Het Humanistisch Verbond:

  • zet zicht in voor vrijheid en vrije meningsuiting
  • komt op voor atheïsten, humanisten en vrijdenkers die hun leven niet zeker zijn
  • zorgt voor geestelijke verzorging aan mensen in en buiten zorginstellingen, bij defensie en in gevangenissen
  • staat voor de scheiding tussen kerk en staat, voor keuzevrijheid en gelijkwaardigheid
  • laat zich inspireren door oude en nieuwe denkers, schrijvers en kunstenaars
  • maakt zich sterk voor het recht om je eigen leven naar wens vorm te geven.

Meer steun aan het Humanistisch Verbond betekent meer ruimte voor het humanistische geluid. Op scholen, in de pers, in de politiek en het maatschappelijk debat. Ook organiseren we cursussen, lezingen en evenementen, zoals De Socrateslezing en de Van Praagprijs.

Schenken met belastingvoordeel

Giften en donaties aan het Humanistisch Verbond zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting omdat wij de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) hebben. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Eenmalige gift (niet structureel)
Als u een eenmalige gift geeft, of niet hebt laten vastleggen dat u meerdere giften aan het Humanistisch Verbond gaat geven, kunt u onder de volgende voorwaarden belastingvrij schenken:

• Eenmalige giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting als u tussen de 1 procent en 10 procent van uw bruto-inkomen schenkt
• U kunt daarvoor alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar bij elkaar optellen
• Voor een gezin met een modaal inkomen van € 33.000 komt dit neer op een bedrag tussen de € 330,- en € 3.300,- per jaar. Doneert u meer of minder dan is dit niet aftrekbaar.

Meer over aftrekbaarheid voor de belasting vindt u in onze speciale rekenmodule

Wilt u periodiek schenken, maar regelt u het liever op papier? Dat kan. Download hier het formulier.

Formulier periodieke schenking

Formulier Overeenkomst periodiekeschenking 2018

Meer informatie over periodieke schenkingen

Bereken je belastingvoordeel

Hoe kun je met belastingvoordeel een gift doen? Bereken hoeveel u terugkrijgt na uw gift via de rekenmodule!