanistisch Verbond dit ideaal nastreven.

Het leven van een mens is niet altijd even maakbaar. Maar de mens is een veerkrachtig wezen. Die veerkracht ondersteunen we door ruimte te geven aan levensvragen. Onze geestelijk verzorgers doen dat door gesprekken en activiteiten in en buiten zorginstellingen, bij defensie en in gevangenissen.

In het publieke debat staan we pal voor het recht op zelfbeschikking, vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Daarom steunen we atheïsten, humanisten en vrijdenkers die bedreigd worden of zelfs soms vermoord worden. Ook zetten we ons in voor het recht op een zelfgekozen, waardig levenseinde. Humanistische waarden dragen we uit door het humanistische geluid, op scholen, in de pers, in de politiek en het maatschappelijk debat te laten klinken. Dat doen we om de wereld nú humaner te maken.

Hoe laat ik aan het Humanistisch Verbond na?

U stelt een testament op samen met een notaris. De notaris legt uw wil vast in een notariële akte. De notaris adviseert u daarbij over de mogelijkheden in uw situatie. Een testament heeft pas rechtskracht als u en de notaris het testament beiden hebben ondertekend.

U kunt het Humanistisch Verbond op twee manieren opnemen in uw testament:

● U kunt ons benoemen tot (mede-) erfgenaam
● U kunt vastleggen dat wij een legaat krijgen.

Als u aan het Humanistisch Verbond wil nalaten, dan kan de notaris onderstaande tekst opnemen in uw testament:

De Vereniging Humanistisch Verbond, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Amsterdam aan het Ambonplein 73, 1094 PW (Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer: 40476010. Ik realiseer me dat het Humanistisch Verbond deze making zal besteden aan de verwezenlijking van haar doelen.

Onder voorwaarden is het mogelijk om uw nalatenschap een specifieke bestemming te geven. Neemt u hiervoor eerst contact op met onze medewerker nalatenschappen.

Het Humanistisch Verbond is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daardoor geen erfbelasting te betalen. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het Humanistisch Verbond.

Veel mensen denken dat nalaten aan een goed doel alleen kan als het om heel grote bedragen gaat. Maar voor het Humanistisch Verbond geldt: iedere gift uit iedere nalatenschap maakt verschil. Wij zijn blij met elke nalatenschap die bijdraagt aan ons werk.

De notaris is een onmisbare partij bij het goed regelen van uw nalatenschap. De notaris stelt uw testament op en is op de hoogte van alle actuele wettelijke bepalingen. Op basis van uw wensen wordt door de notaris een ontwerp testament gemaakt, dat als het door u goedgekeurd wordt, als officiële akte passeert. Pas nadat u en de notaris getekend hebben is er een (rechtsgeldig) testament. Zoekt een notaris? Kijk dan op: www.notaris.nl

Wat kost een testament?

Omdat de wensen per persoon verschillen en de notaristarieven ook niet allemaal hetzelfde zijn, zijn er grote verschillen in de kosten van een testament. Wij werken samen met Nutestament.nl. Daar regelt u eenvoudig online, in uw eigen tempo en voor een laag bedrag (vanaf € 195) uw testament.

Wie regelt alles na mijn overlijden?

Wat moet er gebeuren als ik er niet meer ben? Het is misschien niet plezierig, maar wel goed om er eens bij stil te staan. Want wie regelt uw uitvaart? Wie zorgt ervoor dat de wensen uit uw testament worden uitgevoerd en handelt allerlei praktische zaken af? Als er in uw omgeving niet direct iemand is om dit voor u te regelen, kunt u het Steunfonds Humanisme als executeur inschakelen.

Lees meer over de dienst executeur van het Steunfonds Humanisme

Ik ben een notaris en ik heb een vraag over de afwikkeling van een nalatenschap. Met wie neem ik contact op?

Een van onze juridische medewerkers staat u graag te woord via 020 521 9036 of stuur een e-mail naar steunfonds@humanistischverbond.nl

Meer weten?

Annemarie Rohlfs, medewerker bijzondere giften en nalatenschappen, staat u graag te woord
Tel: 06 838 068 69 of 020 521 90 00.

Of stuur een e-mail naar geven@humanistischverbond.nl

Blijvend geven om een humane wereld