collage kernbommen_2

Wat kan Nederland doen?

Oplopende spanningen tussen India en Pakistan, de NAVO en Rusland, de VS en Noord-Korea. We stevenen af op een nieuwe wapenwedloop. En de bereidheid om kernwapens te gebruiken is toegenomen. Het Humanistisch Verbond maakt zich grote zorgen vanwege de humanitaire en ecologische catastrofes die zullen volgen. Wat kan Nederland doen om de dreiging van kernwapens terug te dringen?

Kamerbreed zijn er al moties gesteund om richting een kernwapenvrije wereld te gaan. Ook in het regeerakkoord staat dat het kabinet zich actief zal inzetten voor een kernwapenvrije wereld. Hoogtijd dat de regering, met Mark Rutte voorop, zich aan zijn woord houdt. Actie is nu nodig. We roepen de premier op:

  • Teken het belangrijkste verdrag, het VN-kernwapenverbod, voor een kernwapenvrije wereld! Nederland heeft nog altijd niet getekend, ondanks dat we als enige NAVO-lidstaat aan de onderhandelingstafel mochten zitten.
  • Sta geen kernwapens meer toe op Nederlands grondgebied.
  • Geef meer transparantie over het Nederlandse nucleaire beleid. Parlementaire controle is fundamenteel in een democratie maar is onmogelijk zonder informatie.

Unieke positie van Nederland

Nederland heeft een unieke positie om voor een kernwapenvrije wereld te zorgen. We genieten het vertrouwen van zowel de landen mét als de landen zónder kernwapens. Op deze sleutelpositie kan Nederland de stuwende kracht zijn achter kernontwapening. Als de regering daar vol op inzet. Nederland heeft meer macht dan ze nu uitoefent voor een kernwapenvrije wereld.

Met de petitie zetten we druk op de regering. Actie is nu belangrijk. De petitie wordt overhandigd aan het kabinet. Help mee aan een kernwapenvrije wereld.

VOOR EEN HUMANE WERELD

Humanisme gaat om onze gedeelde menselijkheid. Voor een veilige, menswaardige wereld moeten we de nieuwe wapenwedloop een halt toeroepen. Het Humanistisch Verbond doet dat al jaren. We nemen deel aan het Balieberaad samen met PAX, het Rode Kruis en Burgermeesters voor Vrede, een anti-kernwapencoalitie. In 2017 publiceerden we samen met onder andere Peter Buijs, Ko Colijn, Geert Mak en Ben Feringa een manifest tegen kernwapens.