Geestelijk verzorgers zijn professionele gesprekspartners die samen met jou op zoek gaan naar zin en betekenis in het leven. Volgens de huidige regeling ‘Geestelijke Verzorging Thuis’ krijgen enkel vijftigplussers of mensen in de palliatieve fase dit vergoed. Deze grens moet eraf, zodat onder meer jongeren – die volgens het CBS steeds vaker tegen mentale problemen aanlopen – terecht kunnen met existentiële vragen.

“Er zijn steeds meer jonge mensen die tegen een burn-out aanlopen, worstelen met eenzaamheid en zich neerslachtig en somber voelen. Ook zij hebben recht op ondersteuning bij levensvragen.”

Robbert Bodegraven, directeur van het Humanistisch VerbondTweet dit

Geestelijke verzorging helpt

Waarom overkomt dit mij? Hoe kijk ik nu naar het leven? Het is belangrijk om hulp te zoeken. Maar waar kun je terecht? De wachtlijsten bij de GGZ worden steeds langer. Mensen die bij de GGZ aankloppen, lopen vaak rond met levensvragen. Geestelijke verzorging is essentieel als preventie. Het kan de druk op de zorg verlichten: door al in een vroeg stadium tools te geven hoe je kan reflecteren op levensvragen. Een geestelijk verzorger heeft aandacht voor wat jou raakt of beweegt en vertrekt vanuit jouw zingeving en levensbeschouwing. Onderzoek laat zien dat mensen meer rust en minder angst ervaren na gesprekken met een geestelijk verzorger. Ze hebben een positievere kijk op het leven, voelen zich beter en gebruiken minder medicijnen. Lees meer over geestelijke verzorging in onze Q&A.

Geestelijke verzorging voor iedereen!

Voor existentiële vragen en pijn helpen geen medicijnen of een zware diagnose. Geestelijke verzorging helpt wel, maar is niet voor iedereen toegankelijk. Teken voor geestelijke verzorging voor iedereen!

Regeling schiet tekort

Volgens de huidige regeling voor ‘Geestelijke Verzorging Thuis’ kunnen enkel vijftigplussers en mensen in de palliatieve fase beroep doen op een vergoeding. Hierdoor worden veel groepen uitgesloten: jongeren, maar ook werkuitvallers en getroffenen van crisissen zoals de energie- en klimaatcrisis. Levensbeschouwelijke organisaties en instituten trekken daarom samen op richting minister Conny Helder met de boodschap: maak geestelijke verzorging voor iedereen beschikbaar.

Maak geestelijke verzorging voor meer doelgroepen toegankelijk

Lees hier de gezamenlijke brief aan minister Helder

Deze brief is ondertekend door:

Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ)
Humanistisch Verbond
Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing
Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)
Hindoe Raad Nederland (HRN)
Boeddhistische Unie Nederland (BUN)
Boeddhistische Zendende Instantie (BZI)

Lees meer: